Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 69 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Projekt i symulacja działania nanourządzeń spintronicznych zbudowanych na bazie nowoczesnych nanomateriałów: monowarstw ...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Jarosław Pawłowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 2. Warszawa, Łódź, Kraków - powojenne polskie miasta w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 3. Geneza wybranych minerałów w nefrytach i innych skałach metasomatycznych, w oparciu o zawartości pierwiastków śladowych ...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Grzegorz Gil

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 4. Wpływ rozpoznania sytuacji poznawczej na treść fundamentalnych przekonań. Studium teoretyczne i eksperymentalne.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich lat 1764-1830 a polityczny dyskurs modernizacji

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mikołaj Getka-Kenig

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 6. Ekwiwariantne homologie Khovanova splotów periodycznych - ich struktura oraz zastosowania

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Politarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. "Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym".

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Szymon Tarapata

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 8. Generacja wielocząstkowych stanów kwantowych w dynamice zimnych atomów

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Krzysztof Zegadło

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 9. Utracone miasta - deindustrializacja i klasa robotnicza w perspektywie porównawczej - Łódź (Polska) i Detroit (USA)

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Zysiak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 10. Izomeryzacja trioz do kwasu mlekowego z zastosowaniem hierarchicznych, mezoporowatych zeolitów zawierających jony metali...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Feliczak-Guzik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 11. Gramatyczne wykładniki walencji w językach Europy Środkowej i Wschodniej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jerzy Gaszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 12. Obserwable grawitacyjne oraz horyzonty izolowane i dynamiczne w kontekście badania dynamiki procesów w teorii grawitacji...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Anna Nakonieczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 13. Jedzenie drożdżówki jako problem społeczny - etnograficzne badanie dziecięcej otyłości w Polsce

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Zofia Boni

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 14. Determinanty lokalizacji jądrowej białek Gli

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Łukasz Markiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 15. Ontologia przedmiotów postrzeżeniowych poza modalnością wzrokową

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Błażej Skrzypulec

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Badanie wpływu domieszek na układy nadprzewodzące ze sprzężeniem spin-orbita w przestrzeni rzeczywistej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Andrzej Ptok

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 17. st5 synteza i materialy

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Roszak

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 18. Hipoteza Czerwonej Królowej a ewolucja molekularna pasożytów - badania na przykładzie gatunków z rodzaju Gyrodactylus...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Mateusz Konczal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 19. Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Glinianowicz

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 20. Teorie Adama Smitha i Sophie de Grouchy: filozofia moralna a zmiana społeczna.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Markwart

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 21. Władysław Bieńkowski - biografia

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Kapica

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 22. Odtwarzanie procesów biowietrzenia odpadów hutniczych pochodzących z produkcji miedzi

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anna Potysz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 23. Stabilność układów hierarchicznych w gromadach kulistych

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Arkadiusz Hypki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 24. Struktura zgrupowań Nematoda w różnym reżimie lodowym Arktyki Europejskiej- aspekt strukturalny, funkcjonalny i genetycz...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Grzelak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 25. Dyskurs obywatelstwa w demokracji ateńskiej w perspektywie kognitywnej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Filonik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 26. Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Natalia Bloch

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 27. Analiza translokazy białek mitochondrialnych TIM22 w komórkach ludzkich

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Chojnacka

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 28. Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Czerenkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 29. Strategie życiowe roślin oraz różnorodność funkcjonalna lasów łęgowych w gradientach środowiskowych dolin rzecznych...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Remigiusz Pielech

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 30. Między Wiedniem a Warszawą. Międzynarodowa rola i osobista dyplomacja księcia Andrzeja Poniatowskiego (1763-1773)

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jakub Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Instytut Historii Sztuki

 31. Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dawid Kobiałka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 32. Nanocebulki węglowe/nanorurki polianilinowe - nanokompozyt dla superkondensatorów i bioczujników

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Olejnik

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 33. Radio na uwięzi: przemysł radiowy, instytucje i praktyki użytkowników w PRL

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Walewska-Choptiany

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 34. Szmul Zygielbojm (1895–1943). Biografia wojenna

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Trębacz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 35. Ekonomia samborska w XVI - XVIII wieku. Przemiany w strukturze gospodarczej i społecznej dóbr.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Wrona

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 36. Rola receptora GPR39 w zaburzeniach drgawkowych

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Urszula Doboszewska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 37. Rynek i polityka. Studium filozofii politycznej Karla Polanyiego.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Kassner

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 38. Motywacyjne i poznawcze determinaty sadow moralnych: implikacje dla stosunkow miedzygrupowych

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Sindhuja Sankaran

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 39. "Szlachetny materiał" jako materialno-fantastyczny budulec nowoczesności i państwa w amazońskim mieście (Requena, Peru)...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Krokoszyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 40. Wytworzenie i charakterystyka morfologiczna polimerów z odciskiem molekularnym (MIPs) jako nowego typu sorbentów w anali...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Mariusz Marć

  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

 41. "Puste przestrzenie" w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Europy Środkowej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Cembrzyński

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 42. Pluralistyczne teorie prawdy

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Czerniawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 43. Zastosowanie techniki SERS do wykrywania mutacji genu BRAF

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Aleksandra Jaworska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 44. Kultura picia w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Alkohol, wzorce konsumpcji i wyobrażenia o piciu.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Dias-Lewandowska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Synteza podwójnie sfunkcjonalizowanych analogów końca 5' mRNA jako sond molekularnych do zastosowań w badaniach komórkow...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Natalia Kleczewska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 46. Trójwymiarowa super-rozdzielcza mikroskopia fluorescencyjna z wykorzystaniem kropek kwantowych i nanokryształów fluorkow...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Bartosz Krajnik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 47. Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Artur Rodziewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 48. Historia firmy Sfinks na tle organizacji przemysłu filmowego w II RP

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Łukasz Biskupski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

 49. Na przełomie epok - krystalizacja kultury mierzanowickiej w dorzeczu górnej Wisły i górnego Bugu

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Jarosz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 50. Porządek płci w nauce polskiej 1890-1952. Przeobrażenia, kontynuacje, dyskontynuacje.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Dadej

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk