Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Natalia Latuszek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej

 2. Inter-regionalne efekty aglomeracji w turystyce w Polsce - identyfikacja i pomiar z wykorzystaniem informacji geostatyst...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Majewska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 3. Antecedencje diad i sieci w turystyce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Wojciech Czakon

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 4. Opracowanie koncepcji modelu systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Szymańska

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 5. Analiza współpracy firm turystyki biznesowej z dostawcami wybranych wysoko specjalistycznych usług biznesowych (WSUB) w ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Borodako

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 6. Przedsiębiorstwa transportowe w obsłudze zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Zbigniew Taylor

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 7. Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca).

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Renata Hryciuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 8. Wykorzystanie koncepcji "ecosystem services" na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obs...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sylwia Kulczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 9. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: Danuta Szpilko

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 10. Drugie domy a zrównoważony rozwój turystyki w peryferyjnym regionie turystycznym na przykładzie Borów Tucholskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Czesław Adamiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 11. Geomorfologiczne skutki turystyki i rekreacji: Analiza ilościowa i monitorowania degradacji szlaków turystycznych w obsz...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr Aleksandra Tomczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 12. Turystyka i migracje małżeńskie w postkolonialnym świecie. Antropologiczne studium długotrwałych intymnych relacji Masaj...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Elżbieta Wiejaczka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 13. Czynniki wpływające na wybór środków transportu przez turystów w dziesięciu europejskich stolicach

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Zientara

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 14. Polskie jednostki LAU 1 w międzynarodowej przestrzeni przepływów (PL-FLOWS)

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tomasz Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne na przykładzie Indii

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Bloch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 16. Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu miejsc turystycznych: Studium porównawcze wybranych miast P...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Qihang Qiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 17. (Nie)przypadkowi turyści. Recepcja XX- i XXI-wiecznej polskiej literatury i kultury wizualnej w Republice Południowej Af...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Kusek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 18. Performatywne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca, na przykładzie miejscowości Andźuna, Indie.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Rybus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 19. Miejska dostępność turystyczna - czasowo-przestrzenna dynamika na przykładzie Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Niedzielski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Granice Polski jako zasoby - pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marek Więckowski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Geografii Miast i Ludności

 21. Literacki bedeker - nowe topografie lektury

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Maj

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 22. Charakter nowych modeli biznesowych i ich znaczenie dla rozwoju rynków tradycyjnych na przykładzie Airbnb

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Kristóf Gyódi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Przestrzenne aspekty i efekty projektów współfinansowanych z funduszów Unii Europejskiej w latach 2007-2013, przeznaczon...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Denis Cerić

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Ruxandra Ana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 25. Najstarsze przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Ziarkowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 26. Model biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Adam Szromek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 27. Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bernadetta Zawilińska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 28. Przewodnictwo a świadectwo. Analiza elementów biograficznych w narracji przewodników w kontekście interpretacji trudnego...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Banaszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 29. Konstruowanie znaczeń indonezyjskich rytuałów religijnych. Toradżańskie ceremonie pogrzebowe i doroczne święto w Lingsar...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Maćkowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. "Zrujnowane" ciała (e)migrantek, turystek i podróżniczek we współczesnej prozie polskiej (1989-2010). Analiza wątków mig...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Urszula Chowaniec

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

 31. Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Natalia Bloch

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 32. Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) - wyobrażenia i praktyki...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Rybus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny