Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 781 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza epidemiologiczna uropatogennych szczepów Escherichia coli.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wioletta Adamus-Białek

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

 2. Ekologiczne i konwencjonalne uprawy zbóż w aspekcie biologicznych czynników ryzyka zawodowego polskich producentów rolny...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Wioletta Agnieszka Żukiewicz-Sobczak

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 3. Badania inhibitorów układu dopełniacza w nowotworach jajnika i trzonu macicy a nowe perspektywy immunoterapii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Lucyna Kapka-Skrzypczak

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu

 4. Ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń Clostridium difficile w Polsce na podstawie dystrybucji PCR-rybotypów oraz wzor...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Hanna Maria Pituch

  Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski

 5. Porównawcza ekspresja mRNA oraz ilościowa charakterystyka białek enzymów metabolizujących leki oraz transporterów leków ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Droździk

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 6. Badanie możliwości przenoszenia zakażeń spumawirusami ze zwierząt gospodarskich i towarzyszących na człowieka

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Materniak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 7. Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Stachowska

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu

 8. Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych człowieka po operacyjnym leczeniu stawu biodrowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Michał Jan Wychowański

  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

 9. Dozymetria promieniowania wtórnego i rozproszonego w radioterapii protonowej i konwencjonalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Liliana Stolarczyk

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 10. Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii -wpływ na masę ciała, parametry metab...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Małgorzata Wesołowska

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum

 11. Przeciwdziałanie chorobie Parkinsona przy pomocy progresywnego treningu wibracyjnego u ludzi oraz określenie czynników w...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Gąsiorowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 12. Badanie synergistyczngo hamowania proliferacji komorek nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz inhibit...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Maria Wanda Bretner

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 13. Próba wyjaśnienia roli klasteryny i tratw lipidowych w etiologii choroby Alzheimer'a.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Bernard Orzechowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 14. Identyfikacja mechanizmu indukcji śmierci i starzenia komórek raka piersi w wyniku wyciszania telomerazy za pomocą syste...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Rubiś

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 15. Częściowi agoniści receptorów alfa1A/D-adrenergicznych jako potencjalne związki poprawiające parametry urodynamiczne w ł...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jacek Paweł Sapa

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 16. Rola tlenku azotu w adaptacji mięśni szkieletowych do wysiłku fizycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Bożena Kasperska

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

 17. Immunoliposomowa postać simwastatyny - próba zastosowania w terapii nowotworów zależnych od receptora EGF.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Franciszek Sikorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 18. Ekspresja miRNA i jej wpływ na poziom metaloproteinaz macierzowych w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Paweł Szaflik

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 19. Wpływ pozytywnych allosterycznych modulatorów nikotynowych receptorów cholinergicznych podtypu alfa7 na złożone procesy ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Agnieszka Anna Nikiforuk

  Instytut Farmakologii PAN

 20. Badanie znaczenia regulacji telomerazy dla oporności komórek nowotworowych na leki uszkadzające DNA

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Rubiś

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 21. Czy złożone mieszaniny nanomateriałów są bardziej toksyczne niż pojedyncze nanomateriały?

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Lucyna Kapka-Skrzypczak

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 22. Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ru...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Michalina Bogumiła Błażkiewicz

  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

 23. Wpływ antybiotykoterapii na sprawność wybranych mechanizmów układu immunologicznego na modelu świni domowej (Sus scrofa ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Zygmunt Kazimierz Pejsak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 24. Projektowanie, synteza i ewaluacja biologiczna nowych funkcjonalizowanych pochodnych batracyliny jako potencjalnych lekó...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Krystyna Jolanta Dzierzbicka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 25. Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwn...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Krystyna Jolanta Dzierzbicka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 26. Rola kortykoliberyny (CRF) u zwierząt różniących się siłą reakcji lękowej oraz porównanie interakcji układu CRF z neurop...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Karolina Skórzewska

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 27. Ocena zanieczyszczenia Wisły w rejonie Warszawy substancjami czynnymi leków oraz ich metabolitami

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Leszek Nałęcz-Jawecki

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 28. Czy nowe metody diagnostyczne mogą być przydatne w optymalizacji wyboru metody leczenia bezobjawowych chorych z istotnym...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Hanna Orłowska-Baranowska

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 29. Wpływ metabolitów elagotanoidów produkowanych przez bakterie flory jelitowej- urolityn na prozapalną aktywność neutrofil...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jakub Patryk Piwowarski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 30. Zapalenie alergiczne w poszczególnych typach astmy związanej z pracą w aspekcie narażenia na czynniki o małej i dużej ma...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. Agnieszka Anna Lipińska-Ojrzanowska

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 31. Otrzymywanie i badanie układów biologicznie aktywnych o potencjalnym działaniu antynowotworowym, złożonych z P,N-; N,S-,...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Richert

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 32. Analiza użytkowania preparatów zawierających substancje psychotropowe z grupy IV-P ze szczególnym uwzględnieniem leków p...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Patrycja Gołda

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 33. Udział antropogennych ksenobiotyków w rozwoju niepłodności męskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 34. Aktywność dehydrogenazy 11beta-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Krzysztof Główka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 35. Proteomiczno - metabolomiczna strategia poszukiwania biomarkerów chorób nowotworowych układu płciowego z wykorzystaniem ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Zenon Józef Kokot

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 36. Badanie modulacji syntezy i metabolizmu estrogenów- czynników ryzyka nowotworu piersi przez nowe syntetyczne pochodne re...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wanda Maria Baer-Dubowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 37. Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Kryjewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 38. Biomateriały polimerowe z inkorporowanymi, peryferyjnie modyfikowanymi porfirazynami o potencjalnym zastosowaniu w terap...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jarosław Tomasz Piskorz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 39. Molekularne podstawy aktywności przeciwbakteryjnej w grupie pochodnych tiosemikarbazydu

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Agata Siwek

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 40. Poszukiwanie nowych substancji o zróżnicowanych właściwościach protekcyjnych w zwierzęcych modelach drgawek padaczkowych...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Krzysztof Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 41. Opracowanie metodyki tlenometrii EPR do oceny śródbłonkowego działania leków

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Patrycja Kaczara

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 42. Badania fitochemiczne i biologiczne wybranych surowców roślinnych z rodziny wiesiołkowatych (Oenotheraceae).

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sebastian Granica

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 43. Rola neurotrofin oraz cytokin angiogennych w patofizjologii neuropatii obwodowej u chorych w przebiegu szpiczaka plazmoc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Bronisław Machaliński

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 44. Analiza mechanizmu oddziaływania wybranych bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jaromir Michałowicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 45. Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świni - badania in-vitro

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Piotr Jedziniak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 46. Badania nad wpływem metabolizmu salinomycyny na jej toksyczność

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Małgorzata Olejnik

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 47. Theranostic GdLip: Bifunkcjonalne liposomy jako nośniki jonów gadolinu i fotouczulaczy ftalocyjaninowych o potencjalnym ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Łukasz Dariusz Sobotta

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 48. POSZUKIWANIE FARMAKOTERAPII CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW (OA): RECEPTORY TRPV1 I CB1 I ICH ENDOGENNE LIGANDY JAKO NOWE...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Starowicz-Bubak

  Instytut Farmakologii PAN

 49. Rola receptora 5-HT1A w mechanizmie przeciwdepresyjnego działania cynku _x000D_

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Bernadeta Szewczyk

  Instytut Farmakologii PAN

 50. Badania przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego działania związków uwalniających tlenek węgla

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)