Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 737 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Struktury aksjologiczne w prawie

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maurycy Zajęcki

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 2. Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej wspó...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Ida Żukrowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 3. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawc...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Ewa Augustyniak

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 4. Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalia Michalina Kohtamäki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 5. Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Słok-Wódkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 6. Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 7. Suwerenność i prawa człowieka w ramach koncepcji odpowiedzialności za ochronę

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Tomasz Andrzej Lewandowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 8. Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Piotr Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 9. Szanse i zagrożenia w dążeniu do stabilizacji wewnętrznej państwa afrykańskiego i zwiększenia jego roli na arenie między...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Monika Różalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 10. Unia Europejska wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Walenty Puślecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 11. Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 12. Aksjologiczna dyskrecjonalność sędziowska. Między intencjami prawodawcy a autonomią sądownictwa

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Leszczyński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 13. Polski model dyplomacji publicznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Beata Katarzyna Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 14. Jurysdykcja podatkowa w warunkach bezpośredniego handlu elektronicznego

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Lipniewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 15. Legalne cele w konfliktach zbrojnych z perspektywy państw i podmiotów pozapaństwowych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Patrycja Grzebyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 16. Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Grażyna Baranowska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 17. "Pomoc państwa dla sektora lotniczego jako narzędzie polityki spójności w Unii Europejskiej"

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jadwiga Agata Urban-Kozłowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Tomasz Mamak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 19. Normatywne źródła prawa w post-modernisycznym społeczeństwie a proces prawotwórczy._x000D_

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Wojciech Biernat

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 20. Konstytucyjne prawo intertemporalne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Radziewicz

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 21. Klauzule generalne w prawie kościołów i związków wyznaniowych posiadających uregulowany poprzez ustawy stosunek z Rzeczp...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: ks. dr hab. Piotr Kroczek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych

 22. Ku behawioralnym analizom interwencji publicznych. Weryfikacja interdyscyplinarnej metodyki badań

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Olejniczak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 23. Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej: lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Poławski

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 24. Dylemat autonomicznych systemów bojowych w świetle zasad międzynarodowego prawa humanitarnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kaja Helena Kowalczewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 25. W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pra...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Duszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 26. Centrypetalny model systemu politycznego dla państw wieloetnicznych. Badanie porównawcze dwóch przypadków

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Trzciński

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 27. Ekspertyza sygnatur malarskich

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Widła

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 28. Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniach politologicznych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Wordliczek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 29. Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Akademia Leona Koźmińskiego

 30. Postępowanie transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka w świetl...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Natalia Schulz

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 31. Prawne aspekty wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy Unii Europejskiej.

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Adamczak-Retecka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 32. Polityka sportowa Republiki Federalnej Niemiec po 1990 r. w kontekście regulacji Unii Europejskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Tomasz Michał Matras

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 33. Między teorią i praktyką dialogu publicznego. Modele demokracji deliberatywnej a współczesne instytucje i praktyki demok...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Piotr Zgiep

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 34. Kształtowanie się odpowiedzialności za błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Stud...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Adam Michalak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 35. Informatyzacja ksiąg wieczystych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Gołaczyński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 36. Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Tadeusz Rogalski

  Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji

 37. Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczno-społeczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Waldemar Czarnota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 38. Dostęp cudzoziemca do akt w procedurze wydaleniowej w świetle prawa polskiego i europejskiego

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Julia Wojnowska-Radzińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 39. Naruszenie obowiązków ostrożności jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Borysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 40. Relacje na linii rząd - kobiece NGOs w państwie Subsaharyjskim. Przypadek Tanzanii

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Maria Cichecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 41. Polityka Turcji wobec mniejszości muzułmańskich i niemuzułmańskich w świetle standardów Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Szkudlarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 42. Wykładnia europejskiego prawa spółek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Władysław Napierała

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 43. Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna,...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zoll

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 44. Demokratyczna legitymizacja wpływu orzeczeń sądowych na system tworzenia prawa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Adam Wojciechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 45. Postdeliktualne zachowanie sprawcy jako przesłanka niepodlegania karze za czyn zabroniony. Przyczyny i konsekwencje. Ana...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Zontek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Kontrola społeczna nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w Polsce.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Edyta Drzazga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 47. Wpływ zasady godności człowieka na konstrukcje odpowiedzialności w prawie karnym

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Łukasz Szczucki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 48. Misja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Alicja Cecylia Curanović

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 49. Uzasadnienie moralizmu prawa za pomocą utylitaryzmu J. Haidta - analiza krytyczna.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Tomasz Juzaszek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 50. Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej. Analiza polskich re...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Zmysłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji