Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 502 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mitochondrialne markery skutecznej anhydrobiozy u przedstawicieli niesporczaków wodnych i lądowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Hanna Małgorzata Kmita

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 2. Funkcja białka OmpR i małego, niekodującego RNA OmrA w regulacji asymilacji żelaza u enteropatogenu Yersinia enterocolit...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Brzostek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 3. Molekularne wskaźniki osteoinduktywnych materiałów - próba standaryzacji ewaluacji biomateriałów in vitro

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Maria Osyczka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Ekonomiczne, społeczne i geopolityczne uwarunkowania ruchu granicznego - podstawy dla modelowania i prognozowania na prz...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Władysław Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Otrzymywanie i charakterystyka przeciwnowotworowa nowych analogów flawonoidów chmielu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Anioł

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 6. Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 7. Efekt Nernsta i siła termoelektryczna w obecności krzywizny Berry'ego w topologicznych semimetalach Weyla

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Cichorek

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania n...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kotarba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 9. Materiały elektroaktywne o strukturze mezoporowatej w urzadzeniach magazynujących energię elektryczną

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Winkler

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 10. Wielowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Grzegorz Fiszeder

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 11. Immunoliposomowa postać simwastatyny - próba zastosowania w terapii nowotworów zależnych od receptora EGF.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Franciszek Sikorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 12. Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie: zaangażowanie, inform...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Maria Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 13. Wzrost MBE i lokalne obrazowanie w skali submikrometrowej procesów elektronowych i optycznych w nanostrukturach z półprz...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Jerzy Kowalski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 14. Badanie znaczenia regulacji telomerazy dla oporności komórek nowotworowych na leki uszkadzające DNA

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Rubiś

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 15. Szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe w technice sprzężonych linii symetrycznych pobudzanych różnicowo.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Sławomir Gruszczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 16. Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjolog...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Błędowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 17. Nierównowagowa Termodynamika Elektronów w Układach Kropek Kwantowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Ryszard Bułka

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 18. Testowanie koncepcji gatunku i badanie mechanizmów specjacji na przykładzie ślimaków z rodzaju Trochulus

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paweł Mackiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 19. Dyfuzja Arnolda w ograniczonym problemie trzech ciał

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Jerzy Capiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 20. Wpływ mutacji białka FUS skorelowanych z chorobą ALS na aktywność U7 snRNP i ekspresję zachowawczych histonów rdzeniowyc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Dorota Raczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 21. Krzyże powypadkowe przy polskich drogach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Lucyna Przybylska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 22. Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Janusz Antoni Starzyk

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej

 23. Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potenc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Kinga Agnieszka Pielichowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 24. Nowa technika analityczna wykorzystująca spektrometrię mas z jonizacją w warunkach otoczenia oraz polimery wdrukowane mo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Marek Schroeder

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 25. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego i nasilania działania leków opioidowych ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Gabriela Mika

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 26. Późnokredowa ekspansja roślin kwiatowych na tle transgresji morza środkowoeuropejskiego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Adam Tadeusz Halamski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Mykobiota liści Fraxinus excelsior, jej taksonomia i potencjał biokontrolny względem inwazyjnego grzyba Hymenoscyphus fr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 28. Więcej niż lit: modelowanie obliczeniowe elektrolitów dla ogniw jonowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Jerzy Eilmes

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 29. Zmienność genetyczna populacji wirusa grypy ptaków w przebiegu eksperymentalnego zakażenia - wpływ efektu "wąskiego gard...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Wojciech Śmietanka

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 30. Wielomodowa pamięć kwantowa w zimnych atomach: inżynieria fal spinowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Wojciech Wasilewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 32. Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę D1-cholest-4-en-3-onu ze Ste...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Maciej Szaleniec

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 33. Optycznie czyste pierścienie azyrydynowe jako wysoce efektywne systemy transferu chiralności do reagentów racemicznych i...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Rachwalski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 34. Powierzchniowo modyfikowane hybrydowe, wielofunkcyjne nanomateriały luminescencyjne i ich znaczenie biologiczne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Lis

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 35. Udział układu dopaminergicznego w indukowanej stresem odstawienia od matki podatności na zaburzenia odżywiania

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 36. Pochodzenie i wczesne etapy rozwoju konodontów i szczecioszczękich.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: Prof. dr hab. Hubert Junosza-Szaniawski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 37. Nowe funkcjonalizowane struktury na bazie tlenków metali o kontrolowanym kształcie

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marta Anna Radecka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 38. Tlenowy osad granulowany efektywną technologią oczyszczania ścieków oraz źródłem bioproduktów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 39. Genetyczne mechanizmy tolerancji marchwi na zasolenie gleby

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Barański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 40. Modele, metody i algorytmy obliczeniowej nauki o sieciach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Ryszard Kazienko

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 41. Znaczenie interakcji pomiędzy receptorami AMPA i NMDA a białkami rusztowania komórkowego w synapsie pobudzającej w rozwo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Jolanta Sowa-Kućma

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 42. Nowe, wielozadaniowe nanocząstki w skojarzonej geno- i fototerapii

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Jurga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 43. Wpływ podatku bankowego na rynek międzybankowy w Polsce i pozostałych krajach UE

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 44. Rola białka HtrA w komórce bakterii Helicobacter pylori

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Joanna Skórko-Glonek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 45. Skarb groszy praskich z okolic Wałbrzycha

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 46. Rozwój stożków napływowych i usypiskowych w Arktyce: zróżnicowanie morfologii i procesów rzeźbotwórczych jako paraglacja...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Aleksandra Magdalena Tomczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 47. Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: ks. dr hab. Paweł Michał Mąkosa

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 48. Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Magdalena Deptuchowa

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Geller

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 50. Józef Kuraś "Ogień" i jego podkomendni w wyobraźni społecznej. Antropologiczne studium przeżywania przeszłości.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Monika Agnieszka Golonka-Czajkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny