Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

70-letnia dynamika trajektorii ekonomicznego i ludnościowego środka ciężkości Europy z wykorzystaniem miar centrograficznych i wymiarów modelu potencjału (EU-CEN-TRA; EUropean-CENtre-TRAjectory)

2020/37/B/HS4/00544

Słowa kluczowe:

miary centrograficzne dostępność potencjałowa Europa

Deskryptory:

  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna
  • HS4_13: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Rosik 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 419 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-15

Zakończenie projektu: 2025-01-14

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.