Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 148 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poszukiwanie jąder mezonowych helu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Moskal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 2. Ultrazimne gazy kwantowe w sieciach optycznych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Mateusz Jarosław Łącki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 3. Interdyfuzja PCBM w cienkich warstwach polimerów sprzężonych pod wpływem wygrzewania rozpuszczalnikowego

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jakub Jan Rysz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w układach silnie skorelowanych el...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. EKSPERYMENTALNE POSZUKIWANIE JĄDER SUPER I HIPER CIĘŻKICH.

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Majka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 6. Badanie gwiazd nowych karłowatych i nowych rentgenowskich w oparciu o obserwacje i analizę danych fotometrycznych i spek...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Artur Rutkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Działanie efektywne w czterowymiarowym modelu CDT.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Jakub Gizbert-Studnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Badanie fotosensybilizującej efektywności pochodnych bakteriochlorofilu A oraz mechanizmów fotogenerowania przez te barw...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Jan Oleś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 9. Macierze losowe a miary informacyjne.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Piotr Warchoł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 10. Ewolucja dynamiczna radiogalaktyk - badanie obiektów z wielokrotnymi stanami aktywności.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Marek Tomasz Jamrozy

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 11. Efekty absorpcji i wtórnej fluorescencji w polichromatycznej holografii rentgenowskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Dawid Tadeusz Dul

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Badanie promieniowania par dielektronowych z rezonansów barionowych w próżni oraz w gęstej materii jądrowej przy pomocy ...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Paweł Salabura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 13. Rozwój technik wykorzystujących trójwymiarową reprezentację nukleonowych stopni swobody do obliczeń kilku-nukleonowych s...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr Kacper Wojciech Topolnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 14. Poszukiwanie stanu związanego mezonu eta z jądrem 4He w pomiarze ekskluzywnym reakcji dd->3Henpi0 i dd->3Heppi-.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr Magdalena Skurzok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Kosmologiczne ograniczenia na kwantowe teorie grawitacji

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jakub Franciszek Mielczarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 16. Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym a nawet zerowym polu magnetycznym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: dr Szymon Tadeusz Pustelny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 17. Badanie właściwości mechanicznych i elektronowych cienkich warstw organicznych na modyfikowanych jonowo półprzewodnikach...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Konrad Bartłomiej Szajna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 18. Krzemowe powierzchnie biosensoryczne funkcjonalizowane za pomocą wielu molekuł: bezpośrednia analiza orientacji przeciwc...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Gajos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. Bezpośredni test symetrii względem odwrócenia w czasie w układzie neutralnych mezonów K

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Aleksander Piotr Gajos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 20. Ku lepszemu zrozumieniu roli i znaczenia międzygalaktycznych pól magnetycznych w parach i grupach galaktyk

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST9

  Kierownik: dr Błażej Nikiel-Wroczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 21. Kontrola dynamiki nierównowagowej w kwantowych przejściach fazowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr Marek Rams

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 22. Badanie struktury elektronowej międzymetalicznych związków ceru wykazujących silną hybrydyzację między elektronami 4f a ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Rafał Mateusz Kurleto

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 23. Rentgenowska mikroskopia równoległa

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Paweł Korecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 24. Badanie mechanizmu produkcji mezonu eta

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Moskal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 25. Dynamika i splątanie w kwantowych zjawiskach krytycznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziarmaga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Badania przebiegu momentów prądowych wyładowań atmosferycznych w oparciu o analizę formy falowej impulsów ELF we wnęce Z...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kułak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Andrzej Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 28. Produkcja i pułapkowanie atomów antywodoru w celu badania fundamentalnej symetrii CPT

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr inż. Marcin Jerzy Zieliński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Badania w skali nanometrowej mechanicznych i elektrycznych właściwości warstw molekularnych przygotowanych na podłożach ...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 30. Poszukiwania cząstek ciemnej materii w rozpadach mezonu fi przy użyciu detektora KLOE-2 we Frascati

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jarosław Zdebik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 31. STRUKTURA ELEKTRONOWA CZYSTYCH I PASYWOWANYCH POWIERZCHNI (001) InAs I InSb

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jarosław Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 32. Od symulatorów kwantowych do atomowych laserów: zastosowania fizyki zimnych atomów

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jakub Maciej Zakrzewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Sztuczne pola cechowania w zimnych gazach atomowych.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Małgorzata Barbara Mochol

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Pomiary strumieni niskoenergetycznych neutrin w eksperymencie BOREXINO.

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Marian Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 35. Zaawansowane metody 3D MHD i badania polarymetryczne namagnesowanej plazmy galaktycznej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Anna Otmianowska-Mazur

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 36. Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karol Maria Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 37. Wytwarzanie wzorów wielu białek na wieloskładnikowych cienkich warstwach polimerowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Zemła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 38. Magnetyki molekularne - relaksacje w układach kwazi jedno-wymiarowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Tomkowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 39. Ewolucja wczesnego wszechświata od skali inflacji do skali Plancka z uwzględnieniem poprawek kwantowo-grawitacyjnych

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Michał Gabriel Artymowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 40. Wzmacnianie parametryczne sygnału w obrazowaniu astronomicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Aleksander Ryszard Kurek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 41. Produkcja i propagacja cząstek wysokoenergetycznych w przestrzeni kosmicznej: od Układu Słonecznego i ośrodka międzygwia...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Łukasz Stawarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 42. Upakowania losowe - od podstaw do zastosowań

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Michał Cieśla

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 43. Parametry dwuwymiarowych gazów elektronowych uformowanych przy powierzchniach półprzewodników III-V

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jarosław Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Prognozowanie zaburzeń geomagnetycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Józef Michałek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Technologie Kwantowe w teorii z cechowaniem na sieciach

  Konkurs: UNISONO , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jakub Maciej Zakrzewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Dynamika w przestrzennie uwięzionych układach hamiltonowskich

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Bizoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 47. UCZENIE MASZYNOWE I WIELOWYMIAROWE WIELKOŚCI MIERZALNE - NOWE PODEJŚCIE DO PRECYZYJNYCH POMIARÓW MODELU STANDARDOWEGO OR...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Maria Richter-Wąs

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 48. Skalowanie geometryczne a własności materii produkowanej w zderzeniach cząstek przy wysokich energiach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Paweł Praszałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 49. Efekty nieliniowe i resumacyjne w chromodynamice kwantowej w obszarze bardzo wysokich energii

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Paweł Praszałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 50. Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta 76Ge w eksperymencie GERDA. Analiza danych oraz badanie nowych tech...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Grzegorz Zuzel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej