Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 102 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poznawcze Mechanizmy Powstawania Mimowolnych Wspomnień Autobiograficznych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krystian Barzykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Polkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 3. Rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy typu LIBS

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Agata Mendys

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Wpływ własności chemicznych i fizycznych wybranych cienkich powierzchni polimerowych na własności adhezyjne komórek czer...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Szymon Prauzner-Bechcicki

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 5. Struktura i Gęstości Elektronowe Substancji Farmaceutycznych w Ciele Stałym.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Maura Malińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 6. Rola białka HYL1 (DRB1) w biogenezie roślinnych mikro RNA

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Dawid Bielewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 7. Efektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych w Teorii Funkcjonałów Gęstości.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Szymon Śmiga

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Wapnienie płytki końcowej, okluzja naczyń odżywczych oraz rola białek odpowiedzialnych za przetwarzanie nieorganicznego ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Krzysztof Tomaszewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 9. Stopy aluminium umacniane cząstkami kwazikrystalicznymi

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Stan-Głowińska

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 10. Tłumacz wobec Innego: tropy i sygnatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Inez Okulska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 11. Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Michał Bandura

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 12. Wpływ modyfikacji macierzy zewnątrzkomórkowej na plastyczność synaptyczną projekcji hipokampalnej włókna mszyste - CA3...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Grzegorz Wiera

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 13. Molekularna oraz behawioralna charakterystyka nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (SCA3)

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Paweł Świtoński

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 14. Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Rafał Zalas

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 15. Badanie ogólnych własności oddziaływań ołów - ołów przy energiach sqrt(sNN) = 2,76 TeV w eksperymencie ATLAS

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Bartłomiej Żabiński

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 16. Spontaniczne łamanie symetrii propagacji światła w nieliniowych optycznie strukturach ciekłokrystalicznych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Zegadło

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 17. Badanie fotosensybilizującej efektywności pochodnych bakteriochlorofilu A oraz mechanizmów fotogenerowania przez te barw...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Oleś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 18. Trudne związki między miejscem a tożsamością w sytuacji długotrwałego uchodźstwa. Przypadek obozu dla uchodźców palestyń...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 19. Rola receptorów oreksynergicznych (OX1,OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paulina Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 20. Uporządkowania elektronowe oraz ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Konrad Kapcia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 21. Skutki naruszenia wymogów formalnych oświadczeń w prawie prywatnym

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 22. Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg-kompu...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Zapała

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 23. Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Kryjewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 24. Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działania

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Leopold Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Kołos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 26. ródła i rozwój szczerości jako kategorii kulturowej w świetle polskiej praktyki epistolograficznej przełomu XVIII i XIX ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Sikora

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 27. Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Edyta Łaszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Katedra Ekonometrii Przestrzennej)

 28. Struktura uzależnienia studentów od pracy: wybrane czynniki ryzyka, związek ze stresem i strategiami radzenia sobie oraz...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Paweł Atroszko

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

 29. Charakterystyka komórek epidermy korzenia mutantów włośnikowych jęczmienia z wykorzystaniem technik histologicznych i mo...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Marek Marzec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Osmokondycjonowanie nasion jako strategia zwiększająca tolerancję kiełkujących nasion rzepaku na stres zasolenia - molek...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Szymon Kubala

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 31. Określenie mikrostruktury i jej wpływu na własności transportowe nadprzewodzącego związku MgB2

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Cetner

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 32. Kompleksy wieloekscytonowe w półprzewodnikowych kropkach kwantowych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Maciej Molas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 33. Spektralne i fotofizyczne właściwości pochodnych 5-deazaalloksazyny. Ujęcie eksperymentalne i teoretyczne

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Mateusz Gierszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 34. Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Adam Dziekoński

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 35. Dom, którego nie ma. Powroty ocalałych z Zagłady do miasta średniej wielkości w Polsce, 1945-1950.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Krzyżanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 36. Zmienność genetyczna, specyficzność żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy (WSMV) w o...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Wiktoria Szydło

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 37. Zastosowania algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Andrzej Grzesik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 38. Ultrazimne gazy kwantowe w sieciach optycznych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Mateusz Łącki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 39. Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznyc...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marzena Fandzloch

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 40. Peptydazy kodowane przez genom bakterii z gatunku Tannerella forsythia.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mirosław Książek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 41. Ziele krwawnicy (Lythri herba)- określenie wpływu wyciągu, izolowanych elagotanoidów oraz ich metabolitów na prozapalne ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jakub Piwowarski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 42. Analiza funkcjonalna genu LEAFY COTYLEDON2 podczas somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis thaliana

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Barbara Wójcikowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 43. Biologia i ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w zróżnicowanych warunkach krajobrazu rolniczego.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Marcin Tobółka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 44. Oznaczanie związków pochodzenia farmaceutycznego oraz identyfikacja produktów degradacji w próbkach środowiskowych chara...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Anna Jakimska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 45. Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Jacek Małczyński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 46. Apostolski Kościół Ormiański w Armenii Sowieckiej w latach 1920-1932

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Osiecki

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 47. Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agnieszka Kukułka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 48. Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmitta w kontekście myśli J. Habermasa i N. Luhmanna

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kinga Marulewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 49. Niestabilne utajone transkrypty m mutantach 5'-3' egzorybonukleazy XRN3 Arabidopsis thaliana - ich biogeneza i znaczenie...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Michał Krzysztoń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 50. Rola procesów redoks w biogenezie mitochondrialnych białek błonowych (ang. Redox processes in the biogenesis of mitochon...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Lidia Wróbel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN