Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. Janów - edycja źródłowa i opracowanie

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bernadetta Manyś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 2. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z XII wiecznego kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Leszek Misiarczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 3. Instytucje i placówki opieki społecznej dla Żydów w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Bańkowska

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 4. Registri privilegiorum biskupów sambijskich z XIV i XV w.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Biskup

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 5. Historia Ziomkostwa Śląskiego w latach 1945-1957. Najważniejsze problemy

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: Mateusz Matuszyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 6. Dokumenty pokoju brzeskiego z 31 XII 1435 r. między Polską, Litwą a Zakonem Krzyżackim - edycja krytyczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Adam Szweda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 7. Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t.V: dokumenty z lat 1451-1506

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: Waldemar Bukowski

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 8. Sumaryzacja Metryki Koronnej 139

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Chłapowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 9. Metryka Koronna Władysława IV Wazy. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 - 16...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krawczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 10. Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638 - 1655. Przygotowanie edycji źródła

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marzena Liedke

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 11. Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11863-12360. Archiwum Domowe Pawlikowskich. Cz.3

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Monika Jaglarz

  Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska

 12. Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza "Peregrynacja do cudzych krajów [...] Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodzi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Markiewicz

  Polska Akademia Umiejętności

 13. Sumaryzacja Metryki Koronnej 138

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Chłapowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 14. Germanistyka polska. Metody, instytucje, transfer kulturowy.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Wojciech Kunicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 15. Polskie królowe XV i XVI wieku jako żony i matki

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 16. Ubodzy miasta Poznania w Kartotekach Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich 1845-1853

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Łysakowska-Trzoss

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 17. System rejestrów publicznych w Królestwie Pruskim i jego wpływ na rozwój rejestrów publicznych w Polsce w XX i XXI w....

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Hadrian Ciechanowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 18. (Wielo)narodowa wschodnia Galicja w międzywojennym dyskursie polskim (oraz w jego wybranych kontr-dyskursach)

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jagoda Wierzejska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 19. Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Historii i Archeologii

 20. Akty unii polsko-litewskiej z lat 1499-1501. Dokumenty i studia.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Lidia Korczak

  Polska Akademia Umiejętności

 21. Praktyka archiwalna w świetle duplikatów w Babilonii w I tysiącleciu przed Chrystusem.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Radosław Tarasewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 22. Od złoża do palety malarza: pozyskiwanie i szlaki handlowe azurytu, malachitu i smalty na obecnym terytorium Polski (XVI...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Sylwia Svorová Pawełkowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 23. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 24. Inwentarze kolegiów jezuickich w Nieświeżu i w Nowogródku - opracowanie i edycja źródłowa

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Andrea Mariani

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 25. Sumaryzacja Metryki Koronnej 140

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Chłapowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 26. Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedry Sandomierskiej T. II.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Feliks Kiryk

  Polska Akademia Umiejętności