Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 184 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dyfuzja anizotropowa w ewolucji powierzchni swobodnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Rybka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Chemicznie reagujące mieszaniny płynów ściśliwych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Ewelina Zatorska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 3. Miary log-wklęsłe i geometria ciał wypukłych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Piotr Nayar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. Oszacowania dla wektorów i procesów losowych

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Latała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 6. Wydajne algorytmy dla słabych form niedeterminizmu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Paweł Skrzypczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Spolegliwość niejednorodnych zadań wielowymiarowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Paweł Siedlecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Granice rozstrzygalności w teorii automatów

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Parys

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 9. Konstruowanie specyfikacji i weryfikacja oprogramowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 10. Analiza równań parabolicznych tworzących ściany

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Łasica

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 11. Identyfikacja elementów regulatorowych i czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za różnice w transkrypcji genów pom...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Bednarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 12. Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Władysław Jaworski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 13. Terminalizacje symplektycznych osobliwości ilorazowych i ich pierścienie Coxa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maksymilian Rafał Grab

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 14. Ukrywanie się w sieciach społecznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Marcin Jan Waniek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 15. Modele i metody matematyczne w opisie wzrostu i leczenia nowotworów.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marek Bodnar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 16. Studium zdarzeń duplikacji w genomie.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jarosław Andrzej Paszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 17. Wieloskalowe modelowanie mechanizmu indukowanej przez ceramid śmierci komórek nerwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Weronika Hanna Wronowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 18. Wiarygodność Modeli Horyzontalnego Transferu Genów

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Agnieszka Anna Mykowiecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 19. Teoria węzłów

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Maciej Edward Borodzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 20. Metody algebraiczne w badaniu kwantowego równania Yanga-Baxtera - klamerki i algebry łączne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Okniński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 21. Nowe metody statystyczne dla problemów klasyfikacji i integracji danych molekularnych i genomowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Neo Christopher Honghoon Chung

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 22. Matematyka podejść wieloskalowych w naukach o życiu i naukach społecznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Andrzej Lachowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Konwekcja cieplna w płynach nieściśliwych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Leszek Łukaszewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Układy cząstek, czasy przebywania i procesy samopodobne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Łukasz Treszczotko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 25. Rozmaitości algebraiczne powiązane ze strukturami kombinatorycznymi

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maria Donten-Bury

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 26. Nierówności z wagą dla operatorów maksymalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Rapicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Głębokie sieci neuronowe w automatycznym dowodzeniu twierdzeń

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Bartosz Paweł Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 28. Narzędzia, algorytmy i modele w badaniu wspólnej ewolucji gatunków, genów i białek.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Piotr Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Osobliwości i globalne własności nieliniowych równań różniczkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marcin Bobieński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 30. Rozwój regułowych języków zapytań stosowanych w systemach inteligentnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Piotr Szałas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 31. Nierówności probabilistyczne_x000D_

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Latała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 32. Nieliniowe zagadnienia własne

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Iwona Anna Skrzypczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 33. Dynamika układów losowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Anna Dorota Talarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 34. parametry modeli skończonych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Eryk Kopczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 35. Własności ilościowe dla schematów rekurencyjnych wyższego rzędu

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Parys

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Modularna semantyka operacyjna: podejście bialgebraiczne

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Bartosz Klin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Struktury algebraiczne związane z teoriozbiorowymi rozwiązaniami kwantowego równania Yanga-Baxtera

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Okniński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 38. Niskowymiarowa geometria algebraiczna afiniczna.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof.dr hab. Mariusz Koras

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Przepływy złożone

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Andrzej Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Obliczeniowy model specyficznej tkankowo regulacji genów.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Bednarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 41. Osobliwości minimalizujących przekształceń biharmonicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Katarzyna Ewa Mazowiecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 42. Nierówności martyngałowe i koncentracyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Problemy separacji grafów z perspektywy złożoności parametryzowanej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Paweł Komosa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Predicting synthetic lethality in cancer

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Ewa Maria Szczurek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Variational Problems in Optical Engineering and Free Material Design.

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Ahmad Sabra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. Górne i dolne ograniczenia dla procesów stochastycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Witold Marek Bednorz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Włączenie informacji o genetycznej różnorodności do analizy danych z sekwencjonowania DNA

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Norbert Artemi Dojer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 48. Granice baz danych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Szymon Abram Toruńczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 49. Algebraiczne działania torusa: geometria i kombinatoryka

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Antoni Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 50. Koncentracja miary

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki