Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 707 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Irena Maria Rzeplińska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 2. Umowy spersonalizowane w świetle prawa cywilnego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Marianna Południak-Gierz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 3. Akty interpretacyjne w prawie podatkowym - między pomocniczością, elastycznością a dezintegracją systemu prawa podatkowe...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 4. Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzyn...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

 5. Bezpieczeństwo energetycznej infrastruktury krytycznej w Polsce w aspekcie pogody kosmicznej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Gil-Świderska

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

 6. Problemy nowoczesnych kodeksów morskich

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Zuzanna Ewa Pepłowska-Dąbrowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 7. Wewnętrzne hamulce na drodze rozwoju pro-europejskiej transformacji Moldawii'

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kerry Longhurst

  Collegium Civitas

 8. Wpływ Brexitu i bezwarunkowego wprowadzenia systemu głosowania "podwójną większością" na proces decyzyjny w Radzie Unii ...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kleinowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 9. Evidence use in the allocation of health care budgets: A comparative study of drug reimbursement in Poland, Canada, and ...

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wieslawa Dominika Wranik

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 10. Minimalne standardy gromadzenia dowodów elektronicznych w transgranicznych postępowaniach w UE i ich wzajemna dopuszczal...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Martyna Agnieszka Kusak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 11. Godność człowieka jako podstawowa wartość prawa: eksplikacja personalistyczna

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Kazimierz Rupniewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 12. Doświadczenie i wspólnota sensu. Estetyczne podstawy walidacji we współczesnej filozofii prawa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Paździora

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 13. Swobodna ocena dowodów – analiza teoretycznoprawna

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartłomiej Ryszard Kucharzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Kwestia monopolu prawa spadkowego na kształtowanie następstwa na wypadek śmierci - o "pozaspadkowym prawie spadkowym" w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Wojciech Krzysztof Bańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 15. Szkoda antymonopolowa: jej zakres i metody szacowania. Harmonizacja tylko pozorna?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Konrad Kohutek

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 16. Pojęcie i skutki prawne prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustawy

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Radziewicz

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 17. Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Robert Trochymiak

  Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. "Sponsorship" działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: ks. dr Paweł Kaleta

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 19. Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym - teoria i praktyka

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 20. Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Janusz Jasiński

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 21. Kobieta jako ofiara zabójstwa. Studium kryminologiczne

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Grzyb

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 22. Między centrum a peryferiami. Koncepcje teoretyczne Ludwika Ehrlicha na tle anglosaskiej nauki o stosunkach międzynarodo...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Pugacewicz

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 23. Sprawiedliwość naprawcza w prawie kontraktowym: analiza filozoficzno-prawna

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Szymon Piotr Osmola

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 24. Charakter prawny i rola tez prawnych uchwalanych przez polskie (nieniemieckie) sądy apelacyjne w Generalnym Gubernatorst...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Hubert Adam Mielnik

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 25. Dyskursy cyberbezpieczeństwa w świetle zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Robert Adrian Siudak

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 26. Sondergericht Kattowitz - Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Konrad Józef Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 27. Dopuszczalność dowodów w procesie karnym. Między poznaniem prawdy a rzetelnością i sprawnością postępowania.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Skorupka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 28. Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 29. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wróbel

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 30. Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski na tle doświadczeń międzynarodowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Jerzy Gorzelak

  Instytut Ameryk i Europy, Instytut Ameryk i Europy

 31. Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agata Kałabunowska

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 32. Problem uzasadnienia kryminalizacji zastępczej: analiza ekonomiczna

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Piotr Mateusz Bystranowski

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 33. Intencjonalizm lub funkcjonalizm - dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Klaus Bachmann

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii

 34. Samorząd zawodowy zawodów zaufania publicznego: kryteria utworzenia, a zakres i środki nadzoru państwowego.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dominik Klaudiusz Sypniewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 35. Obietnice decentralizacji w ochronie zdrowia. Ramy prawne - korzyści - wyzwania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dawid Sześciło

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 36. Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności in...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Ewa Sztobryn

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 37. Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartłomiej Gliniecki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 38. Stosunki rosyjsko-chińskie 1991-2011

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Tomasz Lubina

  Uniwersytet Jagielloński

 39. Cerkiew prawosławna i grekokatolicka jako elementy systemu politycznego na Ukrainie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 40. Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawnoporównawczym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr Arkadiusz Wudarski

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych

 41. Koncepcja i zakres wspólnotowej polityki dotyczącej ochrony zdrowia w XXI wieku. Uwarunkowania i szanse współczesnych tr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Mokrzycka

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 42. Prawne aspekty partycypacji publicznej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Beata Zakrzewska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 43. Międzysektorowe instrumenty realizacji zadań publicznych a polityka społeczna

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Stanisław Kamiński

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 44. Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w prawie Unii Europejskiej i w prawach kraj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 45. Atlas Wyborczy Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kowalski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 46. Możliwości i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich objętych siecią obszarów chronionych (na przykład...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr inż. Bogumiła Agnieszka Grzebyk

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

 47. Unia Europejska wobec regionu śródziemnomorskiego: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Justyna Zając

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 48. Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw - diagnoza istniejących uwarunkow...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Brzezińska-Rawa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 49. Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia kon...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 50. Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości, relacje

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Ewa Janina Nalewajko

  Instytut Studiów Politycznych PAN