Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 29 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Czym jest wiara? O warunkach koniecznych i wystarczających dla powstania przekonań religijnych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: Stanisław Ruczaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Teza umysłu rozszerzonego a podmiot wiedzy

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Barbara Trybulec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Bezbłędna niezgoda we współczesnych teoriach semantycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: Natalia Karczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Rozwój agnostycyzmu w filozofii anglosaskiej od końca XIX do początku XXI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: Sylwia Wilczewska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 5. Predykcyjna rola pozytywnych emocji mierzonych na poziomie jednostki i na poziomie zespołu w odniesieniu do przystosowan...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Rogala

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 6. Nastawienia sądzeniowe - teoretyczne aspekty psychologii potocznej, wyjaśnień intencjonalnych oraz językowego opisu prze...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Ciecierski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 7. Sieci gaussowskie i sieci przekonań w bayesowskiej adaptacji i optymalizacji schematów zachowań

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Matuszak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Akceptacja agresji w życiu społecznym i politycznym. Rola struktur poznawczych, indywidualnej agresywnościi i czynników ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Krystyna Skarżyńska

  Instytut Psychologii PAN

 9. Psychologiczne mechanizmy wiary w teorie spiskowe.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Grzesiak-Feldman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 10. To twoja wina. Wpływ atrybucji i przekonań na temat możliwości kontroli nad akcentem w mowie na ocenę osób mówiących z a...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Hansen

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 11. Praktyki rodzicielskie rodziców dzieci z objawami ADHD. Związki z przekonaniami rodziców oraz obrazem zaburzenia dziecka...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Święcicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 12. Spór o ewidencjalizm w epistemologii religii. W związku ze stanowiskiem Alvina Plantingi

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: Ewa Odoj

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 13. Przekonania społeczne na temat macierzyństwa i ich wpływ na postrzeganie pracujących matek

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Janina Pietrzak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Radzenie sobie z chorobą przewlekłą - psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Ziarko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 15. Funkcje zarządzające a tutoring rówieśniczy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Kosno

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Strategie uczenia się gramatyki, wybrane różnice indywidualne a rozwój wiedzy językowej wśród osób uczących się języka o...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Mirosław Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 17. Etyka przekonań instytucjonalnych

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Dyrda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Rola nastawień percepcyjnych, przekonań metapoznawczych i funkcji uwagowych w powstawaniu i utrzymywaniu się halucynacji...

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joachim Kowalski

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Czy zemsta jest "słodka"? Badanie roli spodziewanej przyjemności z zemsty na zachowanie odwetowe

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Dyduch-Hazar

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 20. Mam talent? Ukryte teorie na temat natury zdolności prezentowane w programie rozrywkowym i ich rola w kształtowaniu prze...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Lebuda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 21. Dziadkowie na odległość - przekonania i praktyki dotyczące związków z wnukami w polskich rodzinach mobilnych przestrzenn...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Weronika Kloc-Nowak

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 22. Wiedza a znajomość konsekwencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 23. Umożliwianie czy podtrzymywanie? W jakiej kolejności operują wsparcie społeczne i przekonania o własnej skuteczności wyj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Banik

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 24. Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 25. Analiza czynników wpływających na przekonania dotyczące Antropogenicznej Zmiany Klimatu i na stopień poparcia wobec rozw...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Zbigniew Bohdanowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 26. Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Leśnierowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 27. Wpływ rozpoznania sytuacji poznawczej na treść fundamentalnych przekonań. Studium teoretyczne i eksperymentalne.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. Wybrane czynniki kognitywne i afektywne jako wskaźniki poziomu opanowania gramatyki u osób dorosłych uczących się języka...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Mirosław Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 29. Nietrafność epistemiczna a stopnie przekonań

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Leszek Wroński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny