Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Neuronalne mechanizmy procesu intencjonalnego zapominania w kontekście emocji podstawowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: Małgorzata Wierzba

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 2. Podstawowe elementy wzrokowych bodźców emocjonalnych, wyodrębnione za pomocą komputerowej analizy obrazu, opartej o mode...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Kuniecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Związki pomiędzy procesowaniem fonologicznym, a akwizycją leksykalną w języku obcym. Badanie długoterminowe na polskich ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Marecka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 4. Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afekty...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Traczyk

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 5. Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Sobków

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii

 6. Jak język operacji ogranicza komunikację afektu: podstawowe spostrzeżenia neuropoznawcze dla wielojęzycznego, napędzaneg...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Guillaume Thierry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 7. Poznawcza i afektywna teoria umysłu a umiejętność rozumienia dzieci – badanie fMRI nauczycieli i osób niepracujących z d...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Jan Szczypiński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Związek pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, podstawowymi potrzebami psychologicznymi, autowaloryzacją Ja i postrzeganymi...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Gutral-Sutherland

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 9. Katalog terminów emocji podstawowych w języku polskim i angielskim

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Halszka Bąk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 10. Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Bogdan Wojciszke

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 11. Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej materiału werbalnego w kontekście komunikacyjnym - rola spójności emocjonalnej i...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Riegel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Warunkowanie ewaluatywne - badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Robert Balas

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk