Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 31 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Święto władzy. Ceremonie publiczne w wielkich miastach Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku. Studium z kształtowania się n...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Edmund Kizik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 2. Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: Tomasz Związek

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 3. Spory o dziesięciny pomiędzy świeckimi a duchowieństwem katolickim na obszarze ziemi bielskiej województwa podlaskiego w...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: Łukasz Gołaszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 4. Warunki klimatyczne na obszarach południowobałtyckich w II połowie XV i w XVI wieku oraz ich konsekwencje dla życia społ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Oliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 5. Szesnastowieczne księgi celne Korony

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Szymon Kazusek

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 6. Sprawczość rzeczy. Nowe spojrzenie na sztukę europejską od XIV do XVI wieku

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 7. Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

  Instytut Badań Literackich PAN

 8. Mikroświat jednej z królewskich włości. Społeczno-gospodarczy obraz słomnickiego klucza dóbr pomiędzy XVI, a XVIII wieki...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Klaudia Skrężyna

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 9. Protestanckie budownictwo kościelne XVI-XVIII wieku w Europie

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jan Harasimowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 10. Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Angelika Modlińska-Piekarz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 11. Koszty transportu lądowego i śródlądowego w strefie bałtyckiej w XIV-XVI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kwiatkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 12. Polskie królowe XV i XVI wieku jako żony i matki

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 13. Polifoniczność mapy. Mapowanie Moskwy w XVI w. a mapa Antona Wieda (1542, 1555)

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Niedźwiedź

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 14. Sekularyzacja Zachodu: Tacytyzm od XVI do XVIII wieku

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jan Waszink

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 15. Rola elementów literackich i narracyjnych w hiszpańskich traktatach medycznych z przełomu XVI i XVII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Płaczek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 16. Zasady, wzorce i praktyki współistnienia wielowyznaniowego społeczeństwa Lwowa w wymiarze codziennym na przełomie XVI i ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jakub Wysmułek

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 17. Emblematy medytacyjne w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wieku: źródła, realizacje i cele

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Alicja Bielak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 18. Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Karol Łopatecki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 19. Recepcja zgody sandomierskiej (1570) w Europie XVI-XVIII wieku: rola irenizmu w kształtowaniu kultur konfesyjnych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Maciej Ptaszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 20. Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle prównawczym

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Guzowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 21. Dwór polski Stefana Batorego - powstanie, organizacja, funkcjonowanie i dekompozycja.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Kadzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 22. Obraz Polski w niemieckiej literaturze podróżniczej "długiego" wieku XVII

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wacław Pagórski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 23. Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI-XVIII...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jakub Węglorz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 24. Dialog z Europą, dialog z przeszłością. Wyzwania i strategie adaptacyjne arystokracji tubylczej Nowej Hiszpanii w perspe...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Olko-Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 25. Santi Gucci Fiorentino: artysta-przedsiębiorca w Polsce XVI wieku

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Olga Hajduk

  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

 26. Historiografia a kształtowanie się tożsamości regionalnej w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w XV...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Spyra

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 27. Prawo kontraktowe w pismach Paolo Comitoliego. Przykład prowincjonalnej doktryny kontraktowej?

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Alexandrowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 28. Archanioły i szarańcza. Życie codzienne w Banganarti, centrum pielgrzymkowym nad środkowym Nilem, między VI a XVI wiekie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Bogdan Żurawski

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 29. O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropolo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 30. Magia posthuma - wierzenia w szkodliwą aktywność zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Daniel Wojtucki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 31. Ekonomia samborska w XVI - XVIII wieku. Przemiany w strukturze gospodarczej i społecznej dóbr.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Wrona

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie