Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie koncepcji "ecosystem services" na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obszarów pojeziernych

2012/07/B/HS4/00306

Słowa kluczowe:

usługi ekosystemowe pojezierza turystyka

Deskryptory:

 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sylwia Kulczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 427 786 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2017-01-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Odbiornik GPS. Za kwotę 1 100 PLN
 3. drukarka laserowa kolorowa. Za kwotę 3 000 PLN
 4. laptop.
 5. aparat fotograficzny. Za kwotę 1 300 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Międzynarodowa konferencja naukowa "Ecosystem services - landscape ecology integrative role". Łochów, 22-26.06.2016 r.
  Autorzy:
  Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2016, tom: 88,3, strony: 418-419), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Ecosystem services in tourism and recreation. Revisiting the classification problem
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Małgorzata Kowalczyk, Marta Derek
  Czasopismo:
  Ekonomia i Środowisko (rok: 2014, tom: 4 (51), strony: 84-93), Wydawca: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
  Status:
  Opublikowana
 3. Między kulturą a naturą. Zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową – przykład szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk
  Czasopismo:
  Turystyka Kulturowa (rok: 2016, tom: 42370, strony: 64-78), Wydawca: KulTour.pl
  Status:
  Opublikowana
 4. Pomiar marszrutowy jako narzędzie monitoringu aktywności turystycznej. Przykład Wielkich Jezior Mazurskich
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek, Małgorzata Kowalczyk
  Czasopismo:
  Problemy Ekologii Krajobrazu (rok: 2015, tom: 39, strony: 111-119), Wydawca: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
  Status:
  Opublikowana
 5. Ecosystem services in tourism and recreation research – the example of fishing in the Great Masurian Lakes, Poland
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk; Edyta Woźniak; Marta Derek
  Czasopismo:
  Problemy Ekologii Krajobrazu , Wydawca: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Ecosystem services in spatial planning
  Autorzy:
  Małgorzata Kowalczyk, Paweł Sudra
  Czasopismo:
  Europa XXI (rok: 2014, tom: 27, strony: 14793), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. How much is the wonder of nature" worth? The valuation of tourism in the Great Masurian Lakes using travel cost method.
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk; Edyta Woźniak; Marta Derek
  Czasopismo:
  Ekonomia i Środowisko (rok: 2016, tom: 59,4, strony: 235-249), Wydawca: Fundacjai Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
  Status:
  Opublikowana
 8. Tourism in a nature-based destination: the human versus the ecological perspectives IF: 1,235
  Autorzy:
  Marta Derek; Edyta Woźniak; Sylwia Kulczyk
  Czasopismo:
  Tourism Geographies (rok: 2017, tom: 20, strony: 44588), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14616688.2017.1314545 - link do publikacji
 9. Zagospodarowanie turystyczne strefy brzegowej jezior na potrzeby żeglarstwa - przykład Wielkich Jezior Mazurskich
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk, Marta Derek, Edyta Woźniak
  Czasopismo:
  Prace i Studia Geograficzne (rok: 2016, tom: 61,3, strony: 27-49), Wydawca: WGiSR UW
  Status:
  Opublikowana
 10. Zakres i skala w inwentaryzacji usług ekosystemowych dla turystyki i rekreacji na przykładzie żeglarstwa
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Małgorzata Kowalczyk. Marta Derek
  Czasopismo:
  Problemy Ekologii Krajobrazu (rok: 2014, tom: 38, strony: 117-128), Wydawca: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
  Status:
  Opublikowana
 11. From intrinsic to service potential: an approach to assess tourism landscape potentia IF: 3,654
  Autorzy:
  Woźniak Edyta, Kulczyk Sylwia, Derek Marta
  Czasopismo:
  Landscape and Urban Planning , Wydawca: Esevier
  Status:
  Złożona
 1. Krajobraz w geografii turyzmu - stan i kierunki badań
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk
  Książka:
  Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka w badaniach geograficznych (rok: 2015, tom: 15, strony: 73-90), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 2. El papel del concepto de los servicios ecosistemicos en los estudios de turismo
  Autorzy:
  Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek
  Książka:
  La vulnerabilidad socioeconomica y ambiental en al ambito local y regional , Wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji