Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 252 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunat...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Jan Blachowski

  Politechnika Wrocławska

 2. Modelowanie wpływu zdarzeń potencjalnie wypadkowych na wypadki przy pracy w budownictwie (SAFCON)

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Bożena Hoła

  Politechnika Wrocławska

 3. Badania wpływu powstania i ewolucji mikro-wirów na intensyfikację wymiany ciepła podczas okresowego zaburzania termiczne...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Sławomir Pietrowicz

  Politechnika Wrocławska

 4. Symulacyjne modelowanie popytu na świadczenia zdrowotne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bożena Mielczarek

  Politechnika Wrocławska

 5. Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Damurski

  Politechnika Wrocławska

 6. Fotonika nieporządku: nano i mikrorezonatory jako źródła światła laserowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jarosław Myśliwiec

  Politechnika Wrocławska

 7. Kompozyty siarczków metali z nanostrukturalnymi materiałami węglowymi do zastosowania w superkondensatorze

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agata Moyseowicz

  Politechnika Wrocławska

 8. Minibiałka foldamerowe - struktura i funkcja katalityczna

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Berlicki

  Politechnika Wrocławska

 9. Nieliniowe właściwości optyczne nanokryształów perowskitu jako nowych materiałów dla zastosowań w fotonice.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Janusz Szeremeta

  Politechnika Wrocławska

 10. Metody wnioskowania gramatycznego w klasyfikacji białek amyloidowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Olgierd Unold

  Politechnika Wrocławska

 11. Dynamika niejednorodnych układów kwantowych z oddziaływaniami wielociałowymi

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Marcin Mierzejewski

  Politechnika Wrocławska

 12. Matematyczne i fizyczne modelowanie danych typu Big Data dla eksperymentów Single Particle Tracking

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Aleksander Weron

  Politechnika Wrocławska

 13. Fotochemia i fotofizyka procesów prebiotycznej syntezy prekursorów biomolekuł.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Robert Góra

  Politechnika Wrocławska

 14. Badania wpływu jednoczesnego stosowania metod spawalniczych i technologii azotowania na mechaniczne i strukturalne właśc...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Widomski

  Politechnika Wrocławska

 15. Heterometaliczne alkoksylany i aryloksylany jako prekursory układów katalitycznych do otrzymywania związków organicznych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Petrus

  Politechnika Wrocławska

 16. Nierównowagowe zjawiska krytyczne i przemiany fazowe w dynamicznych modelach spinowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Arkadiusz Jędrzejewski

  Politechnika Wrocławska

 17. Modelowanie kinetyki nośników ładunku i spinu w układach sprzężonych nanostruktur półprzewodnikowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST3

  Kierownik: Adam Mielnik-Pyszczorski

  Politechnika Wrocławska

 18. Zaawansowane modelowanie rozkładu szumu plamkowego w obrazach OCT w celu określenia zmian mikrostrukturalnych rogówki w ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Daoud Iskander

  Politechnika Wrocławska

 19. Stochastyczne układy cząstek z siłami odpychającymi

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jacek Małecki

  Politechnika Wrocławska

 20. Nierówność typu Hardy'ego związana z rozwinięciami ortogonalnymi

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr Paweł Plewa

  Politechnika Wrocławska

 21. Charakterystyka analityczna i spektroskopowa systemu mikroplazmowego z wiszącą kroplą

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: Krzysztof Świderski

  Politechnika Wrocławska

 22. Dynamika i termodynamika skorelowanych układów z mieszanymi kwantowo-klasycznymi stopniami swobody - nowe metody oblicze...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Maciej Maśka

  Politechnika Wrocławska

 23. Zaangażowanie mieszkańców w regulację mikroklimatu i jego wpływ na komfort termiczny i zużycie energii w domach niskoene...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Baborska-Narożny

  Politechnika Wrocławska

 24. Absorpcja wielofotonowa - rozwój protokołów symulacji

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Robert Zaleśny

  Politechnika Wrocławska

 25. Badania optycznie pompowanych laserów polarytonowych na bazie GaAs w kierunku uzyskania wysokotemperaturowej generacji i...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Marcin Syperek

  Politechnika Wrocławska

 26. Proteolityczna analiza nowotworów piersi za pomocą cytometrii masowej dla celów spersonalizowanej onkologii

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Marcin Poręba

  Politechnika Wrocławska

 27. Wyładowanie barierowe generowane w aerozolu próbki do odparowania roztworu i chemicznego tworzenia lotnych indywiduów - ...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Paweł Pohl

  Politechnika Wrocławska

 28. Opracowanie nowej generacji powłokowych barier cieplnych z wykorzystaniem mikroteksturowania laserowego

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST8

  Kierownik: dr Paweł Sokołowski

  Politechnika Wrocławska

 29. Mikroskopia holograficzna "on-chip" z mikrosystemowym cytometrem do obrazowania i pomiarów deformacji oocytów świni.

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST7

  Kierownik: Aleksandra Pokrzywnicka

  Politechnika Wrocławska

 30. Krytyczne fazy materii bez bariery energetycznej, od topologii do geometrii

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr Piotr Surówka

  Politechnika Wrocławska

 31. Szczypce optyczne w badaniu translacyjnej i rotacyjnej aktywnej mikroreologii materiałów miękkich

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Karpiński

  Politechnika Wrocławska

 32. Informatyka afektywna: głębokie uczenie w rozpoznawaniu emocji z sygnałów fizjologicznych

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Przemysław Kazienko

  Politechnika Wrocławska

 33. Fotouszkodzenia i autonaprawa pierwotnych form DNA i RNA.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST4

  Kierownik: dr Rafał Szabla

  Politechnika Wrocławska

 34. Nowe podejście do opracowania uniwersalnego modelu zjawiska gazochromowego na podstawie kompleksowej analizy mechanizmu ...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Mazur

  Politechnika Wrocławska

 35. Komplementarne podejście do badania dynamiki nośników w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Robert Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska

 36. Czy opłaca się wykorzystywać dane tekstowe w modelach przewidywania bankructwa? Budowa wczesnego systemu ostrzegania

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sebastian Tomczak

  Politechnika Wrocławska

 37. Heterogeniczne struktury falowodowe z kropkami kwantowymi InAs/InP emitującymi w zakresie 1.55 μm na platformie Si do za...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr Paweł Mrowiński

  Politechnika Wrocławska

 38. Właściwości elektroniczne i efekty polaronowe w nanopłatkach perowskitu halogenków ołowiu

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST3

  Kierownik: dr Alessandro Surrente

  Politechnika Wrocławska

 39. NonGauMech - Nowe metody przetwarzania niestacjonarnych sygnałów (identyfikacja, segmentacja, ekstrakcja, modelowanie) o...

  Konkurs: SHENG 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Radosław Zimroz

  Politechnika Wrocławska

 40. Punktowe źródło promieniowania rentgenowskiego MEMS

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Grzebyk

  Politechnika Wrocławska

 41. Metody detekcji i kompensacji uszkodzeń czujników prądu dla napędów z silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi oparte na...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Teresa Orłowska-Kowalska

  Politechnika Wrocławska

 42. Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Szymon Duda

  Politechnika Wrocławska

 43. Eksperymentalna ocena właściwości adhezyjnych i funkcjonalnych warstwowych kompozytów cementowych modyfikowanych nanoczą...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Jacek Szymanowski

  Politechnika Wrocławska

 44. Wpływ skroplin w instalacjach wentylacyjnych na wtórne zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Piekarska

  Politechnika Wrocławska

 45. Modelowanie interakcji społecznych z wykorzystaniem strumieni danych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Radosław Michalski

  Politechnika Wrocławska

 46. Przeniesienie ładunku i energii wzbudzenia pomiędzy parami zasad azotowych kwasów nukleinowych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST4

  Kierownik: Kinga Szkaradek

  Politechnika Wrocławska

 47. Opracowanie modelu efektywności pracy wirtualnych ekspatriantów opartego na międzynarodowych praktykach zarządzania zaso...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Kamila Ludwikowska

  Politechnika Wrocławska

 48. Projektowanie de novo mini-białek zawierających wnęki i ich zastosowanie w katalizie

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Łukasz Berlicki

  Politechnika Wrocławska

 49. Wielokrotny recykling aktywowanych termicznie betonowych odpadów w postaci proszkowej jako zamiennik części cementu w dą...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Jeonghyun Kim

  Politechnika Wrocławska

 50. Technika dwugrzebieniowa jako narzędzie do badania dynamiki generacji impulsów laserowych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jarosław Sotor

  Politechnika Wrocławska