Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Bioresorbowalne polimerowe porowate nośniki żywych komórek wykazujące zjawisko zapamiętywania kształtu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Konrad Dobrzyński

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 2. Projektowanie nowych chiralnych i achiralnych czwartorzędowych soli heteroniowych o założonych właściwościach herbicydow...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Michał Bałczewski

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 3. Modelowanie własności fizycznych układów silnie skorelowanych elektronów kryształów chalkogenidkowych typu Xn(PY3)m...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Tetiana Babuka

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 4. Opis własności elektronowych oraz modelowanie zjawiska transportu elektronowego w nano-układach

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Dominik Szczęśniak

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 5. Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SMT

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Agnieszka Małgorzata Zbrzezny

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 6. Materiały hybrydowe służące do magazynowania wodoru na bazie nanorurek węglowych i nowych super lekkich stopów litu...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Damian Marek Kulawik

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 7. Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 8. Relacje tolerancji w kratach i ich wykorzystanie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Ewa Grygiel

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 9. Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Renata Barczyńska

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 10. Badanie długożyciowej luminescencji i model odpowiedzi dozymetrycznej kryształów halitu (soli kamiennej) ze złóż polskic...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Biernacka

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 11. Zastosowanie modyfikowanych materiałów polimerowych do usuwania toksycznych jonów metali z wód podziemnych w technologii...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Iwona Katarzyna Zawierucha

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 12. Projektowanie nowych materiałów polimerowych do produkcji opakowań biodegradowalnych na bazie hydrofobowych pochodnych s...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Arkadiusz Kazimierz Żarski

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 13. Nowe optycznie czynne ciecze jonowe ze stereogenicznym heteroatomem lub atropoizomerycznymi elementami chiralności zawie...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 14. Zastosowanie jonizowalnych eterów koronowych do separcji toksycznych jonów metali za pomocą immoblilizowanych membran

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jolanta Kozłowska

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 15. Zaawansowane materiały dla systemów magazynowania wodoru na bazie nowych super-lekkich stopów litu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 16. Nowe materiały elektrodowe REM2 oraz RE5M3 (gdzie RE=pierwiastki ziem rzadkich, M=Sn, Pb, Sb) o zwiększonej wydajności i...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 17. Badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na kinetykę transportu na podstawie ewolucji swobodnych objętości w...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Kordian Adam Chamerski

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 18. Opracowanie oraz implementacja metod weryfikacji modelowej dla systemów czasu rzeczywistego i wieloagentowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Bożena Woźna-Szcześniak

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 19. Optycznie czynne nanorurki węglowe: syntezy i badania strukturalne kowalencyjnych i supramolekularnych pochodnych zawier...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 20. Luminescencyjna charakteryzacja izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Andrzej Mandowski

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 21. Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jon...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Maria Nowik-Zając

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 22. Własności fotokatalityczne mezoporowatych materiałów hybrydowych na bazie wanadanu bizmutu.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karolina Sylwia Ordon

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 23. Wpływ budowy molekularnej produktów depolimeryzacji skrobi, otrzymywanych w warunkach kontrolowanego ogrzewania mikrofal...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Kamila Anna Kapuśniak

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 24. Multipolowy model dyskretnego pola lokalnego w modelowaniu własności NLO cienkich warstw kompozytowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Lucia Mydlova

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy