Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spory o dziesięciny pomiędzy świeckimi a duchowieństwem katolickim na obszarze ziemi bielskiej województwa podlaskiego w XVI-XVIII wieku. Prawo - praktyka - przyczyny i skutki napięć

2013/11/N/HS3/04734

Słowa kluczowe:

Rzeczpospolita Obojga Narodów prawo ziemskie koronne prawo miejskie magdeburskie prawo kanoniczne

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS1_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Gołaszewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 144 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-12

Zakończenie projektu: 2018-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Prawo prezenty w ziemi bielskiej (parafie diecezji łuckiej) w I połowie XVIII wieku – na pograniczu prawa ziemskiego i kanonicznego
  Autorzy:
  Łukasz Gołaszewski
  Konferencja:
  XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych "Pogranicza w historii państwa i prawa" (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
  Data:
  konferencja 13-16 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Two discordant sources of law, or between canon and state laws. The case of tithe in the 16-17th century Poland
  Autorzy:
  Łukasz Gołaszewski
  Konferencja:
  XXIInd Annual Forum of Young Legal Historians - History of Legal Sources: The Changing Structure of Law (rok: 2018, ), Wydawca: University of Belgrade - Faculty of Law Publishing and Information Center; Association of Young Legal Historians
  Data:
  konferencja 6-8 maja 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Spory o dziesięciny w Knyszynie w XVI i XVII w.
  Autorzy:
  Łukasz Gołaszewski
  Książka:
  Parafia w Knyszynie 1520-2020. Odkrywanie dziejów, red. ks. A. Szot (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 105-128), Wydawca: Gmina Knyszyn
  Status:
  Opublikowana
 2. Przesłanki i mechanizmy konfliktów o dziesięciny w Knyszynie
  Autorzy:
  Łukasz Gołaszewski
  Książka:
  Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku (rok: 2016, tom: 1, strony: ogółem 252), Wydawca: CAMPIDOGLIO oraz Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
  Status:
  Opublikowana