Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 707 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Stanisław Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 2. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawc...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Ewa Augustyniak

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 3. Przestępczość na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945 - 1950 w świetle orzecznictwa Sądów Okręgowych w Zielonej Górze, Gło...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Piotr Siemaszko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 4. Przepływ usług między Unią Europejską a Szwajcarią. Współpraca, czy integracja systemów prawnych?

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Inga Magdalena Kawka

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 5. Zastosowanie metod statystycznych do ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawcz...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Artur Chmielnicki

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 6. Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 7. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jan Karol Szczepański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 8. Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego i jego granice.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 9. Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Grzeszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 10. Zasady procesowe a elektroniczny obieg dokumentów w procesie cywilnym

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Berenika Monika Kaczmarek-Templin

  Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 11. Wiedza polityczna w Polsce

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Aleksander Cześnik

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 12. Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa - problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Stefan Widacki

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 13. Odpowiedzialność karna za czyny zabronione popełnione za granicą. Podstawy historyczne, filozoficzne i normatywne.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Dominik Michał Zając

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Dysfunkcyjność państwa w Afryce Luzofońskiej - przyczyny, przejawy, możliwe rozwiązania

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Mormul

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 15. Trzecia władza sądów i sędziów w Polsce z perspektywy teorii i filozofii prawa

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Machnikowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 16. Klauzule generalne w prawie kościołów i związków wyznaniowych posiadających uregulowany poprzez ustawy stosunek z Rzeczp...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: ks. dr hab. Piotr Kroczek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych

 17. Partycypacja polityczna Polaków - nowe wyzwania i formy aktywności

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Ryszard Garlicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 18. Otwarcie i wykonanie testamentu w prawie justyniańskim

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kursa

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Prawa i Nauk Społecznych

 19. Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wróbel

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 20. Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Jadwiga Cichos

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 21. Normatywne źródła prawa w post-modernisycznym społeczeństwie a proces prawotwórczy._x000D_

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Wojciech Biernat

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 22. W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pra...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Duszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 23. Argument komparatystyczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Ada Małgorzata Paprocka

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 24. Quasi-sądowe funkcje Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksander Gadkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 25. Analiza prawna eliminowania, ograniczania i zniekształcania konkurencji w sferze organizacji rywalizacji sportowej w Pol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Krzysztof Kolasiński

  Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji

 26. Podmiotowość agentów programowych w ujęciu teoretycznoprawnym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Rafał Michalczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 27. Branding narodowy w polityce zagranicznej Polski i Niemiec._x000D_ Analiza porównawcza komercjalizacji polityki wizerunk...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Joanna Quirin

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 28. Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Wallas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 29. Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza polit...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii, Wydział Politologii

 30. Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny ?

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kulesza

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Wydział Prawa

 31. Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jolanta Irena Grotowska-Leder

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 32. Kształtowanie się odpowiedzialności za błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Stud...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Adam Michalak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 33. Polityka Turcji wobec mniejszości muzułmańskich i niemuzułmańskich w świetle standardów Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Szkudlarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 34. Naukowa polityka prawa z perspektywy behawioralnej ekonomicznej analizy prawa

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Radosław Władysław Zyzik

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny

 35. Koszty a sprawność postępowania karnego

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Małgorzata Orfin

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 36. Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Skuczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 37. Dostęp cudzoziemca do akt w procedurze wydaleniowej w świetle prawa polskiego i europejskiego

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Julia Wojnowska-Radzińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 38. Zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym - w kierunku zrównoważonego podejścia

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Kazimierz Kułaga

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 39. Wpływ heurystyk na działalność orzeczniczą sądów w ujęciu behawioralnej ekonomicznej analizy prawa.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Jerzy Golecki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 40. Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Łukasz Michał Stępkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 41. Dystans władzy na sali sądowej. Studium teoretyczno-empiryczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Adam Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 42. Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Konrad Frankowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 43. Wykładnia europejskiego prawa spółek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Władysław Napierała

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 44. Elektroniczna kontrola sprawcy czynu zabronionego jako wyraz ewolucji polskiego systemu karnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartosz Augustyn Kędzierski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 45. Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna,...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zoll

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 46. Postdeliktualne zachowanie sprawcy jako przesłanka niepodlegania karze za czyn zabroniony. Przyczyny i konsekwencje. Ana...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Zontek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 47. Polityka kształtowania tożsamości państwowej w wieloetnicznych państwach Kaukazu Południowego

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Przemysław Adam Adamczewski

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 48. Kryzysy i reformy systemów emerytalnych w Europie - analiza porównawcza.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Polakowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Wydział Ekonomii

 49. Polityka bezpieczeństwa Iranu - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Robert Czulda

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 50. Autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym - potrzeba weryfikacji klasycznego ujęcia w świetle nowych mecha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Małgorzata Danuta Pohl

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji