Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalne projektowanie materiałów i struktur kompozytowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym

2013/09/B/ST8/00178

Słowa kluczowe:

materiały kompozytowe zniszczenie zmęczeniowe metoda elementów skończonych optymalizacja logika rozmyta badania nieniszczące

Deskryptory:

 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
 • ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Aleksander Muc 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 535 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-05

Zakończenie projektu: 2017-12-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (25)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. Choice of design variables in the stacking sequence optimization for laminated structures IF: 0,473
  Autorzy:
  Muc A.
  Czasopismo:
  Mechanics of Composite Materials (rok: 2016, tom: 52 (2), strony: 211-224), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11029-016-9574-3 - link do publikacji
 2. Defects identification in GFRP cylindrical panels by active thermography
  Autorzy:
  Pastuszak P., Chwał M., Muc A., Bieniaś J.
  Czasopismo:
  Przetwórstwo Tworzyw (rok: 2014, tom: 1(157)/20, strony: 68-75), Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Determination of dispersion curves for composite materials with the use of stiffness matrix method
  Autorzy:
  Barski M., Pająk P.
  Czasopismo:
  Acta Mechanica et Automatica (rok: 2017, tom: 11, strony: 121-128), Wydawca: DE GRUYTER OPEN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ama-2017-0019 - link do publikacji
 4. Fatigue damage detection in composite plate with a circular hole by elastic wave propagation method
  Autorzy:
  Stawiarski A., Miarka S., Barski M., Romanowicz P.
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 16(1), strony: 20-24), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 5. Fatigue-damage evolution of notched composite multilayered structures under tensile loads
  Autorzy:
  Muc a., Chwał M., Romanowicz P., Stawiarski A.
  Czasopismo:
  Journal of Composites Science (rok: 2018, tom: 2(27), strony: 44942), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/jcs2020027 - link do publikacji
 6. Fatigue crack detection and identification by the elastic wave propagation method IF: 2,771
  Autorzy:
  Stawiarski A., Barski M., Pająk P.
  Czasopismo:
  Mechanical Systems and Signal Processing (rok: 2017, tom: 89, strony: 119-130), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ymssp.2016.08.023 - link do publikacji
 7. Static compression of GFRP plate with hole – 3D scaning comparative evaluation
  Autorzy:
  Bondyra A., Miarka S., Pastuszak P.D.
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 16(4), strony: 218-222), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 8. Analysis of fatigue behavior of composite structures with circular internal delamination
  Autorzy:
  Składanowska K., Sanetra I., Muc A.
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2017, tom: 17, strony: 121-125), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 9. Discrete optimization of composite structures under fatigue constraints IF: 3,318
  Autorzy:
  Muc A., Muc-Wierzgoń M.
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2015, tom: 133, strony: 834-839), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2015.07.048 - link do publikacji
 10. Dispersion relations for composite structures. Part II. Methods of determining dispersion curves
  Autorzy:
  Barski M., Stawiarski A., Chwał M.
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 16(3), strony: 147-153), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 11. Evolutionary optimal design of engineering structures IF: 1,125
  Autorzy:
  Muc A.
  Czasopismo:
  Latin American Journal of Solids and Structures (rok: 2018, tom: 15, strony: 44947), Wydawca: Argentinean Association of Computational Mechanics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1590/1679-78254947 - link do publikacji
 12. The nondestructive evaluation of the GFRP composite plate with an elliptical hole under fatigue loading conditions IF: 5,005
  Autorzy:
  Stawiarski A.
  Czasopismo:
  Mechanical Systems and Signal Processing (rok: 2018, tom: 112, strony: 31-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ymssp.2018.04.022 - link do publikacji
 13. Wave propagation method in the analysis of composite cylindrical panels with delamination
  Autorzy:
  Stawiarski A., Muc A., Chwał M.
  Czasopismo:
  Przetwórstwo Tworzyw (rok: 2014, tom: 1(157)/20, strony: 92-99), Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 14. An application of stiffness matrix method to determining of dispersion curves for arbitrary composite materials
  Autorzy:
  Barski M., Pająk P.
  Czasopismo:
  Journal of KONES Powertrain and Transport (rok: 2016, tom: 23(1), strony: 47-54), Wydawca: Institute of Aviation (Aeronautics)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/12314005.1213520 - link do publikacji
 15. Analytical discrete stacking sequence optimization of rectangular composite plates subjected to buckling and FPF constraints IF: 0,636
  Autorzy:
  Muc A., Chwał M.
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2016, tom: 54(2), strony: 423-436), Wydawca: PTMTS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15632/jtam-pl.54.2.423 - link do publikacji
 16. Dispersion relations for composite structures. Part I. Basic assumptions and realtionships for monoclinic lamina
  Autorzy:
  Barski M., Stawiarski A., Chwał M.
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 16(3), strony: 125-131), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 17. Fatigue damage growth monitoring for composite structures with holes IF: 4,829
  Autorzy:
  Muc A., Barski M., Chwał M., Romanowicz P., Stawiarski A.
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2018, tom: 189, strony: 117-126), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2018.01.065 - link do publikacji
 18. Fuzzy sets - fatigue tests
  Autorzy:
  Kędziora P., Romanowicz P., Muc A.
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 16(2), strony: 90-95), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 19. Residual stresses in multilayered composites - general overview
  Autorzy:
  Chwał M., Muc A., Stawiarski A., Barski M.
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 16(3), strony: 132-138), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 20. Выбор переменных проектирования при оптимизации последовательности укладки конструкций из слоистых композитов IF: 0,473
  Autorzy:
  Muc A.
  Czasopismo:
  Механика Композитных Материалов (rok: 2016, tom: 52(2), strony: 305-324), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 21. Design of rectangular composite plates with circular holes
  Autorzy:
  Barski M., Kędziora P., Chwał M.
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 16(1), strony: 52-57), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 22. Fuzzy set approach in the fatigue damage analysis of composite structures
  Autorzy:
  Kędziora P., Muc A.
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 1025-1026, strony: 1714-1720), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.1025-1026.1041 - link do publikacji
 23. Modelling of fatigue damage evolution in composite multilayered cylindrical shells
  Autorzy:
  Muc A., Bondyra A., Miarka S.
  Czasopismo:
  International Journal of Automotive Composites (rok: 2016, tom: 2(1), strony: 60-74), Wydawca: Inderscience Enterprises Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1504/IJAUTOC.2016.078109 - link do publikacji
 24. Thermographic studies of composite structures subjected to static and fatigue loads
  Autorzy:
  Pastuszak P.D., Bondyra A., Muc A.,
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2016, tom: 16(3), strony: 139-146), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowana
 25. Fuzzy approach in modeling static and fatigue strength of composite materials and structures IF: 3,317
  Autorzy:
  Muc A.
  Czasopismo:
  Neurocomputing (rok: 2018, tom: xx, strony: xx), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.neucom.2018.12.094 - link do publikacji
 1. Damage detection and monitoring composite structures with the use of piezoelectric sensors
  Autorzy:
  Kędziora P., Stawiarski A., Barski M.
  Konferencja:
  Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research School of Civil Engineering, National Technical University of Athens (NTUA)
  Data:
  konferencja 25-27.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Fuzzy approach to fatigue problems in composite materials and structures
  Autorzy:
  Muc A.
  Konferencja:
  13th International Conference on Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 29-31.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Optimization and fatigue damage assessments of isotropic and composite structures – a review
  Autorzy:
  Bondyra A., Muc A., Romanowicz P.
  Konferencja:
  6th International Conference on Fatigue of Composite (rok: 2015, ), Wydawca: ASTech
  Data:
  konferencja 25-27.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Fatigue crack identification by dynamic analysis of elastic wave propagation
  Autorzy:
  Stawiarski A., Barski M., Pająk P.
  Konferencja:
  13th International Conference Dynamical Systems Theory and Applications (rok: 2015, ), Wydawca: Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics
  Data:
  konferencja 7-10.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Optimal design of composite structures subjected to fatigue loading in a fuzzy environment
  Autorzy:
  Kędziora P., Muc A.
  Konferencja:
  4th International Conference on Engineering Optimization - EngOpt 2014 (WoS) (rok: 2014, ), Wydawca: CRC Press
  Data:
  konferencja 8-11.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Optimal design of fatigue strength for rectangular laminated plates with cutouts
  Autorzy:
  Barski M., Muc A., Chwał M., Stawiarski A.
  Konferencja:
  International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens
  Data:
  konferencja 4-6.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. The multiaxial fatigue analysis of multilayered composite plate with internal delamination
  Autorzy:
  Romanowicz P., Muc A., Bondyra A.
  Konferencja:
  6th International Conference on Fatigue of Composite (rok: 2015, ), Wydawca: ASTech
  Data:
  konferencja 25-27.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Design of heating process for constructions made of thermosetting resins and of FRP composites
  Autorzy:
  Muc A., Barski M., Kędziora P., Chwał M.
  Konferencja:
  Thermal Stresses (rok: 2016, ), Wydawca: Department of Industrial Engineering University of Salerno
  Data:
  konferencja 5–9.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Fatigue behavior of composite rectangular plates with circular and elliptical holes
  Autorzy:
  Sanetra I., Muc A., Stawiarski A.
  Konferencja:
  11th International Conference on Composite Science and Technology (rok: 2017, ), Wydawca: American University of Sharjah
  Data:
  konferencja 4-6 April 2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Heat convection in defective composite structures with the use of a pulse thermography; experiments vs numerical modeling
  Autorzy:
  Muc A., Pastuszak P.D., Stawiarski A., Miarka S.
  Konferencja:
  Thermal Stresses (rok: 2016, ), Wydawca: Department of Industrial Engineering University of Salerno
  Data:
  konferencja 5–9.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. The fatigue damage detection system based on wave propagation method
  Autorzy:
  Stawiarski A., Muc A., Barski M.
  Konferencja:
  30th International Symposium on Space Technology and Science (rok: 2015, ), Wydawca: ISTS
  Data:
  konferencja 4-10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Fatigue delamination monitoring in composite structures by guided wave method
  Autorzy:
  Stawiarski A.
  Konferencja:
  Jointly organized WCCM XI, ECCM V, ECFD VI (WoS) (rok: 2014, ), Wydawca: CIMNE
  Data:
  konferencja 20-25.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Optimal design of engineering structures
  Autorzy:
  Muc A.
  Konferencja:
  13th International Conference on Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 29-31.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Deformations of multilayered laminated cylindrical shells arising during manufacturing process
  Autorzy:
  Muc A., Romanowicz P.
  Konferencja:
  11th International Conference Shell Structures: Theory and Applications" (SSTA 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: CRC Press
  Data:
  konferencja 11-13.10.2017
  Status:
  Opublikowana