Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 737 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. "Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym".

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Szymon Tarapata

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 2. Idea apolityczności prawoznawstwa wobec krytyki nowoczesnej filozofii wiedzy

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Aleksander Sulikowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 3. Bariery dostępu do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jan Winczorek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 4. Rzymskie prawo karne: instytucje

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Michał Jońca

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 5. Koncepcja globalnych dóbr publicznych a działalność Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Michał Kopiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 6. Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborca.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Żerkowska-Balas

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 7. Prawne instrumenty wsparcia lokalnych systemów żywnościowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Maria Kapała

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 8. Polityczność i legitymizacja władzy dyskrecjonalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Tomasz Mańko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 9. Ubezpieczenie członków zarządu spółek kapitałowych od odpowiedzialności cywilnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jacek Jakub Zębala

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 10. Umowy spersonalizowane w świetle prawa cywilnego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Marianna Południak-Gierz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po 2010 roku.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Banaś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 12. Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Pichlak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 13. Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jacek Zaleśny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 14. Dynamika kultury przemocy politycznej ruchów antyoszczędnościowych w Europie

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 15. Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Mikuła

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 16. Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukraini...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Radosław Jan Marzęcki

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 17. Estetyka a konstrukcja utworu w prawie autorskim

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Ewa Jadwiga Laskowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Doświadczenie i wspólnota sensu. Estetyczne podstawy walidacji we współczesnej filozofii prawa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Paździora

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 19. System prawny bezpieczeństwa morskiego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Justyna Magdalena Nawrot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 20. Zorganizowane grupy interesów jako "brakujące ogniwo" w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych_x000D_...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Rafał Riedel

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

 21. Umorzenie zobowiązań podatkowych - studium porównawcze

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Piotr Stanisław Buława

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 22. Transgraniczne transfery papierów wartościowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Oskar Skibiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 23. Relacje pomiędzy partiami politycznymi na poziomie europejskim a grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paula Anna Wiśniewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 24. Pozycja prawna używaczy w prawie własności przemysłowej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marta Sznajder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 25. Swobodna ocena dowodów – analiza teoretycznoprawna

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartłomiej Ryszard Kucharzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 26. "Sponsorship" działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: ks. dr Paweł Kaleta

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 27. Pomiędzy zagrożeniem normatywnym i miękką siłą: badanie dyfuzji instytucjonalnej z perspektywy nauki o stosunkach między...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Wojciuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 28. Rola władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Marek Mierzejewski

  Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Spraw Azjatyckich

 29. Konstrukcja normatywna ,,dobro dziecka" i jej sądowe stosowanie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Hanas

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 30. Kontrola koncentracji na rynku telekomunikacji mobilnej w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Krzysztof Maciej Krzystek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 31. Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Janusz Jasiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 32. Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystyczny...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 33. Najlepsi z najgorszych i źli stale. Więźniowie dożywotni

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Niełaczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 34. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wróbel

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 35. Usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone przez cudzoziemców a jakość opieki domowej – perspektywa polityk publicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Tomasz Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 36. Koncepcja otoczenia regulacyjnego a stosunki prawne nawiązywane w gospodarce współpracy

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Agata Jabłonowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 37. Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Wojciech Zbigniew Ufel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 38. Prawo do skutecznego środka naprawczego przeciwko nadużyciu uprawnień przez prokuratora i sąd w postępowaniu karnym. Per...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Wiliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 39. Prawo cywilne wobec sztucznej inteligencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Sławomir Księżak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 40. Spór o wykładnię konstytucji Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Gałędek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 41. W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Marcin Duraj

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 42. Brytyjskie prawo konstytucyjne a członkostwo w Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Natalie Yvonne Fox

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 43. U źródeł niemieckiego liberalizmu: państwo w nauce Roberta von Mohla

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paweł Lesiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 44. Prawa człowieka a polityka Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Michał Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 45. Ocena zasobów kapitału społecznego polskich regionów z zastosowaniem metod ekonomii eksperymentalnej_x000D_

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Markowska-Przybyła

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 46. Metafora jako mechanizm rozumienia języka prawnego i prawniczego oraz doświadczania prawa na przykładzie polskiego język...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Sylwia Magdalena Wojtczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 47. Obraz prezydencji Polski w Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Nauk Społecznych

 48. Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartłomiej Jerzy Krzan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 49. Środki karne jako instrument polityki kryminalnej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mirosława Melezini

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 50. Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Radzik-Maruszak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii