Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

(Wielo)narodowa wschodnia Galicja w międzywojennym dyskursie polskim (oraz w jego wybranych kontr-dyskursach)

2018/31/D/HS2/00356

Słowa kluczowe:

wschodnia Galicja wielonarodowość nacjonalizm okres międzywojenny Polacy Ukraińcy Żydzi

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_7: Archiwistyka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jagoda Wierzejska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 14 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 407 229 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-24

Zakończenie projektu: 2023-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Zapach wojny i gór. Huculi i Huculszczyzna w międzywojennej literaturze polskiej o tematyce współczesnej (część II)
  Autorzy:
  Jagoda Wierzejska
  Czasopismo:
  Góry, Literatura, Kultura (rok: 2021, tom: 15, strony: 257-276), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/2084-4107.15.16 - link do publikacji
 2. Zapach wojny i gór. Huculi i Huculszczyzna w międzywojennej literaturze polskiej o tematyce współczesnej (część I)
  Autorzy:
  Jagoda Wierzejska
  Czasopismo:
  Góry, Literatura, Kultura (rok: 2021, tom: 15, strony: 243-255), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/2084-4107.15.15 - link do publikacji
 3. Identification Hierarchies of Inhabitants of Austrian Galicia in the Local Dimension
  Autorzy:
  Jagoda Wierzejska
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Historica (rok: 2020, tom: 121, strony: 181-200), Wydawca: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/APH.2020.121.09 - link do publikacji
 1. Aspekty ideologiczne turystyfikacji Karpat Wschodnich w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939)
  Autorzy:
  Jagoda Wierzejska
  Konferencja:
  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Góry-Literatura-Kultura" Czyje są Góry? Procesy oswajania, udomawiania i zawłaszczania gór / 7. Internationale Tagung "Gebirge – Literatur – Kultur" Wem gehören die Berge? Prozesse der Bezwingung, Kultivierung und Aneignung des Gebirges (rok: 2020, ), Wydawca: Universitas
  Data:
  konferencja 16-18 października 2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Polish and Ukrainian Propaganda of Violence During and Shortly After the War for Eastern Galicia (1918–1919)
  Autorzy:
  Jagoda Wierzejska
  Konferencja:
  The War That Never Ended: Postwar Continuity and New Challenges in the Aftermath of the Habsburg and Ottoman Empires, 1918–1923 (rok: 2022, ), Wydawca: Routledge
  Data:
  konferencja 24–26 października 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Polish and Ukrainian Propaganda of Violence During and Shortly After the War for Eastern Galicia (1918–1919)
  Autorzy:
  Jagoda Wierzejska
  Konferencja:
  The War That Never Ended: Postwar Continuity and New Challenges in the Aftermath of the Habsburg and Ottoman Empires, 1918–1923 (rok: 2021, ), Wydawca: Routledge
  Data:
  konferencja 24–26 października 2019
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. State-Building and Nation-Building: Dimensions of the Myth of the Defense of Lviv in the Polish Literary Canon, 1918–1939,
  Autorzy:
  Jagoda Wierzejska
  Konferencja:
  Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century) (rok: 2021, ), Wydawca: Brill NV
  Data:
  konferencja 3-4 maja, 2018
  Status:
  Opublikowana
 1. The Cult of the Lviv Eaglets and Contested Memories of the Battle of Lviv in the Second Polish Republic (1918–1939)
  Autorzy:
  Jagoda Wierzejska
  Książka:
  The Political Cult of the Dead in Ukraine: Traditions and Dimensions from the First World War to Today (rok: 2021, tom: 14, strony: 49-68), Wydawca: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage
  Status:
  Opublikowana