Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Studium społecznych funkcji i znaczeń obszaru kulturowego w przededniu zmian...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Barbara Bossak-Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu: nowoodkryte okno tafonomiczne typu Solnhofen w Sławnie (Polska środkowa...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Błażej Błażejowski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 3. Ekofizjologiczne aspekty współwystępowania Cameraria ohridella i Guingardia aesculi na kasztanowcu zawczajnym (Aesculus ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Marian Giertych

  Instytut Dendrologii PAN

 4. Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Kłosowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 5. Synteza biologicznie ważnych 2-alkilideno-1-oksoheterocykli z wykorzystaniem reagentów Hornera-Wadswortha-Emmonsa

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Tomasz Janecki

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 6. Responsybilizm w sporze o indywiduację i internalizację działań

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Paprzycka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 7. Poszukiwanie genetycznego podłoża zmienności cech o złożonym uwarunkowaniu u koni z wykorzystaniem nowoczesnych metod ge...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jakub Cieślak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 8. Immunologiczny mechanizm tworzenia łożyska u klaczy

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Joanna Jaworska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 9. Postminimalizm w sztukach wizualnych w latach 1985-2000. Artyści wobec dziedzictwa minimalizmu. Roni Horn, Felix Gonzale...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wojciech Szymański

  Fundacja No Local

 10. Analiza jakościowa i ilościowa asocjacji nanoplanktonowych kompleksu nadewaporatowego w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (ob...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: Dominika Lelek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych

 11. Zmienność i zróżnicowanie genetyczne naturalnych stanowisk kasztanowca zwyczajnego, Aesculus hippocastanum L.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Łukasz Walas

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ klenbuterolu na układ immunologiczny koni wyścigowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Olga Witkowska-Piłaszewicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 13. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Daniel Makowiecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 14. Poszukiwanie polimorfizmów w częściach strukturalnych genów LGB1, LGB2 i LALBA konia domowego i ich związek z poziomem e...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Łukasz Wodas

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach