Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy).

2013/09/B/HS5/04436

Słowa kluczowe:

przestrzeń wolności sumienia wyznania i religii demokratyzacja państwo i kościół/kościoły system polityczny system prawny europeizacja globalizacja dyskryminacja versus tolerancja obywatele i instytucje tradycja polityczna i prawna odpowiedzialność karna tolerancja konstytucyjna

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
 • HS5_4: Prawo karne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Robert Wiszniowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 162 725 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-07

Zakończenie projektu: 2017-04-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. dyktafony. Za kwotę 4 000 PLN
 2. projektor multimedialny. Za kwotę 2 650 PLN
 3. skanery ręczne. Za kwotę 2 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (14)
 1. Verantwortung von Whistleblower im Lichte der Gewissensfreiheit in Rechtssystemen der Bundesrepublik Deutschland und Vereinigten Staaten von Amerika IF: 4
  Autorzy:
  Ewa Tuora-Schwierskott
  Czasopismo:
  Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (rok: 2014, tom: 4/2013, 1/2014, strony: http://www.dpjz.de/dpjz-42013-dpjz-12014/), Wydawca: DPJV, de-iure-pl, PWSZ im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. "Otwartość" państwa w warunkach kryzysu migracyjnego - przykład Polski, Czech i Niemiec. Ujęcie teoriopoznawcze
  Autorzy:
  Robert Wiszniowski, Kamil Glinka
  Czasopismo:
  Atheaneum. Polskie Studia Politologicze (rok: 2018, tom: bd., strony: 0,98 ark. wyd.), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. The religious profile of Pole and Romanians
  Autorzy:
  Małgorzata Babińska
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Apulensis. Series Iurisprudentia (rok: 2015, tom: 18, strony: 84-92), Wydawca: 1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia
  Status:
  Opublikowana
 4. Rytualny ubój zwierząt w świetle wolności sumienia i wyznania oraz zasady proporcjonalności w ustawodawstwie i orzecznictwie Niemiec, Szwajcarii i USA
  Autorzy:
  Ewa Tuora-Schwierskott
  Czasopismo:
  Państwo i Prawo (rok: 2016, tom: 4 (842), strony: 64-73), Wydawca: Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 5. The Polish research on the Serbian legal history before Soloviev
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Czasopismo:
  Belgrade Law Review (Annals of the Faculty of Law in Belgrade) (rok: 2016, tom: 34 (475), strony: 245-259), Wydawca: Faculty of Law in Belgrade
  Status:
  Opublikowana
 6. A.V. Soloviev on the relations between state and religion
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Czasopismo:
  Belgrade Law Review (Annals of the Faculty of Law in Belgrade) (rok: 2016, tom: 322 (470), strony: 55-56), Wydawca: Faculty of Law in Belgrade
  Status:
  Opublikowana
 7. Współczesna filozofia prawa wobec fanatyzmu religijnego IF: 10
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Czasopismo:
  Przegląd Religioznawczy (rok: 2015, tom: 3 (257), strony: 43-75), Wydawca: Polskie Towarzystwo Religioznawcze
  Status:
  Opublikowana
 1. Religion and matrimonial law. Codification of matrimonial law in the Code Napoleon in the first half of the nineteenth century on the Polish lands
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Konferencja:
  Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií (rok: 2017, ), Wydawca: Belianum
  Data:
  konferencja 17-18 marca 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Wybrane aspekty ochrony wolności sumienia i wyznania w polskim kodeksie karnym z 1997 r. a gwarancje zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w demokratycznym państwie prawnym
  Autorzy:
  Małgorzata Sosnowska
  Konferencja:
  Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty (rok: 2015, ), Wydawca: Zakład Wydawniczy NOMOS
  Data:
  konferencja 28 maja 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Debaty wokół pojęcia religii we współczesnej anglosaskiej filozofii prawa
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Konferencja:
  Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Data:
  konferencja 18 listopada 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Wacław Aleksander Maciejowski on legal development and religion
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Konferencja:
  Право и Государство в их Соотношении: Теоретическое Наследие Право и государство в их соотношении: теоретическое наследие исторической школы права. К 200-летию «Журнала исторического правоведения»: сборник научных трудов / [Общ. ред.: докт. юрид. наук, проф. В. Г. Графский, докт. юрид. наук, проф. Д. И. Луковская, докт. юрид. наук Н. В. Дунаева]. СПб.: Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина, 2016 (Сборники Президентской библиотеки. Серия «Историческое правоведение». Науч. ред. д-р юрид. наук Д. И. Луковская, д-р юрид. наук Н. В. Дунаева. Вып. 4). (rok: 2015, ), Wydawca: The Boris Jeltsin Presidential Library in St. Petersburg
  Data:
  konferencja 11 grudnia 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Doczesne szczątki Jeremy'ego Benthama a zasada użyteczności. Prawa osób zmarłych i stosunek do religii w Benthamowskim utylitaryzmie
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Konferencja:
  Non omnis moriar (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Data:
  konferencja 21 listopada 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Małgorzata Sosnowska, Piotr Szymaniec, Ewa Toura-Schwierskott
  Książka:
  Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech. Analiza prawna (rok: 2017, tom: -, strony: 266), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
  Status:
  Opublikowana
 2. RELIGIONSFREIHEIT IN DER RECHTSNORMEN DES DEUTSCHEN RECHTES UND WEIMARER VERFASSUNG IN DER ZEIT DES DRITTEN REICHES
  Autorzy:
  Ewa Tuora-Schwierskott
  Książka:
  Historicko-právna analýza príþin a následkov druhej svetovej vojny (rok: 2015, tom: -, strony: 406-417), Wydawca: Belianum
  Status:
  Opublikowana
 3. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Małgorzata Sosnowska, Piotr Szymaniec, Ewa Tuora-Schwierskott
  Książka:
  Prostor náboženské svobody v Polsku, České republice a Německu. Právní analýza (rok: 2017, tom: -, strony: 240), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
  Status:
  Opublikowana
 4. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec (red.)
  Książka:
  Wymiary wolności religinej we współczesnej Europie. Dimensions on Religious Freedom in Contemporary Europe. (rok: 2017, tom: -, strony: 502), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
  Status:
  Opublikowana
 5. nie dotyczy
  Autorzy:
  Robert Wiszniowski, Małgorzata Babińska, Kamil Glinka
  Książka:
  Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech. Studium politologiczne (rok: 2017, tom: -, strony: 129), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
  Status:
  Opublikowana
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Robert Wiszniowski, Małgorzata Babińska, Kamil Glinka
  Książka:
  Religionsfreiheitsraum in Polen, in der Tschechischen Republik und in Deutschland. Politologisches Studium (rok: 2017, tom: -, strony: 130), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
  Status:
  Opublikowana
 7. Wolność człowieka, świat społeczny, Kościół i tolerancja religijna w myśli Angelusa Silesiusa
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Książka:
  Życie i twórczość Angelusa Silesiusa (rok: 2018, tom: -, strony: 3 ark. wyd.), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Siesiusa w Wałbrzychu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Małgorzata Sosnowska, Piotr Szymaniec, Ewa Tuora-Schwierskott
  Książka:
  Religionsfreiheitsraum in Polen, in der Tschechischen Republik und in Deutschland. Rechtliche Analyse (rok: 2017, tom: -, strony: 286), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
  Status:
  Opublikowana
 9. Prawo do religijnego wychowania dzieci a edukacja: przykład amiszów
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Książka:
  Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość. (rok: 2017, tom: Nie dotyczy, strony: 244-254), Wydawca: b.d.
  Status:
  Opublikowana
 10. Religious freedom in the era of migration of the XXI century
  Autorzy:
  Małgorzata Babińska, Piotr Szymaniec
  Książka:
  Selected topics in modern society (rok: 2016, tom: -, strony: 47-68), Wydawca: Faculty of Organisation Studies, Novo mesto, Slovenia
  Status:
  Opublikowana
 11. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Robert Wiszniowski, Małgorzata Babińska, Kamil Glinka
  Książka:
  Prostor náboženské svobody v Polsku, České republice a Německu. Politologicka studie. (rok: 2017, tom: -, strony: 113), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
  Status:
  Opublikowana
 12. Ograniczenia wolności sumienia i religii ze względu na zasadę proporcjonalności na wybranych przykładach z orzecznictwa sądówpolskich, niemieckich i amerykańskich
  Autorzy:
  Ewa Tuora-Schwierskott
  Książka:
  ZASADA PROPORCJONALNOŚCI A OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH W PAŃSTWACH EUROPY / THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND THE PROTECTION OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE EUROPEAN STATES (rok: 2015, tom: -, strony: 233-255), Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
  Status:
  Opublikowana
 13. RELIGIE W OBLICZU II WOJNY ŚWIATOWEJ
  Autorzy:
  MAŁGORZATA BABIŃSKA
  Książka:
  Historicko-právna analýza príþin a následkov druhej svetovej vojny (rok: 2015, tom: -, strony: 44756), Wydawca: Belianum
  Status:
  Opublikowana
 14. nie dotyczy
  Autorzy:
  Piotr Szymaniec
  Książka:
  Koncepcje wolności religijnej. Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej (rok: 2017, tom: -, strony: 263), Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
  Status:
  Opublikowana