Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 502 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Geller

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 2. Józef Kuraś "Ogień" i jego podkomendni w wyobraźni społecznej. Antropologiczne studium przeżywania przeszłości.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 3. Praca i religia na pograniczu estońsko-rosyjskim w perspektywie historycznej. Antropologia chrześcijaństwa a prawosławna...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Ładykowska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Niedokończona historia. Ponad 100 lat odkryć w Malborku-Wielbarku

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Łuczkiewicz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 5. Wspomaganie procesów rozprzestrzeniania treści marketingowych w mediach społecznościowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Jarosław Jankowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 6. Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwia Roszkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Konsumenci wobec koncepcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 8. Badania komparatywne wspólności w płynności na rynkach giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Olbryś

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 9. Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego - perspektywa filii utw...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Barbara Jankowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 10. Wpływ przekazu medialnego na skuteczność kampanii społecznej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Borawska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 11. PODATKI OD DOCHODÓW Z PRACY W POLSCE W ŚWIETLE TEORII OPTYMALNEGO OPODATKOWANIA

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Dudek

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

 12. Wpływ transferów społecznych i kapitału społecznego na zadowolenie osób starszych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Okulicz-Kozaryn

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

 13. Akty interpretacyjne w prawie podatkowym - między pomocniczością, elastycznością a dezintegracją systemu prawa podatkowe...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 14. Instytucjonalizacja europejskiej ramy polityki integracji imigrantów w metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. Studia p...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych

 15. Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Gawęda

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 16. Mobilność przestrzenna i społeczna w doświadczeniu biograficznym i generacyjnym mieszkańców małego miasta

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Łukowski

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 17. Zaawansowana analiza depozytów wapnia i czynników wzrostu w chrząstce nasadowej celem dokładnego poznania fizjologii kos...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Moskalewski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 18. Molekularne efekty ludzkich mutacji mitochondrialnych w cytochromie b badanych w białku modelowym, cytochromie b bakteri...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Arkadiusz Borek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 19. Rola wzajemnego wpływu potranslacyjnych modyfikacji cystein i wiązania jonów metali na konformacyjną i funkcjonalną plas...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 20. ADAM17 jako kluczowe białko w odpowiedzi komórek na mediatory stanu zapalnego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Joanna Bereta

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 21. Charakterystyka funkcjonalna mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej od chorych na choroby reumatyczn...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Ewa Kontny

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 22. Rozmiar komórek a zdolność organizmów zmiennocieplnych do funkcjonowania w zróżnicowanych warunkach termicznych i tlenow...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Czarnołęski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 23. Rozwój, agregacje larw oraz atraktanty chrząszcza nekrofagicznego z gatunku Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) (Silphi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: Prof. UAM dr hab. Szymon Matuszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 24. Identyfikacja transkryptomicznych markerów odporności kukurydzy zwyczajnej na mszyce zbożowe

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Hubert Sytykiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

 25. Intensyfikacja przemian związków azotu w błonie biologicznej przez zastosowanie nośnika z inkludowanym żelazem w warunka...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Zielińska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 26. Badania paleoekologiczne oraz relacje człowiek- środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Renata Stachowicz-Rybka

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 27. Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Sobczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 28. Nowe podejścia do teoretycznego wyznaczania stabilności egzotycznych jader atomowych z oszacowaniem niepewności modelowy...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Dudek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 29. Weryfikacja mechanizmów wpływu pola magnetycznego na wodę i wodne roztwory wybranych elektrolitów w aspekcie osadzania s...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Emilian Chibowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

 30. Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Radecki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 31. Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów wykazujących długotrwałą poświatę

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Hreniak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Konorski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 33. Pola komutacyjne dla nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 34. Wyznaczenie dynamicznej odpowiedzi nowoczesnych ceramicznych materiałów kompozytowych - modelowanie teoretyczne i weryfi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

  Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

 35. Rodziny planetek zbliżających się do Ziemi

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Jopek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 36. Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 37. Reinterpretacja emocjonalna. Badanie neuronalnych mechanizmów specyficznych dla zmiany poznawczej.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 38. Problem wyjaśniania w matematyce

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 39. Synteza i analiza właściwości katalitycznych stopów z grupy metali przejściowych modyfikowanych tlenowcami

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Remigiusz Kowalik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 40. Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Izabela Koładkiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 41. Interakcje pomiędzy akrylamidem a wybranymi przedstawicielami mikroorganizmów występujących w żywności

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 42. Opracowanie metod i algorytmów detekcji zdarzeń nietypowych do rozpoznawania obiektów i analizy scen podwodnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Cyganek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 43. Badanie symetrii dyskretnych w rozpadach atomów pozytonium

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Moskal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta izotopu 76Ge.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Grzegorz Zuzel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Wszechstronne i kompleksowe badania rozdzielonych układów zaćmieniowych w ramach projektu CREME wraz z przygotowaniem ba...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Hełminiak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 46. Późne etapy ewolucji gwiazd widziane przez Herschel/HIFI

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szczerba

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 47. Analiza heterogenności krążących komórek nowotworowych w różnych podtypach biologicznych raka piersi.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Ewa Grzybowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 48. Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agnieszka Wilczewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 49. Mapowanie punktów złamań u objawowych nosicieli zrównoważonych translokacji chromosomowych de novo w celu identyfikacji ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Płoski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 50. Rola cząsteczki sygnałowej STAT w czasie przybudowy błony śluzowey macicy i zagnieżdżania zarodka świni

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Beenu Moza Jalali

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk