Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 671 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie potencjału rozrodczego komórek jajowych i zarodków z użyciem analizy proteomicznej płynu pęcherzykowego i hodowl...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 2. Inhibitory BET bromodomenowe I poprawa skuteczności terapii przeciwnowotworowej glejaka wielopostaciowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Korytowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Anatomia fizjologicznego i patologicznego mikrounaczynienia ludzkiego ścięgna Achillesa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n. med. Przemysław Pękala

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 4. Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Walczak

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 5. Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. prof. UWr Dorota Nowak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 6. Analiza transkryptomu wątroby u krów rasy polskiej Holsztyńsko- Fryzyjskiej przy użyciu techniki AMPLI-seq.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. wet. Dominika Wysocka

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 7. Ilościowe i jakościowe proteomiczne profilowanie ludzkiego węzła zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego z w...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Agata Krawczyk-Ożóg

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 8. Określenie roli ekspresji basiginy w rozwoju szpiczaka mnogiego i ostrej białaczki szpikowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Piotr Łacina

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 9. Czy fenotyp minerany i kostny pacjentów z autosomalną dominujacą torbielowatością nerek jest odmienny w różnych stadiach...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. med. Magdalena Jankowska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 10. Opracowanie dedykowanych środków kontrastowych do wczesnej diagnozy nowotworu prostaty przy pomocy obrazowania rezonanse...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: Dr hab. Barbara Błasiak

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Znaczenie mikroflory oraz przepuszczalności bariery jelita grubego w patofizjologii schizofrenii - w poszukiwaniu uwarun...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Błażej Misiak

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 12. Wpływ aspiryny na fenotyp oraz cechy funkcjonalne grupy 2 wrodzonych komórek limfoidalnych krwi i plwociny u pacjentów z...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Mastalerz

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 13. Mediowana immunologicznie dysfunkcja komórek ściany naczynia w tętniakach aorty brzusznej.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 14. Udział naskórkowego czynnika transkrypcyjnego Foxn1 w regulacji oraz modulacji śródskórnych komórek tłuszczowych (dWAT)...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Katarzyna Walendzik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 15. Wpływ zahamowania aktywności kompleksu Polycomb PRC1 na proces autofagii w komórkach raka endometrium i piersi

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Aleksandra Szustka

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 16. Transkryptomiczne biomarkery ostrego zespołu wieńcowego i odpowiedzi na podwójną terapię przeciwpłytkową u młodych doros...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Anna Kędziora

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 17. Identyfikacja nowych terapii celowanych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z uwzględnieniem inhibicji szlaku...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Joanna Knap

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 18. Zabadanie udziału kinazy MLK4 w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a makrofagami obecnymi w mikrośrodowisku guza...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Marusiak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 19. Aktywność antytrombiny jako modulator właściwości sieci fibryny u pacjentów z niedoborami antytrombiny: wpływ glikacji i...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Michał Ząbczyk

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 20. Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Klaudyna Fidyt

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, I Wydział Lekarski

 21. Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego popr...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Łukasz Zadka

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski