Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 781 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego (glioblastoma).

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Paulina Szeliga

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Modyfikacja materiałów biomedycznych inhibitorami enzymów proteolitycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Beata Jarosz-Wilkołazka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 3. Charakterystyka, jakość metodologiczna i ryzyko błędu systematycznego w badaniach opublikowanych jako przeglądy systemat...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Maria Bała

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 4. Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki i terapii nowotworu mózgu - glejaka...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Identyfikacja mechanizmu przeciwnowotworowego działania metforminy, jako eksperymentalny kierunek doskonalenia farmakote...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Aleksander Pałka

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 6. Interdyscyplinarne spojrzenie na rolę neuroprzekaźnictwa GABA-ergicznego i glutaminianergicznego w efektach działania me...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Barbara Budzyńska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 7. Anilidowe pochodne długołańcuchowych amin cyklicznych jako wielofunkcyjne ligandy receptorów serotoninowych i inhibitory...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Agnieszka Wioleta Jankowska

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 8. Badanie uwalniania i wchłaniania do organizmu człowieka biopierwiastków i aktywnych biologicznie związków organicznych z...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Joanna Kała

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 9. Określenie struktury składników ściany komórkowej wybranych szczepów bakterii z rodzaju Bifidobacterium i ich rola w roz...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Sabina Barbara Górska-Frączek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 10. Nowi antagoniści receptora waniloidowego typu 1 (TRPV1) w poszukiwaniu substancji o szerokim spektrum aktywności przeciw...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Krzysztof Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 11. Określenie stabilności i aktywności wymiotnej enterotoksyn gronkowców koagulazoujemnych. Ocena zagrożenia bezpieczeństwa...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jacek Piotr Bania

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 12. Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atop...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Nakonieczna

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 13. Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmat...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Mirosław Walkowiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 14. Badania wpływu grupy tiolowej oraz wiązania mocznikowego na powinowactwo peptydomimetyków do receptorów sprzężonych z an...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Katarzyna Puszko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 15. Ocena potencjalnego zastosowania nanocząstek srebra modyfikowanych glutationem w profilaktyce chorób przyzębia poprzez o...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Ewelina Barcińska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 16. Dwufunkcyjne kompozyty krzemionkowe dla tkanki kostnej - potencjalne znaczenie terapeutyczne i regeneracyjne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Magdalena Urszula Prokopowicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 17. Wpływ mikrobiomu jelitowego skrajnie otyłych ludzi na progresję zespołu metabolicznego w mysich modelach

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Zygmunt Ostrowski

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 18. Nowe strategie w farmakoterapii bólu neuropatycznego oparte na modulacji funkcji receptorów chemokinowych CCR2 oraz CCR5...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Klaudia Kwiatkowski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Wpływ treningu pływackiego na przebieg autofagii i stres oksydacyjny w rdzeniu kręgowym myszy ze Stwardnieniem Zanikowym...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Patrycja Dzik

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii

 20. Zmodyfikowany pokarm matki jako czynnik zaburzeń autystycznych u potomstwa - przedkliniczne badania molekularne kory prz...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Kinga Eryka Mudlaff

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Wpływ dwóch serii ćwiczeń ekscentrycznych na właściwości fizjologiczne mięśni zginaczy stawu łokciowego .

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Damian Dariusz Janecki

  AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

 22. Eksperymentalny model nowej generacji do badań farmakologicznych czerniaka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 23. Poszukiwanie genetycznych czynników powiązanych ze wczesną umieralnością dorosłych w populacji polskiej za pomocą sekwen...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Rafał Tomasz Płoski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 24. Dieta ketogenną w pigułce? Ocena roli współczynnika NAD+/NADH jako czynnika odpowiedzialnego za przeciwpadaczkowe działa...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. med. Piotr Maciejak

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 25. Skuteczność, toksyczność i immunogenność ukierunkowanych nośników leków opartych na bioinżynierowanym jedwbiu pajęczym....

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Hanna Dams-Kozłowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 26. Zmiany w środowisku wiejskim i ich wpływ na częstość występowania chorób alergicznych na obszarach wiejskich w Polsce....

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. med. Barbara Sozańska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 27. Wpływ polimorfizmów genu receptora witaminy D (VDR) oraz polimorfizmów genu receptora wapniowego (CASR) na przebieg _x00...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Łukasz Łaczmański

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 28. Wpływ skażenia wewnętrznego trytem na nieswoistą odporność przeciwnowotworową i reakcje zapalne u myszy bardziej i mniej...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ewa Małgorzata Nowosielska

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 29. Ryzyko globalne zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych dorosłej populacji polskiej: ocena prospektywna kohort osób z...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Walerian Stanisław Piotrowski

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 30. Zastosowanie piezoelektrycznych czujników drgających do określania poziomu tworzenia biofilmu Pseudomonas aeruginosa w o...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Grzegorz Maciej Guła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 31. Wpływ parabenów i ich mieszanin na wybrane parametry związane z rozwojem nowotworu piersi na modelu linii ludzkiego horm...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Maria Wróbel

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii

 32. Oddziaływanie potencjalnego leku przeciwnowotworowego, kwasu 3-bromopirogronowego, z komórkami prawidłowymi i nowotworow...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Bartosz

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

 33. Wpływ treningu fizycznego na aktywność regeneracyjną mięśni u pacjentów hemodializowanych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wioletta Dziubek-Rogowska

  AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

 34. Optymalny poziom chłodzenia i zapobieganie mózgowej hiperferremii - jako potencjalna terapia niedotlenienia okołoporodow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Justyna Żaneta Rogalska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 35. Rola endokannabinoidów w regulacji układu krążenia, stresu oksydacyjnego i metabolizmu serca w modelu nadciśnienia pierw...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Malinowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 36. Epidemiolgia występowania i charakterystyka molekularna Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących izolowanych z zakażeń w...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jadwiga Wójkowska-Mach

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 37. Znaczenie czynników farmakogenetycznych w indywidualizacji terapii przy zastosowaniu leków immunosupresyjnych w przeszcz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Michał Mrozikiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 38. Występowanie cukrzycy, niewydolności nerek i niewydolności serca a skuteczność prewencji choroby wieńcowej (badanie prow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Pająk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 39. Geny kodujące dejodynazy jodotyroniny, ekspresja na poziomie mRNA i białka w złożonym mechanizmie ryzyka zaburzeń depres...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Elżbieta Gałecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 40. Nowe narzędzia w metodyce szacowania ryzyka zdrowotnego w warunkach narażenia środowiskowego na emisję związków chemiczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Radosław Czernych

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 41. Molekularna charakterystyka klinicznych szczepów Serratia oraz udział ruchomych elementów genetycznych w oporności na an...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr farm. Piotr Celejewski-Marciniak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 42. Nowe dualne inhibitory PDE4 i PDE7 w grupie pochodnych puryny i deazapuryny - perspektywa dla terapii chorób o podłożu a...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Henryk Pawłowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 43. Ocena porównawcza stopnia barierowości skórek owoców i warzyw dla współcześnie stosowanych pestycydów - przewidywanie na...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Maciej Tankiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 44. Medycyna spersonalizowana leczenia guzów litych wykorzystująca terapię celowaną w mechanizmy naprawy DNA, w oparciu o zj...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 45. Neuroprotekcyjna rola receptora GPR39 w ośrodkowym układzie nerwowym. Związek z chorobą Alzheimera.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Młyniec

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum

 46. Struktura elementów genetycznych kodujących enterotoksyny gronkowców koagulazo-ujemnych, ocena ich stabilności i możliwo...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jacek Piotr Bania

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 47. Właściwości chemoprewencyjne polisacharydów izolowanych z borowika szlachetnego (Boletus edulis). Badania in vitro i mol...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rzeski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 48. Modelowanie ilościowych zależności stabilność metaboliczna-struktura chemiczna narzędziem usprawniającym opracowanie pot...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Bączek

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 49. Ocena możliwości modyfikacji udziału PKC epsilon w procesie autofagii komórek nowotworowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolenta Rybczyńska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 50. Eko-epidemiologia patogenów wektorowanych (Babesia, Theileria, Rickettsia) w strefie ekspansji kleszcza łąkowego Dermace...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii