Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 707 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantycki...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Małgorzata Zachara

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 2. Edycja kryminalnych ksiąg sądowych miasta Krakowa z lat 1589-1690, APKr., rękopisy nr 865, 866, 867

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Uruszczak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 3. Słownik historii doktryn politycznych, tom VI: od T do Ż, z Suplementem

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: Prof. dr hab. Michał Jaskólski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 4. Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kinga Magdalena Smoleń

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 5. Intercyza europejska jako metoda umownego kształtowania małżeńskich stosunków majątkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Sokołowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

 6. Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Kolasa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 7. Islamizm i pluralizm - ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Konrad Pędziwiatr

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 8. Zastosowanie metody interaktywnego rządzenia w kształtowaniu polityki społecznej państwa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hausner

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 9. Polskie elity polityczne wobec stosunków Polski z Niemcami w ramach Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Malinowski

  Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

 10. Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marta Anna Derlacz-Wawrowska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 11. Normy dyspozytywne jako instrument regulacji w prawie umów

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Fabian Grochowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 12. Naturalizacja prawa

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stelmach

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 13. Polityka rodzinna w Polsce i w Europie: modele instytucjonalne, uwarunkowania. Analiza konfiguracyjna typu "fuzzy-sets".

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Maria Szelewa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 14. "Made in Europe" – europejskie prawne standardy jakości usług świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku....

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Fryderyk Andrzej Zoll

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 15. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach II

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Jerzy Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 16. Sankcje finansowe nakładane na państwa członkowskie przez instytucje Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Justyna Łacny

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 17. Ciężar dowodu w prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aneta Tyc

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 18. Handel światowy a prawa pracownicze

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aneta Tyc

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 19. Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei społecznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Helena Stadtmüller

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 20. Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Radosław Arkady Fiedler

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 21. Dzieło muzyczne w polskim i europejskim prawie autorskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Grzegorz Marian Mania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 22. Rozporządzenia Unii Europejskiej oraz ich implementacja, wykonanie i stosowanie w prawie polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Płeszka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Klasyczna refleksja polityczna w polskiej opinii publicznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Włodzimierz Rau

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 24. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ - analiza systemowa

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 25. Wyzwania dla europejskiego prawa konkurencji w sektorze transportu lotniczego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jakub Wojciech Kociubiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 26. Odpowiedzialność karno-administracyjna w Polsce - analiza i optymalizacja

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Antoni Staszek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 27. Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjolo...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Szafrański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 28. Prewencja masowych naruszeń praw człowieka

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 29. Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Janusz Kłosowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 30. Perspektywy rozwoju nowych państw naftowych w Afryce na przykładzie Ugandy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Polus

  Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

 31. Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Lach

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 32. Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Mik

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 33. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Józef Hofmański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 34. Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od republiki do dominatu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Zabłocki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 35. Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek W. Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 36. Cywilno-prawna ochrona nieprofesjonalnych inwestorów korzystających z usług inwestycyjnych (maklerskich) na rynku kapita...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sójka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 37. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego (1928-1939)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aneta Sylwia Dawidowicz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 38. Granice analitycznej teorii prawa

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 39. Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI w.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Koszel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 40. Ocena efektywności działań młodych krajów donatorów w wpieraniu demokracji w krajach demokratyzujących się

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paulina Pospieszna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 41. Szanse i zagrożenia w dążeniu do stabilizacji wewnętrznej państwa afrykańskiego i zwiększenia jego roli na arenie między...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Monika Różalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 42. Dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Domańska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 43. Model idealny partnerstwa strategicznego pomiędzy państwem a organizacją międzynarodową

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Lucyna Czechowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 44. Unia Europejska wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Walenty Puślecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 45. Zwalczanie cyberprzestępczości w świetle prawa Unii Europejskiej przy wykorzystaniu koncepcji systemu hybrydowego z kluc...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna - Kańciak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 46. Wyzwania dobrych rządów w Unii Europejskiej- od rządu do rządzenia - w jaki sposób skutecznie realizować misję publiczną...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Grzeszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 47. Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w odniesieniu d...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Weronika Wilińska-Zelek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 48. Wpływ harmonizacji prawa na rynek wewnętrzny ze szczególnym uwzględnieniem stosowania traktatowych przepisów o swobodzie...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Miłosz Maciej Malaga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 49. Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Anna Olesińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 50. Pomiędzy modernizacją a narodowym charakterem. Ideologia i aksjologia twórców polskiego prawa prywatnego w XX w.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Machnikowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji