Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 781 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowe poliazotowe pochodne 2-merkaptobenzenosulfonamidu o właściwościach przeciwnowotworowych - synteza, ocena aktywności...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jarosław Jerzy Sławiński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 2. Głębsze spojrzenie na spektrum aktywności Styrylochinolin

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Robert Musioł

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 3. Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Jan Stefan Celichowski

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 4. Znaczenie interakcji pomiędzy receptorami AMPA i NMDA a białkami rusztowania komórkowego w synapsie pobudzającej w rozwo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Jolanta Sowa-Kućma

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 5. Badanie dynamiki molekularnej, przejść fazowych, izomeryzacji, w różnych warunkach temperatury i ciśnienia w mieszaninac...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. fiz. Ewa Iwona Ozimina-Kamińska

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 6. Pochodne hydantoiny w walce z lekoopornością szczepów bakteryjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Agnieszka Matys

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 7. Nanoenkapsułowane Światłoczułe Leki w Terapii Fotodynamicznej Opornych Nowotworów i Drobnoustrojów

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Janusz Marcin Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 8. Wpływ nanocząstek na usuwanie beta-amyloidu przez komórki mikrogleju

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Sikorska

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 9. Modyfikowane pochodne chlorofili i ich hybrydowe koniugaty z RNA dla współczesnej fotomedycyny

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Michał Kotkowiak

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 10. Wpływ kofeiny na neurotoksyczność metamfetaminy i 3,4-metylenodioksymetamfetaminy w mózgu myszy.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Maria Górska

  Instytut Farmakologii PAN

 11. Ocena właściwości biologicznych pochodnych tiosemikarbazydów o zdefiniowanej aktywności antybakteryjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Aleksandra Maria Strzelczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 12. Poszukiwanie molekularnego podłoża fenotypu narkomana - rola biomarkerów astrocytów (xc-, EAAT-2) oraz metabotropowych r...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Ewa Magdalena Niedzielska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 13. Ocena wpływu ekspozycji środowiskowej na powszechnie stosowane syntetyczne związki chemiczne zaburzające wydzielanie wew...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. med Wojciech Edward Hanke

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 14. Właściwości neurochemiczne i aktywność biologiczna "dopalaczy" z grupy pochodnych katynonu (tzw. beta-ketoamfetamin)...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Barbara Zawilska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 15. Badania nad składem chemicznym i mechanizmami działania przeciwnowotworowego ekstraktów z pączków brzozy białej i wyizol...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Valery Isidorov

  Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

 16. Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworow...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Lewandowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 17. Udział cyklooksygenazy 2 w przeciwdepresyjnym działaniu ligandów I grupy metabotropowych receptorów glutaminianergicznyc...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Małgorzata Stachowicz

  Instytut Farmakologii PAN

 18. Badanie wpływu wybranych właściwości fizykochemicznych na dystrybucję leków do komórek śródbłonka oraz wiązanie leków z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Agnieszka Gonciarz-Dytman

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 19. Niecelowana analiza metabolicznych "odcisków palca" w próbkach osocza u osób z nadciśnieniem płucnym z wykorzystaniem ch...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Renata Barbara Bujak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 20. Pochodne aminokwasów - inhibitory wychwytu zwrotnego GABA o aktywności przeciwbólowej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Anna Kulig

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 21. Selektywne rozpoznawanie toksycznych amin heteroaromatycznych i N-nitrozoamin w proteinowych produktach spożywczych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Kutner

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 22. Synteza i badanie oddziaływania magnetycznych nanocząstek pokrywanych białkiem surowicy krwi ludzkiej z wybranymi lekami...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Ziegler-Borowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 23. Charakterystyka roli płytek krwi w procesie przerzutowania oraz ocena skuteczności leczenia przeciwpłytkowego na zahamow...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Elżbieta Buczek

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 24. Ocena właściwości przeciwnowotworowych tiocukrów

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Katarzyna Sarnik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 25. Struktura klonalna i charakterystyka mobilomu Enterococcus faecalis opornego na glikopeptydy

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Ewa Nina Wardal

  Narodowy Instytut Leków

 26. Olejki eteryczne, propolis oraz nanocząstki srebra i miedzi jako alternatywa lub czynnik wspomagający dla konwencjonalne...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Magdalena Gucwa

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 27. Badanie wpływu jelitowych i komórkowych transporterów żelaza i folianów na biodostępność tych mikroskładników w organizm...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Joanna Maria Suliburska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 28. Nowe molekularne mechanizmy działania mieszanin węglowodorów aromatycznych (WWA) w ludzkich komórkach granulozy

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Triazynowe ligandy receptora serotoninowego 5-HT6 - nowa perspektywa w terapii współczesnych chorób cywilizacyjnych OUN...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jadwiga Handzlik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 30. Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Alan Radomir Puckowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 31. Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 32. Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie amid...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Daśko

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 33. Potencjalne zastosowania w medycynie koniugatów norftalocyjanin i ftalocyjanin z bicyklicznymi seskwiterpenami

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sebastian Lijewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 34. Określenie wpływu struktury modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 na ich cytotoksyczność in vitro w oparciu o p...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Alicja Mikołajczyk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 35. Profile metaboliczne, dane epidemiologiczne i zaawansowane metody bioinformatyczne w holistycznym podejściu do klasyfika...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Ewa Kordalewska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 36. Przygotowanie immunosupresyjnych egzosomów w cellu indukcji antygenowo-swoistej tolerancji immunologicznej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Markus Düchler

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 37. Teranostyki zawierające nanoporowate sieci metalo-organiczne do zastosowania wziewnego w terapii gruźlicy

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Gabriela Małgorzata Wyszogrodzka

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 38. Synteza i badanie właściwości biologicznych nowych, lekopodobnych ligandów wielofunkcyjnych, ukierunkowanych w stronę ha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Dawid Marcin Panek

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 39. Mechanizm toksyczności nanocząstek lantanowców wobec wybranych komórek układu immunologicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Edyta Martyna Wysokińska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 40. Udział pomp błonowych (MDR) w oporności klinicznych szczepów Stenotrophomonas maltophilia na antybiotyki i chemioterapeu...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Olga Marianna Zając

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 41. Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych o unikatowym podwójnym mechanizmie działania_x000D_ _x000D_ _x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Joanna Dagmara Fedorowicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 42. Identyfikacja ligandów Mycobacterium tuberculosis wiążących ludzki surowiczy amyloid A (SAA) oraz określenie biologiczne...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Bożena Renata Dziadek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 43. Ocena interakcji arypiprazolu, atypowego leku przeciwpsychotycznego z wybranymi lekami przeciwdepresyjnymi w szczurzych ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Zofia Maria Rogóż

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 44. Kannabidiol jako potencjalny czynnik terapeutyczny w łuszczycy oraz jego rola w stabilizacji fizjologicznego poziomu med...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 45. Wykorzystanie mechatronicznych kijów Nordic Walking w modelowaniu i ocenie rehabilitacji wybranych grup chorych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Woźniewski

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

 46. Efekt Warburga w raku piersi - rola kadmu jako aktywatora czynnika HIF-1 alfa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ewa Katarzyna Jabłońska

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 47. Analiza ekspresji czynników wirulencji dermatofitów w odpowiedzi na wybrane źródła węgla.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anita Teresa Ciesielska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 48. Prozdrowotne oddziaływanie treningu interwałowego o wysokiej intensywności z oporem własnego ciała w grupie kobiet w róż...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Maria Gmiąt

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii

 49. Ocena przeciwnowotworowej aktywności nowych pirydynowych pochodnych zaburzających tworzenie wrzecion podziałowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Perużyńska

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 50. Rola stresu retikulum endoplazmatycznego w patomechanizmach dysfunkcji kory przedczołowej wywołanej stresem we wczesnym ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Chocyk

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk