Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Antecedencje diad i sieci w turystyce.

2014/13/B/HS4/01615

Słowa kluczowe:

wspołdziałanie antecedencje diada sieć turystyka

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Czakon 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 383 465 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-22

Zakończenie projektu: 2018-01-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego
  Autorzy:
  Dagmara Wójcik, Katarzyna Czernek
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2017, tom: 3(338), strony: 66-76), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowana
 2. Okruchy wiedzy. Niejednoznaczność przyczynowa w badaniach sieci gospodarczych
  Autorzy:
  Wojciech Czakon
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (rok: 2015, tom: 64, strony: 44887), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale IF: 3,363
  Autorzy:
  Wojciech Czakon, Patrycja Klimas, Marcello M. Mariani
  Czasopismo:
  Long Range Planning , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.lrp.2019.03.001 - link do publikacji
 4. Klimat współpracy międzyorganizacyjnej
  Autorzy:
  Wojciech Czakon
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensa (rok: 2017, tom: 9, strony: 44762), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18559/SOEP.2017.9.1 - link do publikacji
 5. The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland IF: 3,166
  Autorzy:
  Wojciech Czakon, Katarzyna Czernek
  Czasopismo:
  Industrial Marketing Management (rok: 2016, tom: 57, strony: 64-74), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.indmarman.2016.05.010 - link do publikacji
 6. Antecedencje współpracy strategicznej - poziom diady i sieci
  Autorzy:
  Wojciech Czakon
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 421, strony: 82-89), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.421.07 - link do publikacji
 7. Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki
  Autorzy:
  Wojciech Czakon, Patrycja Klimas
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2017, tom: 3(338), strony: 53-65), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 8. Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland IF: 2,158
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek, Wojciech Czakon, Paweł Marszałek
  Czasopismo:
  Journal of Destination Marketing & Management (rok: 2017, tom: 6, strony: 318-326), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jdmm.2017.07.001 - link do publikacji
 9. Antecedencje współpracy przedsiębiorstw w sektorze turystycznym–wyzwania badawcze
  Autorzy:
  Dagmara Wójcik, Katarzyna Czernek
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 421, strony: 632-644), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 10. Niepewność jako antecedencja nawiązywania współpracy sieciowej
  Autorzy:
  Wojciech Czakon
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: 9, strony: 89-97), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 11. Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region IF: 4,707
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek, Wojciech Czakon
  Czasopismo:
  Tourism Management (rok: 2016, tom: 52, strony: 380-394), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tourman.2015.07.009 - link do publikacji
 1. The role of institutions in inter organizational collaboration within tourism regions. The case of Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek, Wojciech Czakon
  Książka:
  Tourims Management, Marketing, and Development. Performance, Strategies and Sustainability (rok: 2016, tom: II, strony: 151-171), Wydawca: Palgrave Macmillian
  Status:
  Opublikowana