Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu: nowoodkryte okno tafonomiczne typu Solnhofen w Sławnie (Polska środkowa)

2012/07/B/ST10/04175

Słowa kluczowe:

Jura późna Jura Polska okno tafonomiczne Fossil-Lagerstätte (złoże skamieniałości) owady skrzypłocze amonity pterozaury analiza paleoekologiczna izotopy stabilne tlenu i węgla mikrotomografia komputerowa

Deskryptory:

 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Błażej Błażejowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 490 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-24

Zakończenie projektu: 2016-09-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Ammonites and ammonite stratigraphy of the uppermost Jurassic (Tithonian) in the Owadów-Brzezinki quarry (central Poland).
  Autorzy:
  MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A.
  Czasopismo:
  Volumina Jurassica (rok: 2016, tom: 14, strony: 65-122), Wydawca: PIG-PIB
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17313708.1219562 - link do publikacji
 2. A new pancryptodiran turtle from the Late Jurassic of Poland and palaeobiology of early marine turtles. IF: 2,978
  Autorzy:
  SZCZYGIELSKI T., TYBOROWSKI D., BŁAŻEJOWSKI B.
  Czasopismo:
  Geological Journal (rok: 2017, tom: 10, strony: 44573), Wydawca: WILEY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/gj.2952 - link do publikacji
 3. Szczątki gadów z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa).
  Autorzy:
  TYBOROWSKI D., BŁAŻEJOWSKI B., KRYSTEK M.
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2016, tom: 64(8), strony: 564–569), Wydawca: PIG-PIB
  Status:
  Opublikowana
 4. A moment from before 365 Ma frozen in time and space. IF: 5,578
  Autorzy:
  BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., BRETT C.E., BINKOWSKI M.
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2015, tom: 5, 14191, strony: 44566), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep14191 - link do publikacji
 5. Late Jurassic jaw bones of Halecomorph fish (Actinopterygii: Halecomorphi) studied with X-ray microcomputed tomography. IF: 2,081
  Autorzy:
  BŁAŻEJOWSKI B., LAMBERS P., GIESZCZ P., TYBOROWSKI D., BINKOWSKI M.
  Czasopismo:
  Palaeontologia Electronica (rok: 2015, tom: 18.3.53A, strony: 44571), Wydawca: COQUINA PRESS.
  Status:
  Opublikowana
 6. New finds of well-preserved Tithonian (Late Jurassic) fossils from the Owadów-Brzezinki Quarry, Central Poland: a review and perspectives. IF: 0,6
  Autorzy:
  BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., TYBOROWSKI D.
  Czasopismo:
  Volumina Jurassica (rok: 2016, tom: 14, strony: 123–132), Wydawca: PIG-PIB
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17313708.1222641 - link do publikacji
 7. A new species of lobster (Glypheoidea: Mecochiridae) from the Late Jurassic (late Tithonian) Lagerstätte from central Poland. IF: 0,923
  Autorzy:
  FELDMANN R.M., SCHWEITZER C.E., BŁAŻEJOWSKI B.
  Czasopismo:
  Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen (rok: 2015, tom: 275, strony: 107–114), Wydawca: Schweizerbart Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/njgpa/2015/0457 - link do publikacji
 8. Depositional environment of Sławno limestones (uppermost Jurassic, central Poland): evidence from microfacies analysis, microfossils and geochemical proxies. IF: 0,923
  Autorzy:
  WIERZBOWSKI H., DUBICKA Z., RYCHLIŃSKI T.,DURSKA E., OLEMPSKA-RONIEWICZ E., BŁAŻEJOWSKI B.
  Czasopismo:
  Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen (rok: 2016, tom: 282(1), strony: 81–108.), Wydawca: Schweizerbart Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/njgpa/2016/0606 - link do publikacji
 9. The Horseshoe Crab of the genus Limulus: living fossil or stabiliomorph? IF: 3,534
  Autorzy:
  KIN A. & BŁAŻEJOWSKI B.
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2014, tom: 9(10), strony: e108036), Wydawca: PLOS, a nonprofit organization
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0108036 - link do publikacji
 10. The Tithonian Chitinoidellidae and other microfossils from Owadów–Brzezinki quarry (central Poland)
  Autorzy:
  PSZCZÓŁKOWSKI A.
  Czasopismo:
  Volumina Jurassica (rok: 2016, tom: 14, strony: 133-144), Wydawca: PIG-PIB
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17313708.222642 - link do publikacji
 1. Life in a Late Jurassic Subboreal Sea and on its coast: new taphonomic window of exceptionally preserved fauna at Owadów-Brzezinki (central Poland).
  Autorzy:
  BŁAŻEJOWSKI B., MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., WIERZBOWSKI H.
  Konferencja:
  The 9th International Congress on The Jurassic System (rok: 2014, ), Wydawca: Pandey D.K. et al. (Eds.)
  Data:
  konferencja 6th to 9th January
  Status:
  Opublikowana
 2. Upper Jurassic of the Tomaszów Syncline, new Mesozoic margin of the Holy Cross Mts.
  Autorzy:
  MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A.
  Konferencja:
  Jurassica XI. (rok: 2014, ), Wydawca: Państw. Inst. Geol. – PIB
  Data:
  konferencja 9-11.10.
  Status:
  Opublikowana
 3. A Tithonian Chitinoidella horizon and "Volgian" and "Portlandian" ammonites in the Owadów-Brzezinki section (Central Poland) – a clue for Upper Jurassic interregional correlations.
  Autorzy:
  MATYJA B.A., PSZCZÓŁKOWSKI A., WIERZBOWSKI A.
  Konferencja:
  Jurassica XII Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Michalik J., Fekete K. (Eds.)
  Data:
  konferencja April 19-23
  Status:
  Opublikowana
 4. Oxygen and carbon isotope records of bulk carbonates and fish teeth from Owadów-Brzezinki quarry (Sławno, Central Poland) – preliminary data. In: Jurajskie utwory synkliny tomaszowskiej.
  Autorzy:
  WIERZBOWSKI H., BŁAŻEJOWSKI B.
  Konferencja:
  Jurassica XI (rok: 2014, ), Wydawca: Państw. Inst. Geol. – PIB
  Data:
  konferencja 9-11 X
  Status:
  Opublikowana
 5. A new exceptionally preserved Late Jurassic ecosystem (Owadów-Brzezinki, Central Poland) and its geological background.
  Autorzy:
  BŁAŻEJOWSKI B., MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., WIERZBOWSKI H.
  Konferencja:
  Jurassica XI. (rok: 2014, ), Wydawca: Państw. Inst. Geol. – PIB
  Data:
  konferencja 9-11.10.
  Status:
  Opublikowana
 1. The oldest species of the genus Limulus from the Late Jurassic of Poland.
  Autorzy:
  BŁAŻEJOWSKI B.
  Książka:
  Changing global perspectives on biology, conservation, and management of horseshoe crabs. (rok: 2015, tom: I, strony: 44634), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana