Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 707 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Modrzejewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 2. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Łukasz Lubiszewski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

 3. Głosowanie podzielone w mieszanych systemach wyborczych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jeremiasz Salamon

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 4. Urynkowienie administracji publicznej: możliwości prawne - bariery - ograniczenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dawid Sześciło

  Uniwersytet Warszawski

 5. Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Żakowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 6. Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Ewa Sztobryn

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

 7. Drogi i bezdroża do niemieckich cmentarzy wojennych z okresu drugiej wojny światowej w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Szymoniczek

  INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

 8. Podmioty gospodarki społecznej w polityce Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Klimowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 9. Wpływ regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Dowgier

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 10. Ocena jakości procesu legislacyjnego i innych procedur stanowienia regulacji prawnych w ochronie zdrowia.Specyfika i inn...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Mokrzycka

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 11. Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Anna Ziniewicz

  UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

 12. Roczność i wieloletniość w finansach publicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 13. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany us...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 14. Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 15. Policja sanitarna - zagadnienia administracyjnoprawne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Józef Janik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 16. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 17. Prawa człowieka a polityka Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Piotr Michał Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 18. Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego sie nowego ładu globalnego.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Maciej Fiszer

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 19. Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Adam Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 20. Status prawny państw a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależności

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Piotr Kwiecień

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

 21. Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego I...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Krzysztof Jakub Sielski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 22. Budowanie państwa w stosunkach międzynarodowych. Afganistan po roku 2001.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kinga Agata Rodkiewicz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 23. Koncepcja urban governance a polityka zrównoważonego rozwoju miasta - przypadek Brukseli

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Romańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 24. Mechanizmy partycypacji publicznej w polityce miejskiej polskich ośrodków metropolitalnych - studium porównawcze

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Romańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Instytut Ameryk i Europy

 25. Budżetowanie partycypacyjne - sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Wydział Prawa

 26. Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji 1831-1848

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mikołaj Antoni Rysiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 27. Ocena zasobów kapitału społecznego polskich regionów z zastosowaniem metod ekonomii eksperymentalnej_x000D_

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Markowska-Przybyła

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 28. Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa w krajach post-konfliktowych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy mię...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Ewa Marianna Suwara

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 29. Wojny Zachodu. _x000D_ Przyczyny, uwarunkowania, przebieg i następstwa wojskowych interwencji państw zachodnich w okresi...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Józef Kuźniar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 30. Struktura zmodyfikowanych typów przestępstwa w prawie karnym. Studium teoretyczno - kryminologiczne.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Brzezińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 31. Audiowizualne usługi medialne na żądanie w prawie Unii Europejskiej.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Marta Klafkowska-Waśniowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 32. Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej w Afryce Subsaharyjskiej. Przypadek Tanzanii

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Polus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 33. Polityka podatkowa międzynarodowych organizacji sportowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Tetłak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 34. Rola regionów w polityce Unii Europejskiej wobec Chin

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Kamiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 35. Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmitta w kontekście myśli J. Habermasa i N. Luhmanna

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kinga Agnieszka Marulewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 36. Nadzór publiczny nad rynkiem zamówień publicznych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Szydło

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 37. Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej wspó...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Ida Żukrowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 38. Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Michał Srokosz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 39. Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Bocheński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 40. Przejęcie spółki publicznej jako forma korzystania ze swobód traktatowych.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Mataczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 41. Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Radzik-Maruszak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 42. Prywatne wdrażanie europejskiego i krajowego prawa konkurencji jako instrument zapewniający jego pełną skuteczność....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Karol Gac

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 43. Nowa Konstytucja Ekonomiczna Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dariusz Piotr Adamski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 44. Niemiecko-francuskie przywództwo w Unii Europejskiej w XXI wieku.Problemy i wyzwania.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Koszel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 45. Czy ponadnarodowy nacisk jest skuteczny? Przyczyny oraz efektywność sankcji ekonomicznych Unii Europejskiej

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paulina Pospieszna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 46. Dynamika siły w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Adrian Rafał Szumowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 47. Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Mikołaj Kałduński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 48. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych a przyszłość demokracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 49. Ewolucja układu sił a stabilność regionu Bałkanów Zachodnich w okresie postzimnowojennym

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Ida Zuzanna Orzechowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 50. Analiza empiryczna procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ramach zwykłej i specjalnej procedury ustawodawcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Stanisław Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych