Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza biologicznie ważnych 2-alkilideno-1-oksoheterocykli z wykorzystaniem reagentów Hornera-Wadswortha-Emmonsa

2012/07/B/ST5/02006

Słowa kluczowe:

reakcja Hornera-Wadswortha-Emmonsa fosforylowane heterocykle,a-metyleno-g- i d-laktony i laktamy cytotoksyczność

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Janecki 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 575 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-13

Zakończenie projektu: 2017-09-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laboratoryjny system próżniowy, chemoodporny. Za kwotę 14 000 PLN
 2. Pompa strzykawkowa. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Wyparka Buchi z pionową chłodnicą (chillerem). Za kwotę 16 000 PLN
 4. Laboratoryjny zestaw próżniowy z pompą membranową i kontrolerem próżni.
 5. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Asymmetric synthesis of 1,4-disubstituted 3-methylidenedihydroquinolin-2(1H)-ones IF: 2,126
  Autorzy:
  Marlena Pięta, Jacek Kędzia, Jakub Wojciechowski, Tomasz Janecki
  Czasopismo:
  Tetrahedron: Asymmetry (rok: 2017, tom: 28, strony: 567-576), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetasy.2017.03.010 - link do publikacji
 2. Synthesis of novel 4,4-disubstituted 3-methylidenechroman-2-ones as potent anticancer agents IF: 2,98
  Autorzy:
  Rafał Jakubowski, Dorota K. Pomorska, Angelika Długosz, Anna Janecka, Urszula Krajewska, Marek Różalski, Marek Mirowski, Tomasz Bartosik, Tomasz Janecki
  Czasopismo:
  ChemMedChem (rok: 2017, tom: 12, strony: 599-605), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cmdc.201700080 - link do publikacji
 3. Involvement of a-methylene-g- and d-lactones in the suppression of multidrug resistance in MCF-7 cells IF: 2,587
  Autorzy:
  Angelika Długosz, Katarzyna Gach-Janczak, Jacek Szyma´nski, Dariusz Deredas, Tomasz Janecki, Anna Janecka
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2018, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2018.01.002 - link do publikacji
 4. Synthesis and anticancer properties of 3 - methylene - 4 - (2 - oxoalkyl) - 3,4 - dihydrocoumarins IF: 2,319
  Autorzy:
  D. Deredas, K. Huben, A. Janecka, A. Długosz, D. K. Pomorska, M. Mirowski, U. Krajewska, T. Janecki and H. Krawczyk
  Czasopismo:
  MedChemComm. (rok: 2016, tom: 7, strony: 11745-1756), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6md00118a - link do publikacji
 5. Anticancer properties of a new hybrid analog AD-013 combining a coumarin scaffold with an α-methylene-δ-lactone motif IF: 2,598
  Autorzy:
  Angelika Długosz, Katarzyna Gach-Janczak, Jacek Szymański, Dariusz Deredas, Henryk Krawczyk, Tomasz Janecki, Anna Janecka
  Czasopismo:
  Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 17, strony: ), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.2174/1871520617666170921123654 - link do publikacji
 6. Novel synthesis of 3-methylidene-1-tosyl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones as potent anticancer agents IF: 3,269
  Autorzy:
  Jacek Koszuk, Tomasz Bartosik, Jakub Wojciechowski, Wojciech Wolf, Anna Janecka, Joanna Drogosz, Angelika Długosz, Urszula Krajewska, Marek Mirowski, Tomasz Janecki
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry , Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 7. Highly syn-diastereoselective Michael addition of enolizable ketones to 3-(diethoxyphosphoryl)coumarin IF: 2,817
  Autorzy:
  D. Deredas, K. Huben, W. Maniukiewicz, H. Krawczyk
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2014, tom: 70, strony: 8925-8929), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2014.09.064 - link do publikacji
 8. Novel synthesis and cytotoxic activity of 1,4-disubstituted 3-methylidene-3,4-dihydroquinolin2(1H)-ones IF: 3,84
  Autorzy:
  M. Pięta, J. Kędzia, A. Janecka, D. K. Pomorska, M. Różalski, U. Krajewska, T. Janecki
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 78324-78335), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra16673j - link do publikacji
 9. Synthesis of substituted methylidenepyrimidobenzothiazolones as potential cytotoxic agents IF: 1,096
  Autorzy:
  J. Modranka, A. Pietrzak, W. M. Wolf, and T. Janecki
  Czasopismo:
  Arkivoc (rok: 2017, tom: part ii, strony: 118-137), Wydawca: ARKAT USA, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3998/ark.5550190.p009.707 - link do publikacji