Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali

2014/15/B/ST8/00205

Słowa kluczowe:

łupliwy mechanizm pękania ciągliwy mechanizm pękania lokalne i globalne kryteria pękania wzrost pustek więzy geometryczne

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_7: Budowa maszyn (modelowanie, kształtowanie, obróbka)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

woj. świętokrzyskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Neimitz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 550 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-09

Zakończenie projektu: 2018-11-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 1. Analysis of stress and strain fields in and around inclusions of various shapes in a cylindrical specimen loaded in tension IF: 1,09
  Autorzy:
  Neimitz A., Janus U.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61, strony: 569-576), Wydawca: Polish Academy of Sciences and Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0097 - link do publikacji
 2. Are the mechanical field parameters sufficient to predict uniquely the failure due to the ductile or cleavage mechanisms?
  Autorzy:
  NEIMITZ A., GAŁKIEWICZ J.
  Czasopismo:
  Procedia Structural Integrity (rok: 2018, tom: 13, strony: 285-291), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.prostr.2018.12.048 - link do publikacji
 3. Calibration of constitutive equations under conditions of large strains and stress triaxiality IF: 2,763
  Autorzy:
  Neimitz A., Galkiewicz J., Dzioba I.
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2018, tom: 18, strony: 1123-1135), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2018.02.013 - link do publikacji
 4. FRACTURE TOUGHNESS OF HIGH-STRENGTH STEELS WITHIN THE TEMPERATURE RANGE OF DUCTILE-TO-CLEAVAGE TRANSITION. MASTER CURVES IF: 0,187
  Autorzy:
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba
  Czasopismo:
  Materials Science (rok: 2017, tom: 53, strony: 141-150), Wydawca: Springer Science+Business Media, LLC 2017
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11003-017-0055-1 - link do publikacji
 5. Modelowanie wieloskalowe mechanizmów zniszczenia na przykładzie stali Hardox-400
  Autorzy:
  Neimitz A., Janus U.
  Czasopismo:
  Przegląd Mechaniczny (rok: 2016, tom: 4, strony: 38-42), Wydawca: Wydawnictwo Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/148.2016.4.4 - link do publikacji
 6. Testing the mechanical properties of S355JR steel with different types of microstructure
  Autorzy:
  Dzioba I., Lipiec S.
  Czasopismo:
  Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems (rok: 2016, tom: 3, strony: 179-186), Wydawca: Komitet Budowy Maszyn PAN ; Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego ; Instytut Technologii Eksploatacji
  Status:
  Opublikowana
 7. Influence of the inclusion shape and the constraints level on damage to the elementary cell
  Autorzy:
  GAŁKIEWICZ J.
  Czasopismo:
  Procedia Structural Integrity (rok: 2019, tom: 16, strony: 35-42), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.prostr.2019.07.019 - link do publikacji
 8. Voids nucleation at inclusions of various shapes in front of the crack in plane strain IF: 1,09
  Autorzy:
  Neimitz A., Janus U.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61, strony: 1587-1592), Wydawca: Polish Academy of Sciences and Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0259 - link do publikacji
 9. Application of modified Ritchie-Knott-Rice criterion to cellular automata IF: 0,783
  Autorzy:
  Janus-Gałkiewicz U., Neimitz A.
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2019, tom: 57, 3, strony: 577-590), Wydawca: POLISH SOC THEORETICAL & APPLIED MECHANICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15632/jtam-pl/109705 - link do publikacji
 10. Cohesive model application to micro-crack nucleation and growth
  Autorzy:
  Galkiewicz J.
  Czasopismo:
  Procedia Structural Integrity (rok: 2016, tom: 2, strony: 1619-1626), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.prostr.2016.06.205 - link do publikacji
 11. Estimation of the Onset of Crack Growth in Ductile Materials IF: 2,467
  Autorzy:
  Neimitz A., Galkiewicz J., Lipiec S., Dzioba I.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11, 2026, strony: 44945), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11102026 - link do publikacji
 12. FRACTURE TOUGHNESS OF THE HIGH-STRENGTH STEELS WITHIN THE DUCTILE TO CLEAVAGE TRANSITION TEMPERATURE RANGE – MASTER CURVES
  Autorzy:
  Neimitz A., Dzioba I.
  Czasopismo:
  Physicochemical Mechanics of Materials (rok: 2017, tom: 2, strony: 16-23), Wydawca: Karpenko Physico-mechanical Institute
  Status:
  Opublikowana
 13. Stress distribution in front of the crack - analytical solutions vs. numerical. Can the differences be minimized? IF: 0,771
  Autorzy:
  Neimitz A., Lipiec S.
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2019, tom: 57, 3, strony: 713-721), Wydawca: POLISH SOC THEORETICAL & APPLIED MECHANICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15632/jtam-pl/110216 - link do publikacji
 14. Calibration of constitutive equations for the stress level estimation in domain with the large strains
  Autorzy:
  Neimitz A., Dzioba I., Lipiec S.
  Czasopismo:
  Procedia Structural Integrity (rok: 2018, tom: 13, strony: 862-867), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.prostr.2018.12.164 - link do publikacji
 15. Fracture mechanisms vs. mechanical field parameters
  Autorzy:
  Neimitz A., Dzioba I., Galkiewicz J.
  Czasopismo:
  ESIS Newsletter (rok: 2018, tom: 62, strony: 16-25), Wydawca: European Structural Integrity Society
  Status:
  Opublikowana
 16. The Cellular Automata Theory in Fracture Mechanisms Predictions
  Autorzy:
  A. Neimitz, U. Janus
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2017, tom: 258, strony: 149-152), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.258.149 - link do publikacji
 17. INVESTIGATION OF FRACTURE PROCESS OF S355JR STEEL IN TRANSITION REGION USING METALLOGRAPHIC AND FRACTOGRAPHIC TESTS AND NUMERICAL ANALYSIS
  Autorzy:
  Dzioba I., Lipiec S., Furmańczyk P., Pała R.
  Czasopismo:
  Acta mechanica et automatica (rok: 2018, tom: 12, 2, strony: 145-150), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ama-2018-0023 - link do publikacji
 18. Simulation of Crack Growth in a Cell Containing an Inclusion Using Cohesive Elements Solid State Phenomena
  Autorzy:
  Galkiewicz J.
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2016, tom: 250, strony: 16-21), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.250.16 - link do publikacji
 19. The experimental-numerical analysis of failure mechanisms IF: 2,848
  Autorzy:
  Neimitz A., Galkiewicz J.
  Czasopismo:
  Theoretical and Applied Fracture Mechanics (rok: 2020, ), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Złożona
 1. Kalibracja związków konstytutywnych do oceny poziomu naprężeń w obszarach dużych odkształceń
  Autorzy:
  Neimitz A., Dzioba I., Lipiec S.
  Konferencja:
  XXVII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwerytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja maj, 2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Mikrostruktura, charakterystyki wytrzymałościowe i odporności na pękanie stali S355JR
  Autorzy:
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Konferencja:
  XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwerytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja Maj 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. The Analysis of Ductile Failure Evolution in Front of the Crack
  Autorzy:
  Neimitz A., Galkiewicz J., Lipiec S., Dzioba I.
  Konferencja:
  New trends in fatigue and fracture NT2F18 (rok: 2018, ), Wydawca: Tecnico Lisboa
  Data:
  konferencja 17-20 lipiec 2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ trójosiowości naprężeń i parametru Lode na ewolucję własności materiału podczas obliczeń MES
  Autorzy:
  Jarosław Gałkiewicz
  Konferencja:
  XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (rok: 2017, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 12-15 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Właściwości mechaniczne oraz mechanizmy pękania stali S355JR w obniżonych temperaturach
  Autorzy:
  Dzioba I., Kasińska J., Lipiec S., Furmańczyk P.
  Konferencja:
  XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 27 do 30 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Teoria automatów komórkowych w prognozowaniu mechanizmów pękania, część 1
  Autorzy:
  Neimitz A., Janus U.
  Konferencja:
  XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwerytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja Maj 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. The Cellular Automata Theory in Fracture Mechanisms Predictions
  Autorzy:
  Neimitz A., Janus U.
  Konferencja:
  8th International Conference on Materials structure & Micromechanics Fracture (rok: 2016, ), Wydawca: VUTIUM Brno
  Data:
  konferencja Czerwiec 2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ kształtu wtrącenia i poziomu więzów na rozwój zniszczeń w komórce elementarnej
  Autorzy:
  Gałkiewicz J.
  Konferencja:
  XXVII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwerytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja maj, 2018
  Status:
  Opublikowana
 9. Zastosowanie modelu kohezyjnego do analizy nukleacji i wzrostu mikropęknięć
  Autorzy:
  Jarosław GAŁKIEWICZ
  Konferencja:
  XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwerytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja Maj 2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Are the mechanical field parameters sufficient to predict uniquely the failure due to the ductile or cleavage mechanisms?
  Autorzy:
  Neimitz A., Galkiewicz J.
  Konferencja:
  22nd European Conference on Fracture - ECF22 (rok: 2018, ), Wydawca: DIVK » Society for Structural Integrity and Life "Prof. Dr. Stojan Sedmak
  Data:
  konferencja 26-31. August, 2018
  Status:
  Opublikowana
 11. Calibration of constitutive equations for the stress level estimation in domain with the large strains
  Autorzy:
  Neimitz A., Dzioba I., Lipiec S.
  Konferencja:
  22nd European Conference on Fracture - ECF22 (rok: 2018, ), Wydawca: DIVK » Society for Structural Integrity and Life "Prof. Dr. Stojan Sedmak
  Data:
  konferencja 26-31. August, 2018
  Status:
  Opublikowana
 12. EKSPERYMENTALNO-NUMERYCZNA ANALIZA CIĄGLIWYCH MECHANIZMÓW ZNISZCZENIA W STALI S355JR
  Autorzy:
  Neimitz A., Gałkiewicz J.
  Konferencja:
  XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Opolska
  Data:
  konferencja 16-19 września 2019
  Status:
  Opublikowana
 13. Microstructure, strength properties and fracture toughness of S355JR steel
  Autorzy:
  I. Dzioba and S. Lipiec
  Konferencja:
  AIP Conference (rok: 2016, ), Wydawca: American Institute of Physics
  Data:
  konferencja październik 2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Stress distribution in front of the crack - analytical solutions vs. numerical. Can the difference be minimized?
  Autorzy:
  Neimitz A., Lipiec S.
  Konferencja:
  New methods of damage and failure analysis of structural parts (rok: 2018, ), Wydawca: VŠB-Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 10-14 wrzesień 2018
  Status:
  Opublikowana
 15. Szacowanie momentu krytycznego na podstawie parametrów pola mechanicznego
  Autorzy:
  Neimitz A., Gałkiewicz J.
  Konferencja:
  XXVII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwerytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja maj, 2018
  Status:
  Opublikowana
 16. Teoria automatów komórkowych w prognozowaniu mechanizmów pękania, część 2
  Autorzy:
  Neimitz A., Janus U.
  Konferencja:
  XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwerytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja Maj 2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Analiza rozwoju zniszczenia według mechanizmu ciągliwego w żeliwie ausferycznym i w stali ferrytycznej
  Autorzy:
  Dzioba I., Neimitz A.
  Konferencja:
  XXVII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwerytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja maj, 2018
  Status:
  Opublikowana
 18. Automaty komórkowe i pękanie łupliwe - kontynuacja
  Autorzy:
  Urszula Janus, Andrzej Neimitz
  Konferencja:
  XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (rok: 2017, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 12-15 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 19. Calibration of constitutive equations under conditions of large strains
  Autorzy:
  Neimitz A., Dzioba I., Lipiec S.
  Konferencja:
  14th INTERNATIONAL CONFERENCE MECHATRONIC SYSTEMS AND MATERIALS (rok: 2018, ), Wydawca: Opole University of Technology
  Data:
  konferencja 4-6 czerwiec 2018
  Status:
  Opublikowana
 20. EKSPERYMENTALNO-NUMERYCZNA ANALIZA KRUCHYCH MECHANIZMÓW ZNISZCZENIA W STALI S355JR
  Autorzy:
  NEIMITZ A., GAŁKIEWICZ J.
  Konferencja:
  XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Opolska
  Data:
  konferencja 16-19 września 2019
  Status:
  Opublikowana
 21. Investigation of fracture toufhness of S355JR steel in transition region using metallographic and fractographic tests. Part 1.
  Autorzy:
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
  Konferencja:
  9-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Data:
  konferencja 5-8 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 22. Kalibracja związków konstytutywnych przy dużych odkształceniach plastycznych i dużych współczynnikach trójosiowości
  Autorzy:
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba
  Konferencja:
  XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (rok: 2017, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 12-15 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 23. Mechanika pękania - spojrzenie wstecz i aktualne problemy
  Autorzy:
  Andrzej Neimitz
  Konferencja:
  XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (rok: 2017, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 12-15 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 24. Numerical analysis of microstructure type influence on the fracture toughness of S355JR steel in ductile-to-brittle transition region. Part 2.
  Autorzy:
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Konferencja:
  9-th International Symposium on Mechanics of Materials ans Structures (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Data:
  konferencja 4-8 czerwiec 2017
  Status:
  Opublikowana