Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 822 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Deoksyniwalenon, jako induktor stresu oksydacyjnego w komórkach nowotworowych gruczołu krokowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Piastowska-Ciesielska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 2. Wpływ temperatury ciała w trakcie niedotlenienia okołoporodowego na zmiany poziomu neurotropowego czynnika pochodzenia m...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Hanna Kletkiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 3. Wpływ benzofenonu-2 na proces spermatogenezy u szczurów

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Żaneta Broniowska

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 4. Mechanizm toksyczności nanocząstek lantanowców wobec wybranych komórek układu immunologicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Edyta Wysokińska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 5. Udział pomp błonowych (MDR) w oporności klinicznych szczepów Stenotrophomonas maltophilia na antybiotyki i chemioterapeu...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Olga Zając

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 6. Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych o unikatowym podwójnym mechanizmie działania

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Joanna Fedorowicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 7. Pochodne piperazyny jako aktywne ligandy receptorów H3 histaminowych - modelowanie molekularne, synteza, ewaluacja farma...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Szczepańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 8. Nowe wielofunkcyjne ligandy - antagoniści receptorów A1/A2A adenozynowych i inhibitory monoaminooksydazy B, w poszukiwan...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Załuski

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 9. Zakłócenia hamowania oraz habituacji kortyzolowej odpowiedzi na stres jako potencjalny mechanizm łączący stres mniejszoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Mijas

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 10. Analiza porównawcza endolizyn kodowanych przez bakteriofagi lityczne wobec laseczek wąglika.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Aleksandra Nakonieczna

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 11. Zastosowanie techniki oscylacyjnej u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca po zabiegach torakochirurgicznych podd...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. Sabina Kostorz-Nosal

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 12. Badanie roli wybranych przetworów roślinnych w ochronie bariery jelitowej na modelu ludzkich komórek jelita grubego Caco...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Czerwińska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 13. Modelowanie struktury transporterów kwasu gamma-aminomasłowego jako istotnego celu biologicznego i terapeutycznego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marek Bajda

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 14. Badania in vitro nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego inhibitorem integryn- cilengitide i znakowanego radioizotopem Ra ja...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 15. Badanie barierowości skóry ludzkiej względem wybranych związków endokrynnie czynnych (EDCs) w obecności surfaktantów....

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Ewa Olkowska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 16. Uwarunkowania strukturalne właściwości przeciwnowotworowych oligonukleotydów bogatych w guanozynę

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 17. Modyfikacja materiałów biomedycznych inhibitorami enzymów proteolitycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 18. Dendrymery fosforowe jako nośniki fotouczulaczy - badania in vivo

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Efekty działania hormonów tarczycy w mózgu w zwierzęcym modelu depresji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Identyfikacja mechanizmu przeciwnowotworowego działania metforminy, jako eksperymentalny kierunek doskonalenia farmakote...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 21. Prolidaza jako czynnik pobudzający gojenie ran w eksperymentalnych modelach komórek skóry

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Wojciech Miltyk

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 22. Opracowanie unikalnych sond molecularnych: niskozasadowi agoniści do badania funkcji receptora 5-HT7

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bojarski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 23. Ewolucja Kierunkowa Peptydów Zdolnych do Rozpuszczania Kryształów Dwuwodnego Pirofosforanu Wapnia- Głównego Czynnkika Wy...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Radosław Piast

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 24. Rola czynników uwalnianych z guza w modulacji aktywności starzejących się komórek śródbłonka

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wojciech Ciszewski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk Biomedycznych

 25. Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA - możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działa...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Oliński

  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 26. 7,8-dipodstawione pochodne teofiliny będące silnymi inhibitorami wybranych izoenzymów PDE, jako nowe związki o potencjal...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła

  Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 27. Rola wybranych glutaminianergicznych receptorów metabotropowych w mechanizmie szybkiego efektu przeciwdepresyjnego RS-ke...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ długotrwałej adaptacji do intensywnego treningu szybkościowo-siłowego i wytrzymałościowego na stężenie wolnych ami...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kusy

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 29. Rozwój grupy niezasadowych ligandów receptora serotoninowego 5-HT7, pochodnych 2-(6-okso-3-fenylo-1,6-dihydropirydazyn-1...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sabina Podlewska

  Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 30. Dwufunkcyjne kompozyty krzemionkowe dla tkanki kostnej - potencjalne znaczenie terapeutyczne i regeneracyjne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Magdalena Prokopowicz

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 31. Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Markuszewski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 32. "Inhibicja fosfatazy tyrozynowej jako strategia uwrażliwiania na insulinę poprzez aktywację autofagii chaperonowej oraz ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Marycz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 33. Zastosowanie podejścia celowanej analizy metabolomicznej w prospektywnej ocenie ilościowych zmian profili nukleozydów pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Małgorzata Patejko

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 34. Zmodyfikowany pokarm matki jako czynnik zaburzeń autystycznych u potomstwa - przedkliniczne badania molekularne kory prz...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Kinga Mudlaff

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 35. Analiza metabolomiczna guza w odpowiedzi na terapię imatynibem na podstawie mysich modeli nowotworu podścieliskowego prz...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Szymon Macioszek

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 36. Dualne jonofory jako leki wielocelowe przeciw nowotworom trzustki

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Robert Musioł

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 37. Dendrymer PAMAM jako nośnik mesalazyny dla zwiększenia efektywności terapii nieswoistych zapaleń jelit - badania in vitr...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Michał Gorzkiewicz

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 38. Wpływ temperatury na właściwości skurczu jednostek ruchowych w mięśniach brzuchatym przyśrodkowym i płaszczkowatym szczu...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Bartosz Malak

  Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 39. Ocena efektów przewlekłego podawania nowego kandydata na lek przeciwpadaczkowy.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. farm. Anna Makuch-Kocka

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 40. Ocena wpływu bodźców wysiłkowych / stresowych na mechanizmy i skuteczność działania kwasu beta-hydroksy-beta-metylomasło...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Durkalec-Michalski

  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 41. Rozwój peptydów makrocyklicznych jako antagonistów oddziaływania PD-1/PD-L1. Charakterystyka współdziałania dwóch immuno...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Magiera-Mularz

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 42. Molekularna charakterystyka pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae izolowanych z zakażeń inwazyjnych od noworodków z bard...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Agnieszka Chmielarczyk

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 43. Interakcje WWA z kwasami tłuszczowymi w warunkach in vitro oraz in vivo

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Gdula-Argasińska

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 44. Wpływ eterów glikolu etylenowego na parametry stresu oksydacyjnego i wybrane enzymy metabolizujące glukozę w mózgu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 45. Ewolucja genów wirusa choroby Mareka związanych z onkogennością.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 46. Wpływ nowych atypowych neuroleptyków na aktywność i ekspresję izoenzymów cytochromu P450 w wątrobie człowieka

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jacek Wójcikowski

  Instytut Farmakologii PAN

 47. Badania nad możliwościami wykorzystania metod in silico w ocenie zagrożenia ze strony nanomateriałów dla zdrowia ludzi i...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Puzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 48. BADANIA POLIMORFIZMU TANDEMOWYCH SEKWENCJI POWTÓRZONYCH SZCZEPÓW BORDETELLA PERTUSSIS

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Ewa Mosiej

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 49. Monitorowanie strat rodzin pszczoły miodnej

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Grażyna Topolska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

 50. Właściwości chemoprewencyjne polisacharydów izolowanych z borowika szlachetnego (Boletus edulis). Badania in vitro i mol...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rzeski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii