Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Warunki klimatyczne na obszarach południowobałtyckich w II połowie XV i w XVI wieku oraz ich konsekwencje dla życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

2013/11/B/HS3/01458

Słowa kluczowe:

historia klimatu średniowiecze XVI wiek kraje nadbałtyckie gospodarka życie społeczne kultura średniowieczna i renesansowa

Deskryptory:

 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery
 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Oliński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 297 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-25

Zakończenie projektu: 2018-07-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Wylewy w dolnym biegu Wisły w okresie nowożytnym
  Autorzy:
  Piotr Oliński
  Czasopismo:
  Rocznik Elbląski (rok: 2019, tom: 29, strony: 77-85), Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne, Biblioteka Elbląska im. C.K. Norwida
  Status:
  Opublikowana
 2. Droughts in the area of Poland in the recent centuries IF: 4,09
  Autorzy:
  Rajmund Przybylak, Piotr Oliński, Marcin Koprowski, Janusz Filipiak, Aleksandra Pospieszyńska, Waldemar Chorążyczewski, Radosław Puchałka, Henryk Dąbrowski
  Czasopismo:
  Climate of the Past (rok: 2020, tom: 16, strony: 20455), Wydawca: European Geosciences Union
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.5194/cp-2019-64 - link do publikacji
 3. The longest one-man weather chronicle (1721-1786) by Gottfried Reyger for Gdańsk, Poland as a source for improved understanding of past climate variablitiy IF: 3,1
  Autorzy:
  Janusz Filipiak, Rajmund Przybylak, Piotr Oliński
  Czasopismo:
  International Journal of Climatology (rok: 2018, tom: 2018, strony: 44941), Wydawca: Royal Meteorological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/joc.5845 - link do publikacji
 1. O opisach pogody przez Jana Długosza w "Annales". Zapiski z lat 50-tych i 60-tych XV wieku
  Autorzy:
  Piotr Oliński
  Konferencja:
  Jan Długosz (1415-1480). Życie i dzieło (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Data:
  konferencja 26-27 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Równi wobec żywiołów. Uwagi na marginesie przywileju proboszcza postolińskiego Jana Kazimierza Cichockiego dla mieszkańców Szkaradowa z 1685 roku
  Autorzy:
  Wiesław Nowosad
  Konferencja:
  Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a przyrodą (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 26-27 listopada 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Zapiski pogodowe w Prognostyku Mikołaja Neuhausa dla Albrechta Hohenzollerna z 1564 r.
  Autorzy:
  Piotr Oliński
  Konferencja:
  Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a przyrodą (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 24-25 listopada 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Klimat jako przedmiot refleksji humanistycznej w Polsce XV-XVII wieku
  Autorzy:
  Waldemar Chorążyczewski
  Konferencja:
  Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a przyrodą (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawncitwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 24-25 listopada 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Mróz, śnieg i polityka. Zima jako czas sejmowania w Polsce XVI – pierwszej połowie XVII wieku
  Autorzy:
  Waldemar Chorążyczewski
  Konferencja:
  Understanding the Weather, Climate, and Society in the South Baltic ZOne in the 15th-16th centuries (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 4 lipca 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Powódź - mróz - sztorm. O kilku fragmentach dotyczących pogody w narracjach kronik nadbałtyckich
  Autorzy:
  Piotr Oliński
  Konferencja:
  Interpretacje przyrody w przeszłości (rok: 2020, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 15-16 listopada 2018
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Bemerkungen zu den Quellen zur Erforschung des Klimas vom 13. bis zum 15. Jahrhundert auf dem Gebiet des Deutschordensstaates
  Autorzy:
  Piotr Oliński
  Książka:
  Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen (rok: 2017, tom: 9, strony: 197-205), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Poland Climate's in the Last Millenium
  Autorzy:
  Rajmund Przybylak
  Książka:
  Climate Science: Oxford Research Encyclopedias (rok: 2016, tom: 42522, strony: 13150), Wydawca: Oxford University Press USA
  Status:
  Opublikowana
 3. State's propaganda or geographical description: climate and the wealth of nations in the opinion of Polish humanistic chroniclers
  Autorzy:
  Oliński Piotr
  Książka:
  The image of states, nations and religions in medieval and early modern east central Europe (Memoria Hungariae)) (rok: 2018, tom: Vol. 5, strony: 118-125), Wydawca: Lendület" Hungary in Medieval Europe Research Group
  Status:
  Opublikowana