Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 781 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania nad przebiegiem dysocjacji peptydów w środowiskach niewodnych oraz opracowanie metody wymiany przeciwjonów w pep...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Wojciech Kamysz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 2. Terapia skojarzona z zastosowaniem naftochinonów i paklitakselu w farmakologicznej indukcji śmierci komórkowej w liniach...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Kawiak

  Uniwersytet Gdański

 3. Wiązania halogenowe - rola i znaczenie w oddziaływaniach ligandów z receptorami klasy A GPCR

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Rafał Jerzy Kurczab

  Instytut Farmakologii PAN

 4. Ocena wpływu stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową na zjawiska termiczne oraz elektrofizjologiczne mięśni porażo...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Robert Tomasz Dymarek

  Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 5. Wpływ ustawienia miednicy oraz napięcia mięśni synergistycznych na aktywność bioelektryczną mięśni dna miednicy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Kuba Kacper Ptaszkowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 6. WPŁYW LIGANDÓW RECEPTORÓW ADENOZYNOWYCH A2A NA BEHAWIORALNE EFEKTY SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCEJ (KOKAINA) ORAZ NATURALNEJ N...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Karolina Agnieszka Wydra

  Instytut Farmakologii PAN

 7. Ocena peroksyredoksyn 1 i 2 wraz z układem tioredoksyna-reduktaza tioredoksyny jako nowych celów terapeutycznych w chłon...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Radosław Zagożdżon

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 8. Badania nad oddziaływaniami supramolekularnymi ksenoandrogenów z receptorem androgenowym

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Michał Piotr Marszałł

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 9. Badanie możliwości przechodzenia metronidazolu i oksytetracykliny do produktów pszczelich po eksperymentalnym podaniu ps...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kamila Mitrowska

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 10. Ocena ryzyka introdukcji i rozprzestrzenienia wirusów grypy ptaków w Polsce

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Krzysztof Wojciech Śmietanka

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 11. Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propano...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Andres-Mach

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 12. Modyfikowane aza-BODIPY jako potencjalne fotouczulacze o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Kryjewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 13. Wpływ treningu interwałowego na poziom obwodowego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego i funkcje poznawcze cz...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sylwester Paweł Kujach

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego

 14. Struktura populacji izolatów Neisseria meningitidis serogrupy B w Polsce w latach 2010-2014.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Izabela Joanna Waśko

  Narodowy Instytut Leków

 15. Rola glukokortykoidów w regulacji procesów neurodegeneracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Anna Jadwiga Kurek

  Instytut Farmakologii PAN

 16. Analiza porównawcza autofagii indukowanej w wybranych liniach komórek raka człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Elżbieta Joanna Kania

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 17. Badania aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Phyllanthus amarus i Phyllanthus glaucus.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Barbara Sparzak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 18. Synteza i aktywność przeciwgrzybicza nowych pochodnych chinoliny.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: Mgr Wioleta Ilona Cieślik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 19. Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepó...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Łukasz Sebastian Lechowicz

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 20. Badania fitochemiczne oraz ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych wyciągów przygotowywanych z farmakop...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sebastian Granica

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 21. Izotiocyjaniany jako związki bioaktywne w przeciwdziałaniu zakażeniom patogennymi Escherichia coli

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 22. Trzecia grupa receptory metabotropowych dla glutaminianu jako punkt działania przyszłych leków antypsychotycznych

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pilc

  Instytut Farmakologii PAN

 23. Otrzymywanie i ocena fizykochemiczna mezoporowatych matryc tlenkowych jako nośników w modelu implantu do kości o celowan...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Stanisław Sawicki

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 24. Udział dwuskładnikowych systemów regulacyjnych w tworzeniu biofilmu S. mutans na powierzchni zębów dzieci oraz osób doro...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Aleksandra Maria Nowak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 25. Nowy mechanizm działania bisfenolu A i jego analogów w biologii raka jajnika.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Ptak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 26. Wpływ hipoksji na poziomy neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i jego wybranych biochemicznych regulator...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Ignacy Langfort

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego

 27. Zmiany metabolizmu nukleotydów i ich pochodnych we krwi pod wpływem długotrwałego treningu fizycznego.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jacek Zieliński

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 28. Selenowane polisacharydy- badania nad biosyntezą i zależnością pomiędzy strukturą a aktywnością immunologiczną.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jadwiga Zofia Turło

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 29. Wpływ aliskirenu, inhibitora reniny, na aktywność przeciwdrgawkową leków przeciwpadaczkowych w trzech testach drgawek u ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Krzysztof Łukawski

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 30. Określenie roli białek neuronalno-mikoglejowych CX3CL1-CX3CR1 oraz CD200-CD200R w molekularnych mechanizmach działania l...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Stabilizacja fizykochemiczna substancji aktywnych farmakologicznie oraz protein przy użyciu cukrów modyfikowanych i bicy...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. fiz. Ewa Iwona Ozimina-Kamińska

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 32. Poszukiwanie nowych struktur wiodących dla ligandów receptora serotoninowego 5-HT7 o zwiększonej stabilności metaboliczn...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sabina Marta Smusz

  Instytut Farmakologii PAN

 33. Określenie roli świń hodowanych w Polsce jako źródła zakażenia rotawirusami mogącymi wywołać infekcje u ludzi

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. wet. Iwona Magdalena Kozyra

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 34. Proapoptotyczne działanie ekstraktu wodnego suszu blaszki liściowej Wilkakory (Uncaria tomentosa) w wybranych liniach ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Anita Halina Kośmider

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 35. Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynnej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Władysława Anna Daniel

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 36. Ocena zmian histopatologicznych w narządach szczurów po jednorazowym i chronicznym podaniu związków z grupy tetrahydroiz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Edyta Dorota Możdżeń

  Instytut Farmakologii PAN

 37. Biomarkery programowania płodowego a zdrowie i rozrodczość kobiet

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Klimek

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 38. Ocena heterogenności populacji wirusa HBV jako czynnika prognostycznego skuteczności terapii interferonem u osób przewle...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magda Rybicka

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 39. Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magda Rybicka

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 40. Synteza, badania fizyko-chemiczne i farmakologiczne nowych pochodnych 3-podstawionego pirolidyno-2,5-dionu o potencjalne...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sabina Joanna Rybka

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 41. Nowe gamma-laktamowe analogi homo-N-nukleozydów

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Gotkowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej

 42. Synteza, badania fizykochemiczne i biologiczne wielkocząsteczkowych nośników peptydów antydrobnoustrojowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Urszula Helena Piotrowska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 43. Identyfikacja szlaku metabolicznego proliny jako molekularnego celu eksperymentalnej regulacji apoptozy/autofagii w komó...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Aleksander Pałka

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 44. Wpływ zawartości sodu w diecie na insulinooporność i dysfunkcję mięśnia sercowego w nadwadze i otyłości

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Piotr Kosmala

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 45. Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane przez związki o działaniu przeciwnowotworowym in vitro i in vivo.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 46. Poszukiwanie mechanizmów modulacji kanonicznej ścieżki Wnt skutecznie obniżających przeżycie komórek raka głowy i szyi...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jarosław Jan Paluszczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 47. Aktywność przeciwnowotworowa pochodnych tiosemikarbazonu

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Dominika Mrozek-Wilczkiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 48. Analiza profili metabolicznych związków pterynowych osób zdrowych oraz pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Piotr Kośliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 49. Ocena wpływu interakcji między klopidogrelem i statynami o odmiennych właściwościach farmakokinetycznych na efekt terape...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Katarzyna Karaźniewicz-Łada

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 50. Analiza porównawcza struktury populacji Campylobacter jejuni z łańcucha żywności drobiowej i od ludzi jako podstawa bazy...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osek

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB)