Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Kawa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Efektywna stymulacja funkcji wykonawczych dzieci predysponowanych do ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Orylska

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 3. Funkcjonowanie społeczne niemowląt jako predyktor dla zaburzeń rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Możliwości modyfika...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Kawa

  Instytut Psychologii PAN

 4. Predykcja ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań deficytów móżdżkowych - część 2 (posttest)...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Patrycja Rusiak

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 5. Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metod "Storyline" i "Piramida Skojarzeń"

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Smogorzewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 6. Rola nierówności dochodowych w kształtowaniu aspiracji materialistycznych nowych pokoleń

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Trzcińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 7. Wrażliwość olfaktoryczna i neofobia żywieniowa wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 8. Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Myślińska Szarek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 9. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy i obecność uczuleń u dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem z...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Stelmach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Zakład Medycyny Społecznej