Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie genetycznego podłoża zmienności cech o złożonym uwarunkowaniu u koni z wykorzystaniem nowoczesnych metod genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Charakterystyka genomiczna składu mleka klaczy należących do wybranych ras koni.

2011/03/D/NZ9/05337

Słowa kluczowe:

koń genomika polimorfizm genetyczny ekspresja genu mleko klaczy cechy o złożonym uwarunkowaniu

Deskryptory:

 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Cieślak 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 904 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-16

Zakończenie projektu: 2017-08-15

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Boks termostatyczny TB32A.
 2. Dewar transportowy o pojemności do 10 litrów ciekłego azotu (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 3. Urządzenie płytkowe do Real-time PCR z funkcją HRM. Za kwotę 200 000 PLN
 4. Spektrofotometr. Za kwotę 67 000 PLN
 5. Wirówka do mikropłytek.
 6. Urządzenie do analizy podstawowego składu chemicznego mleka. Za kwotę 26 500 PLN
 7. Termocycler T 100 BioRAD.
 8. Urządzenie do automatycznego zliczania komórek z funkcją pomiaru ich wielkości. Za kwotę 13 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Characterization of equine CSN1S2 variants considering genetics, transcriptomics, and proteomics IF: 2,573
  Autorzy:
  Jakub Cieslak, Piotr Pawlak, Lukasz Wodas, Alicja Borowska, Anna Stachowiak, Kamila Puppel, Beata Kuczynska, Magdalena Luczak, Lukasz Marczak, Mariusz Mackowski
  Czasopismo:
  Journal of Dairy Science (rok: 2016, tom: 99, strony: 1277–1285), Wydawca: American Dairy Science Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3168/jds.2015-9807 - link do publikacji
 2. Screening for the Most Suitable Reference Genes for Gene Expression Studies in Equine Milk Somatic Cells IF: 3,234
  Autorzy:
  Cieslak J, Mackowski M, Czyzak-Runowska G, Wojtowski J, Puppel K, Kuczynska B, Pawlak P
  Czasopismo:
  PLoSOne (rok: 2015, tom: 10, strony: e0139688), Wydawca: Public Library Of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0139688 - link do publikacji
 3. Variability of lysozyme and lactoferrin bioactive protein concentrations in equine milk in relation to LYZ and LTF gene polymorphisms and expression IF: 2,076
  Autorzy:
  Cieslak J, Wodas L, Borowska A, Sadoch J, Pawlak P, Puppel K, Kuczynska B, Mackowski M.
  Czasopismo:
  Journal of the Science of Food and Agriculture (rok: 2017, tom: 97, strony: 2174–2181), Wydawca: Society of Chemical Industry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jsfa.8026 - link do publikacji
 4. 5'-flanking variants of equine casein genes (CSN1S1,CSN1S2,CSN2,CSN3) and their relationship with gene expression and milk composition IF: 1,756
  Autorzy:
  Cieslak J, Wodas L, Borowska A, Pawlak P, Czyzak-Runowska G, Wojtowski J, Puppel K, Kuczynska B, Mackowski M
  Czasopismo:
  Journal of Applied Genetics (rok: 2019, tom: 60(1), strony: 71-78), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13353-018-0473-2 - link do publikacji
 5. 5'-flanking variants of the equine alpha-lactalbumin (LALBA) gene – relationship with gene expression and mare's milk composition IF: 0,9
  Autorzy:
  Wodas L, Mackowski M, Borowska A, Pawlak P, Puppel K, Kuczynska B, Czyzak-Runowska G, Wojtowski J, Cieslak J
  Czasopismo:
  Journal of Animal and Feed Sciences (rok: 2018, tom: 27(4), strony: 317-326), Wydawca: Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22358/jafs/97175/2018 - link do publikacji
 1. "Novel variants of the equine alpha‐s2 casein (CSN1S2) and their association with gene expression level"
  Autorzy:
  Cieslak J., Pawlak P., Wodas L., Borowska A., Stachowiak A., Puppel K., Kuczynska B., Luczak M., Marczak L., Mackowski M.
  Konferencja:
  6th International Symposium on Animal Functional Genomics, Piacenza, Italy (rok: 2015, ), Wydawca: ISAFG 2015 Organizing Comittee
  Data:
  konferencja 27-29.07.
  Status:
  Opublikowana
 2. Polimorfizm regionów 5'-flankujących czterech genów z rodziny kazein (CSN1S1, CSN1S2, CSN2 i CSN3) koni
  Autorzy:
  Maćkowski M., Cieślak J.
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Polimorfizm regionów 5'-flankujących genów kodujących lizozym (LYZ) i laktoferynę (LTF) konia
  Autorzy:
  Cieślak J., Wodas Ł., Sadoch J., Maćkowski M.
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana