Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Stan zakrytyczny i nośność cienkościennych kompozytowych belek-słupów z uszkodzeniami eksploatacyjnymi

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Kubiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 2. Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Neimitz

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 3. Optymalne projektowanie materiałów i struktur kompozytowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Aleksander Muc

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 4. Układy niegładkie w matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Stanisław Migórski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Ilościowe i jakościowe korelacje pomiędzy fizycznymi aspektami obciążeń dynamicznych laminatów metalowo-włóknistych a zj...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: Patryk Jakubczak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 6. Degradacja własności na skutek rozwoju faz ekspansywnych w kompozytach budowlanych z mikrostrukturą

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Dariusz Gawin

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 7. Badanie właściwości kompozytów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Paweł Kłosowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 8. Mechanika sprzężonych zjawisk dyssypatywnych w materiałach anizotropowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Artur Ganczarski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 9. Badania doświadczalno-numeryczne stateczności i stanów granicznych ściskanych cienkościennych profili kompozytowych o pr...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: dr Patryk Różyło

  Politechnika Lubelska

 10. Między pijaną "matką zniszczenia" a trzeźwym "aniołem domu". Ukryte reprezentacje kobiecego picia w polskich i brytyjski...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Dias-Lewandowska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Wieloskalowa analiza deformacji oraz zniszczenia nowych hybrydowych kompozytów na osnowie metalowej. Badania doświadczal...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST8

  Kierownik: dr Szymon Nosewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 12. Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marek Romanowicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 13. Rola modeli oddziaływań wielopartonowych w zderzeniach proton-proton przy energii LHC w przewidywaniach zniszczeń radiac...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Obłąkowska-Mucha

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 14. Mechanizmy rozwoju zniszczenia i zmiany wytrzymałości hybrydowych laminatów tytanowo-włóknistych wcześniej poddanych obc...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Patryk Jakubczak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 15. Mechanizm zniszczeń obrazów panelowych z uwzględnieniem struktury przyrostów rocznych drewna i rzeczywistych fluktuacji ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Roman Kozłowski

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 16. Badania zniszczeń radiacyjnych w strukturach półprzewodnikowych przy zastosowaniu wiązki elektronów o ultra-niskiej ener...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Iwona Jóźwik

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 17. Badania numeryczne i doświadczalne ściskanych kompozytowych płyt z centralnym wycięciem

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Falkowicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 18. Eksperymentalna ocena zniszczenia struktur zbudowanych z materiałów gradientowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Zbigniew Kołakowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 19. Predykcja i analiza zniszczeń w ściskanych laminatach zdegradowanych uderzeniami z niską prędkością

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Adrian Gliszczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 20. Zastosowanie teorii niezawodności z koncepcją najsłabszego ogniwa do szacowania trwałości zmęczeniowej stalowych złączy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Łukasz Blacha

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 21. Numeryczne modelowanie procesu zniszczenia metali porowatych na podstawie obrazów mikrotomograficznych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Doroszko

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 22. Zniszczenia wojenne w Rzeczypospolitej w XVII wieku: analiza porównawcza zjawiska na obszarze Rusi Czerwonej i Wielkopol...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Andrzej Gliwa

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 23. Analiza zniszczeń radiacyjnych pozycjoczułych planarnych mikro-paskowych sensorów krzemowych dla fizyki wysokich energii...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Agnieszka Obłąkowska-Mucha

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 24. Badania i modelowanie mechanizmu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągaj...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Józef Jonak

  Instytut Techniki Górniczej KOMAG

 25. Badania eksperymentalno-numeryczne wrażliwości ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych na nieosiowość obciążenia...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Hubert Dębski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny