Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich na tle doświadczeń krajów środkowoeuropejskich - podobieństwa, perspektywy, wyzwania

2015/16/S/HS5/00093

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominika Mikucka-Wójtowicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 459 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2019-10-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. The Chameleon Nature of Populist Parties. How Recurring Populism is Luring 'the People' of Serbia and Croatia IF: 1,35
  Autorzy:
  D. Mikucka-Wójtowicz
  Czasopismo:
  Europe-Asia Studies (rok: 2019, tom: vol. 71 no. 3, strony: 450-479), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09668136.2019.1590534 - link do publikacji
 2. Two Dogs Fight and a Third Grabs the Bone. Reasons for the Electoral Success of Unexpected Candidates – the Croatian Political Scene after the Last Two Parliamentary Election Cycles (2015–2016)
  Autorzy:
  D. Mikucka-Wójtowicz
  Czasopismo:
  Slovak Journal of Political Sciences (rok: 2017, tom: 17, nr 3-4, strony: 249-277), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/sjps-2017-0011 - link do publikacji
 3. How and Why Have Domestic Parties Learned from Abroad? The Europeanisation of Communist Successor Parties in Selected Post-Yugoslav Countries IF: 1,379
  Autorzy:
  D. Mikucka-Wójtowicz, J. Wojnicki
  Czasopismo:
  Problems of Post-Communism (rok: 2020, tom: 68, strony: 27-41), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10758216.2020.1758569 - link do publikacji
 4. The Impact of Europeanization on Internal Party Organizational Dynamics in Selected Post-Yugoslav Countries IF: 0,981
  Autorzy:
  D. Mikucka-Wójtowicz
  Czasopismo:
  Journal of Balkan and Near Eastern Studies (rok: 2019, tom: vol. 21 no.2, strony: 121–145), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/19448953.2017.1367588 - link do publikacji
 5. Stan badań procesu europeizacji partii i systemów partyjnych w państwach postkomunistycznych – próba ujęcia modelowego
  Autorzy:
  D. Mikucka-Wójtowicz
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2018, tom: 46 nr 1, strony: 55-89), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Transnarodowa współpraca partii politycznych (TPC) – przypadek państw postjugosłowiańskich
  Autorzy:
  D. Mikucka-Wójtowicz
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica (rok: 2017, tom: 19, strony: 53-75), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24917/20813333.19.4 - link do publikacji
 1. Populizam u političkim strankama – strategija ili ideologija?
  Autorzy:
  D. Mikucka-Wójtowicz
  Książka:
  Populizam (rok: 2017, tom: brak, strony: 103-118), Wydawca: Institut društvenih nauka. Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  D. Mikucka-Wójtowicz
  Książka:
  Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich (rok: 2021, tom: -, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner
  Status:
  Przyjęta do publikacji