Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI-XVIII wiek).

2017/26/E/HS3/00452

Słowa kluczowe:

historia medycyny XVI wiek XVII wiek XVIII wiek medycyna historyczna egodokument

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Węglorz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA BIS 7 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 1 567 239 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-04-09

Zakończenie projektu: 2023-04-08

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Johannes Schmiedt (1623-1690) IF: 4,849
  Autorzy:
  Katarzyna Pękacka-Falkowska, Bartłomiej Siek
  Czasopismo:
  Journal of Neurology (rok: 2021, tom: 268, strony: 4918–4920), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00415-021-10602-w - link do publikacji
 2. Metody terapeutyczne stosowane w medycynie nowożytnej na terenach Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. w kontekście charakterystyki wykorzystanych źródeł
  Autorzy:
  Jakub Węglorz
  Czasopismo:
  Historyka. Studia Metodologiczne (rok: 2018, tom: 48, strony: 95-109.), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/hsm.2018.124610 - link do publikacji
 3. Mit pestilentia manufacta w XVI-XVIII w. (wybrane przykłady)
  Autorzy:
  Katrzyna Pękacka-Falkowska
  Czasopismo:
  Studia Historica Gedanensia (rok: 2021, tom: 12, nr 2, strony: 210-227), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/23916001HG.21.012.14994 - link do publikacji
 4. Naukowy wymiar nowożytnych teorii medycznych i ich postrzeganie przez pryzmat racjonalności badacza jako problem poznawczy
  Autorzy:
  Jakub Węglorz
  Czasopismo:
  Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym (rok: 2020, tom: 53/2, strony: 45003), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/KLIO.2020.017 - link do publikacji
 5. Teoretyczny rozdział kompetencji pomiędzy dawnymi medykami i chirurgami a codzienna praktyka lecznicza opisana w egodokumentach staropolskich
  Autorzy:
  Jakub Węglorz
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (rok: 2021, tom: 66 (2), strony: 87–102), Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/0023589XKHNT.21.015.13713 - link do publikacji
 6. The real Theriac – panacea, poisonous drug or quackery? IF: 4,36
  Autorzy:
  Pękacka-Falkowska K., Raj D., Węglorz J., Włodarczyk M.
  Czasopismo:
  Journal of Ethnopharmacology (rok: 2021, tom: 281 (2021), strony: 114535), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jep.2021.114535 - link do publikacji
 7. "Są psi, jest gospodarstwo – około tego się też krzątać". Staropolskie poglądy na zachowanie dobrego zdrowia
  Autorzy:
  Jakub Węglorz
  Czasopismo:
  Prace Historyczne (rok: 2021, tom: 148(1), strony: 33-47), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.21.003.13680 - link do publikacji
 1. O cenach surowców farmakognostycznych (simplicia) w Gdańsku drugiej połowy XVII wieku. Rekonesans badawczy
  Autorzy:
  Pękacka-Falkowska Katarzyna, Raj Danuta
  Książka:
  Dawne surowce lecznicze (rok: 2021, tom: -, strony: 35-57), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Episteme
  Status:
  Opublikowana
 2. Znaczenie i postrzeganie kwalifikacji do uprawiania sztuki lekarskiej w Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Jakub Węglorz
  Książka:
  Sapientia ars vivendi putanda est : wokół kultury i polityki : studia z dziejów nowożytnych ofiarowane Profesorowi Marianowi Chachajowi (rok: 2019, tom: 1, strony: 47-60), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 3. Niebezpieczna profesja tempore pestis: sprawy o szerzenie dżumy w Warszawie, Poznaniu i Lublinie w trakcie wielkiej wojny północnej
  Autorzy:
  Katarzyna Pękacka-Falkowska
  Książka:
  Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa (rok: 2020, tom: Tom VI, strony: 151-183), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 4. Postrzeganie wartości medykamentów w epoce staropolskiej na podstawie ich domniemanych właściwości leczniczych
  Autorzy:
  Jakub Węglorz, Maciej Włodarczyk
  Książka:
  Dawne surowce lecznicze (rok: 2021, tom: -, strony: 21-34), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Episteme
  Status:
  Opublikowana
 5. Zboża i ich wykorzystanie w medycynie staropolskiej, na podstawie poradnika Pawła Jana Biretowskiego
  Autorzy:
  Danuta Raj, Jakub Węglorz
  Książka:
  "Głodnemu chleb na myśli". O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląsk (rok: 2020, tom: 2, strony: 433-448), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana