Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 167 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Odchylenia od Modelu Standardowego a Nowa Fizyka

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST2

  Kierownik: dr Krzysztof Rolbiecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 2. Badanie eksperymentalne in-situ oraz modelowanie mechanizmów odkształcenia metali heksagonalnych podczas rozciągania.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Wroński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 3. Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Strózik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 4. Analiza zależności między "wyczerpaniem" komórek T, zmiennością genów kodujących epitopy wirusa zapalenia wątroby typu C...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Kamila Caraballo Cortés

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 5. Witamina B12 a stan "persistence" u mykobakterii.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Alina Minias

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Modyfikowane aza-BODIPY jako potencjalne fotouczulacze o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Michał Kryjewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 7. Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Marszk

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 8. Analiza aliansów otwartych innowacji i partnerstw strategicznych w sektorze biofarmaceutycznym w Polsce i Europie Środko...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Puślecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 9. Detektory i deskryptory punktów charakterystycznych oparte na informacji topologicznej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Bartosz Zieliński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Funkcjonowanie społeczne architektury wybranych fragmentów przestrzeni publicznej w miastach ziem polskich (ok. 1850-191...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksander Łupienko

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 11. Zintegrowane systemy AFM-Raman i AFM-IR jako nowoczesne narzędzia w analizie uszkodzeń radiacyjnych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Maciej Roman

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Projektowanie i synteza funkcjonalnych nanokompozytów do zastosowań biomedycznych i analitycznych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marianna Gniadek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 13. Kontrola społeczna nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w Polsce.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Edyta Drzazga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Nowe elektrody paliwowe dla tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji gazu syntezowego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jakub Karczewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 15. Teorie bez własności drzewa pierwszego rodzaju.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Dobrowolski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Determinanty efektywności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w Polsce

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Modzelewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Dynamika zmian właściwości aerozoli emitowanych z elektronicznych papierosów i jej wpływ na przewidywaną depozycję w ukł...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Odziomek

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 18. Rola mitochondrialnej izoformy O-GlcNAc transferazy w zależnej od glukozy regulacji aktywności glikolitycznej komórek pr...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Paweł Jóźwiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Zastosowanie implantacji jonów w celu domieszkowania oraz wytworzenia obszarów o wysokiej rezystywności na potrzeby tran...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr Karolina Pągowska

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Elektronowej

 20. Nowa metoda bezpośredniego określania chiralności: jądrowy rezonans magnetyczny w zmiennym w czasie polu elektrycznym...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Piotr Garbacz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. 'Wolbachia - roztocze dutkowe - ptaki': trójstronny model do badania ewolucji endosymbiontów.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Eliza Głowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 22. SPL1/SPL2 oraz ubikwitynylacja w kontroli importu białek do chloroplastów

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Wojciech Białek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 23. Analiza nieliniowej sprężystości w niejednorodnych ośrodkach warstwowych z wykorzystaniem czasowo-przestrzennego ognisko...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Pieczonka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 24. Identyfikacja mechanizmów fizycznych prowadzących do zmian własności nadprzewodzących wywołanych syntezą pod wysokim ciś...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr Tomasz Cetner

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 25. Nowe lipidy prenylowe - występowanie, biosynteza i działanie biologiczne

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Renata Szymańska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 26. Granice prywatyzacji procesu karnego - w poszukiwaniu sprawności i sprawiedliwości systemu

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dagmara Gruszecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 27. Lokalizacja komórkowych korelatów pamięci

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Suska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Mateusz Baca

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 29. Zespoły zarządzające a efektywność zarządzania zasobami ludzkimi

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Majowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 30. Badania molekularne gamma-konglutyny nasion łubinu - białka o unikalnych właściwościach hipoglikemicznych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jarosław Czubiński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 31. Charakter prawny umów dotyczących przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing)

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Żok

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 32. Badania procesów produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem obiegów na nadkrytyczny CO2

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Wołowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 33. Ziołolecznictwo w etnomedycynie amazońskiego ludu Ashaninka, Peru

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Joanna Sosnowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 34. Biopsja Blastomerów i powstanie Zespołu Metabolicznego: próba oszacowania ryzyka na modelu mysim

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Federica Zacchini

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 35. Zastosowanie modyfikowanych materiałów polimerowych do usuwania toksycznych jonów metali z wód podziemnych w technologii...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Iwona Zawierucha

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Instytut Chemii

 36. Historia schizmy donatystycznej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Adamiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 37. Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie z negatywnym nastrojem w zależności od poziomu ekstrawersji

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Przepiórka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 38. Badania generacji parametrycznej w zakresie widmowym średniej podczerwieni w nieliniowym krysztale fosforku cynkowo germ...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr Łukasz Gorajek

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 39. Uzyskiwanie i badanie nanowarstw polimerów z przyłączonymi układami typu Single Ion Magnet

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Majcher-Fitas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 40. Misja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Alicja Curanović

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 41. Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o nacieki jaskiniowe dla północnych i południowych Karpat dla inter...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jacek Pawlak

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 42. Antyferroelektryczne materiały ciekłokrystaliczne do modulatorów optycznych z submilisekundowymi symetrycznymi czasami p...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Czerwiński

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 43. Jednorodność i Minimalność w Przestrzeniach Zwartych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jan Boroński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 44. Analiza Obliczeniowa Aplikowalnych Gier Głosowania Ważonego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Oskar Skibski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Rekonstrukcja dzikiej przyrody. Postrzeganie przyrody i przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji ż...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Cent

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Sroka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 47. Modelowanie numeryczne nagrzewania tarciowego w układzie hamulcowym z uwzględnieniem wzajemnej zależności prędkości, tem...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Grześ

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 48. Paryska teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Irmina Czarna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Mitochondrialna kinaza difosforanów nukleozydów (NDPK) jako regulator wielkości mitochondrialnego przecieku protonów zal...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Woyda-Płoszczyca

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 50. Od Piemontu po Guardia Piemontese: lingwistyczny opis guardiol, zagrożonego wariantu języka oksytańskiego w Kalabrii.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bart Jacobs

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny