Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 737 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Marek Mierzejewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 2. Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim i prawie wybranych państw europejskich na tle procesów europeizacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr inż. Elwira Jolanta Macierzyńska-Franaszczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 3. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 4. Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek W. Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 5. Prawo międzynarodowe pomiędzy konstytucjonalizacją a fragmentacją: rola prawa w postnarodowej konstelacji

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Adam Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 6. Ludzkie, niezbyt ludzkie. W stronę ogólnej teorii podmiotowości prawnej w kontekście współczesnej nauki i technologii....

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 7. Granice prawa pracodawcy do kontroli pracownika

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Kuba

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy

 8. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych a przyszłość demokracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 9. Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od republiki do dominatu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Zabłocki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 10. Przemiany liberalizmu egalitarnego na gruncie filozofii i myśli politycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Łukasz Ryszard Dulęba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 11. Ewolucja i zastosowanie rozwiązań amerykańskich w budowie całościowego modelu operacjonalizacji kultury dla potrzeb bezp...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamila Trochowska

  Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

 12. Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Witold Szlachta

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

 13. Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Błędowski

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 14. Intercyza europejska jako metoda umownego kształtowania małżeńskich stosunków majątkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Sokołowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

 15. Status prawny państw a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależności

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Roman Piotr Kwiecień

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

 16. Badanie stanu dyscyplin "nauka o stosunkach międzynarodowych" i "studia europejskie" w Polsce.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jacek Czaputowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 17. Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych. Studia przypadków

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jarosław Marek Sadłocha

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 18. Prawne skutki naruszenia wymogów formalnych w polskim prawie prywatnym na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Fabian Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 19. Skutki naruszenia wymogów formalnych oświadczeń w prawie prywatnym

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Fabian Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 20. Normy dyspozytywne jako instrument regulacji w prawie umów

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Fabian Grochowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 21. Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Paweł Gabryś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 22. Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia kon...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 23. Kryzys państwa. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego na przykładzie Katalonii i Szkocji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Wiszniowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 24. Nonfaktualizm a problem normatywności prawa

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paweł Dawid Banaś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 25. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Kolaszyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 26. Rola prezydencji w Radzie UE na przykładzie polityki rozszerzeniowej Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Saczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 27. Arbitraż oparty na międzynarodowych traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji a prawa człowieka.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Filip Balcerzak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 28. Wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Maria Frąckowiak-Adamska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 29. Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza kry...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 30. Prewencja masowych naruszeń praw człowieka

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 31. Dopuszczalność sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Wierczyńska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 32. Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Janusz Kłosowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 33. Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksander Jakubowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 34. Polityka podatkowa międzynarodowych organizacji sportowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Tetłak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 35. Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Mik

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 36. Zachowania wyborcze w III RP w perspektywie ekonomicznej teorii głosowania.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Bolesław Kotnarowski

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 37. Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI w.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Koszel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 38. Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypos...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Maria Klimaszewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 39. Kodyfikacja narodowa - fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucy...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Maria Klimaszewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 40. Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Mikołaj Kałduński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 41. Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Skorupka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 42. Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej demokracji parlamentarnych Azji Południowo-Wschodniej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Michalak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 43. Ewolucja układu sił a stabilność regionu Bałkanów Zachodnich w okresie postzimnowojennym

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Ida Zuzanna Orzechowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 44. Kryzys nauki o polityce z perspektywy filozofii politycznych Leo Straussa i Erica Voegelina

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marek Andrzej Pająk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 45. Zaangażowanie, emocje pozytywne i negatywne a skuteczność polityki historycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Patryk Wawrzyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 46. Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Bocheński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 47. Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenia praw i wolności jednostki w związku ze stosowaniem środków karnopro...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Wiśniewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 48. Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Wróblewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 49. Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Beata Katarzyna Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 50. Standard ochrony prawa do milczenia w procesie karnym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Sakowicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa