Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich na tle doświadczeń krajów środkowoeuropejskich - p...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dominika Mikucka-Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 2. Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Habuda

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 3. Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy).

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Robert Wiszniowski

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 4. Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Zdzisław Mach

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 5. Migracje i europeizacja. Budowanie tożsamości europejskiej w perspektywie instytucjonalnej i interakcyjnej.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Galent

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 6. Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Cianciara

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 7. Model ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Ewa Laskowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 9. Koncepcja europeizacji absorpcyjnej i transformacyjnej podmiotów subnarodowych na przykładzie lokalnych grup działania w...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marek Furmankiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 10. Zwierciadło europeizacji: skumulowane zbiory danych sondaży międzykrajowych jako narzędzie monitorowania trendów europej...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Jabkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 11. Parlamenty narodowe jako "multi-arena players" w Unii Europejskiej ?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Borońska-Hryniewiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 12. Europeizacja polityki ochrony przyrody w ujęciu teorii instytucji - Zarządzanie transnarodowymi populacjami wilka w Pols...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krzysztof Niedziałkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Bartusik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 14. Zorganizowane grupy interesów jako "brakujące ogniwo" w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Rafał Riedel

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

 15. Europejskie prawo rzeczowe: między harmonizacją a fragmentaryczną unifikacją

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Królikowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 16. Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim i prawie wybranych państw europejskich na tle procesów europeizacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 17. Odstąpienie od umowy jako środek ochrony przed naruszeniem zobowiązania - funkcjonalna analiza polskiej regulacji w świe...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Panfil

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji