Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z XII wiecznego kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej

2014/13/B/HS3/04756

Słowa kluczowe:

Wydanie krytyczne kodeks Perykopy Ewangeliczne

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_7: Archiwistyka
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Leszek Misiarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 107 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Zakończenie projektu: 2017-01-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje książkowe (1)
 1. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Leszek Misiarczyk - Bazyli Degórski
  Książka:
  Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej (rok: 2016, tom: Nie dotyczy, strony: 1-627), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana