Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 283 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rentgenowski spektrometr obrazujący STIX: zdefiniowanie szczegółowych celów naukowych i sposobu prowadzenia obserwacji n...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Sylwester

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 2. Globalny Teleskop Astrofizyczny

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 3. Turbulentna lepkosc w niestacjonarnych dyskach akrecyjnych wokol czarnych dziur

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Marek Abramowicz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 4. Obiekty post-AGB w Obłokach Magellana

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szczerba

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 5. ChemiX: opracowanie założeń naukowych i konstrukcji (faza B) nowego spektrografu Bragga na misję międzyplanetarną Interh...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Marek Siarkowski

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 6. Kwazary o szerokich liniach absorpcyjnych - ich pochodzenie oraz ewolucja

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Magdalena Kunert-Bajraszewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Krytyczne badania relatywistycznych dżetów w blazarach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kus

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Mgławice planetarne z podwójnymi gwiazdami centralnymi

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Marcin Hajduk

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 9. Poszukiwanie fal grawitacyjnych z rotujących gwiazd neutronowych przy użyciu sprzętowych akceleratorów obliczeń

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Michał Bejger

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 10. Wszechstronne i kompleksowe badania rozdzielonych układów zaćmieniowych w ramach projektu CREME wraz z przygotowaniem ba...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Hełminiak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 11. Późne etapy ewolucji gwiazd widziane przez Herschel/HIFI

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szczerba

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 12. Rentgenowski polarymetr-spektrometr SOLPEX: zdefiniowanie szczegółowych celów naukowych, opracowanie i testowanie unikal...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Sylwester

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 13. Ewolucja kształtów mgławic planetarnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Gęsicki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 14. Teoretyczne badanie relatywistycznych "dżetów" z wykorzystaniem danych obserwacyjnych w szerokim zakresie częstości widm...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Ostrowski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

 15. Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie dzialania

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Ostrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 16. Dynamika nadciekłych gwiazd neutronowych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Brynmor Haskell

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 17. Badania najbliższego sąsiedztwa Sgr A*: spin, błyski i inne obiekty zwarte

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Frederic Vincent

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 18. Aktywne jądra galaktyk gigantycznych radioźródeł

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Agnieszka Kuźmicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. Badanie struktur nieliniowych i procesów przyspieszania cząstek w otoczeniu ziemskiej fali uderzeniowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Krzysztof Stasiewicz

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 20. Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo w historii Układu Słonecznego

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST9

  Kierownik: Dr. Dagmara Oszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 21. Asterosejsmologia zespołowa młodych gromad otwartych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Dawid Moździerski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 22. Ośrodek międzygwiazdowy w okolicy Słońca: wnioski z analizy obserwacji strumieni atomów neutralnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Maciej Bzowski

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 23. Badanie promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiow...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Szadkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 24. Zmienne źródła rentgenowskie i gwiazdy neutronowe

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Haensel

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 25. Badanie promieni kosmicznych o skrajnie wysokich energiach - opracowanie pomiarów z Detektora Fluorescencyjnego Obserwat...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Giller

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 26. DYNAMIKA I MORFOLOGIA ODDZIAŁUJĄCYCH GALAKTYK

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Łokas

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 27. Badanie rozciągłej struktury wysokoenergetycznej blazara 1ES 0414+009 w danych H.E.S.S.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Natalia Żywucka-Hejzner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 28. Skład chemiczny a pulsacje gwiazd typu B

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr Ewa Niemczura

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 29. Nietermiczna emisja Dysku Galaktycznego: narzędzie do badania pochodzenia i propagacji promieniowania kosmicznego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr Sabrina Casanova

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Poszukiwanie i analiza statystyczna układów podwójnych w Obłokach Magellana

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Michał Pawlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 31. Udział Polski w projekcie Advanced Virgo

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Królak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 32. Wyznaczenie parametrów fizycznych cefeid II typu w układach zaćmieniowych.

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST9

  Kierownik: dr Bogumił Pilecki

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 33. Analiza turbulencji w plazmie kosmicznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Macek

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 34. Relatywistyczne symulacje magnetohydronamiczne dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Bhupendra Mishra

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 35. Wkład oscylacji plazmy o wysokiej częstotliwości do globalnego grzania korony słonecznej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Rudawy

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii

 36. Dyski akrecyjne w mało-masywnych układach rentgenowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Mateusz Wiśniewicz

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii

 37. Analiza rejonu niskich częstości transformaty Fouriera krzywych jasności gwiazd z sondy Kepler.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Jerzy Krzesiński

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 38. Planetoidy typu V z wewnętrznego Pasa Głównego jako pozostałości zróżnicowanych planetozymali

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr Dagmara Oszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 39. Poszukiwanie charakterystycznych skal czasowych oraz quasi-periodycznych oscylacji w blazarach: oddzialywanie dysk - dze...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr Gopal Bhatta

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 40. Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Bożena Czerny

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 41. Badania nowej populacji galaktyk aktywnych

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 42. Demistyfikacja gorących podkarłów typu B z użyciem danych satelitarnych KEPLER, TESS oraz GAIA.

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Baran

  Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 43. Czy możemy obserwować w pobliskich galaktykach spiralnych podgrzewanie gazu międzygwiazdowego przez rekoneksję magnetycz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST9

  Kierownik: dr Marek Weżgowiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Cykle życiowe gwiazd nowych z zaawansowanymi ewolucyjnie donorami

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Mikołajewska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 45. Pomiar promieniowania kosmicznego najwyższych energii w ramach Współpracy JEM-EUSO - przygotowanie elementów detektora, ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST9

  Kierownik: dr Jacek Szabelski

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 46. Symulacje akrecji na gwiazdy neutronowe z uwzględnieniem promieniowania w relatywistycznej magnetohydrodynamice

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST9

  Kierownik: mgr David Abarca

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 47. Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmie

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Dariusz Wójcik

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 48. Asterosejsmiczne ograniczenia na procesy mieszania w gwiazdach typu B

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST9

  Kierownik: dr Przemysław Walczak

  Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii

 49. Skorupa gwiazd neutronowych a emisja fal grawitacyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Julian Zdunik

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 50. Badanie niejednorodności zjonizowanego ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów polskimi stacjami radiote...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Wojciech Lewandowski

  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Wydział Fizyki i Astronomii