Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 36 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Potrzeba poczucia sensu - wyznaczniki i konsekwencje

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Cantarero

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 2. Icones Regum. Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Węgier, Czech i Słowacji

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Mroziewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 3. Zagrożenie poczucia kontroli a normy społeczne: Konformizm, kształtowanie lub zmiana norm

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Bukowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzega...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Besta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 5. Poczucie humoru w schizofrenii - charakterystyka neuronalnych podstaw procesów związanych z deficytami rozumienia humoru...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Adamczyk

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 6. Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partner

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Kroemeke

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 7. Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Maria Kłym

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 8. Jakość życia osób w wieku 50 lat lub więcej w Polsce

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anita Abramowska-Kmon

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Statystyki i Demografii

 9. Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości....

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Karaś

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 10. Ciągłość poczucia JA: Neuronalne korelaty przetwarzania aktualnych i dotyczących przeszłości informacji związanych z wła...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 11. Kompleksowe badania tlenku galu implantowanego jonami metali ziem rzadkich na poczet przyszłych zastosowań w urządzeniac...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST5

  Kierownik: dr Renata Ratajczak

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 12. Badanie poczucia ciągłości czasowej między epizodami odmiennych doświadczeń percepcyjnych

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paweł Motyka

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Komunikacja partnerska i satysfakcja ze związku a sukces przedsiębiorczy- mediacyjna rola poczucia własnej skuteczności ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Katarzyna Awruk

  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Instytut Psychologii

 14. Spersonalizowane wnioskowanie w przetwarzaniu języka naturalnego

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Przemysław Kazienko

  Politechnika Wrocławska

 15. Stanowisko Dominikanów wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (XIII-XVI w.).

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Bogusław Kochaniewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

 16. Poczucie własnej skuteczności rodzicielskiej u imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce: Rola psychologicznego przyst...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Boruszak-Kiziukiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 17. "Emerytury groszowe" w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa a...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Danuta Życzyńska-Ciołek

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Związek pomiędzy poczuciem narodowej wiktymizacji a postawami wobec skrajnie prawicowego brutalnego ekstremizmu

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Justyna Lipka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 19. Modelowanie preferencji dotyczących opieki nad osobami starszymi w Polsce. Wpływ altruizmu, poczucia sprawiedliwości i e...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 20. Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświad...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Anna Brzezińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 21. Bezpośrednie monitorowanie dynamiki lokalnych zmian struktury drugorzędowej peptydów Alzheimera poczas agregacji

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Ewelina Lipiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 22. Poczucie samoskuteczności nauczycieli w edukacji włączającej-uwarunkowania i efekty społeczne

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Zuzanna Narkun

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 23. Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych w procesie kształtowania się poczucia własności ciała...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Piotr Litwin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 24. Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Przejściach Transnarodowych i Formowaniu Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Pols...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Anzhela Popyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 25. Nadmierne kupowanie jako zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę. Badania mechanizmu i warunków granicznych relacji...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Gąsiorowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 26. Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społ...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Rzeszutek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 27. Objawy charakterystyczne dla płatów czołowych w przebiegu choroby Parkinsona.

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Paulina Golińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 28. Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Cantarero

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 29. Obciążenie historią: badania nad poczuciem winy i wybaczaniem w relacjach polsko-niemieckich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Penczek-Zapała

  Instytut Psychologii PAN

 30. Wpływ kosztów alternatywnych na poczucie poziom wykonania i subiektywne poczucie wysiłku poznawczego w zadaniach wymagaj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Michał Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Bojanowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 32. Poczucie zamknięcia w przestrzeni publicznej wnętrza urbanistycznego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego a współczynn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Sumlet

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

 33. Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz rea...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Maria Lewicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 34. Wpływ poczucia indywidualnej i zbiorowej kontroli na identyfikację z grupą własną

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Cichocka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 35. Poczucie osobistej tożsamości a regulacja działań celowych: pośrednicząca rola właściwości celów oraz kontroli działania...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Pilarska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 36. Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii