Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie markerów miRNA związanych z zaostrzeniem choroby oskrzelowo-płucnej u dzieci chorych na mukowiscydozę

2016/22/E/NZ5/00383

Słowa kluczowe:

mukowiscydoza ekspresja miRNA,

Deskryptory:

 • NZ5_5: Diagnostyka chorób człowieka
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ3_1: Biologia komórki

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Aleksandra Szczepankiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA BIS 6 - ogłoszony 2016-06-15

Przyznana kwota: 1 573 203 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-04-13

Zakończenie projektu: 2023-04-12

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Evaluation of Copeptin during Pulmonary Exacerbation in Cystic Fibrosis IF: 3,54
  Autorzy:
  I. Wojsyk-Banaszak, P. Sobkowiak, K. Jończyk-Potoczna, B. Narożna, W. Langwiński , M. Szczepanik, Z. Kycler, A. Bręborowicz and A. Szczepankiewicz
  Czasopismo:
  Mediators of Inflammation (rok: 2019, tom: 1939740, strony: 44568), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2019/1939740 - link do publikacji
 2. Non-Coding RNAs in Pediatric Airway Diseases. IF: 3,6
  Autorzy:
  Narożna B, Langwiński W, Szczepankiewicz A.
  Czasopismo:
  Genes (rok: 2017, tom: 8(12), strony: E348), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/genes8120348 - link do publikacji
 3. Predictive value of impulse oscillometry and multiple breath washout parameters in pediatric patients with cystic fibrosis pulmonary exacerbation. IF: 3,039
  Autorzy:
  Wojsyk-Banaszak I, Więckowska B, Stachowiak Z, Kycler M, Szczepankiewicz A.
  Czasopismo:
  Pediatric Pulmonology (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/ppul.25891 - link do publikacji
 4. Copeptin levels correlate with symptoms severity in pediatric patients with cystic fibrosis IF: 1,23
  Autorzy:
  I. Wojsyk – Banaszak P. Sobkowiak, K. Jończyk-Potoczna, B. Narożna, W. Langwiński, M. Szczepanik, Z. Kycler, A. Bręborowicz, A. Szczepankiewicz
  Czasopismo:
  World Journal of Pediatrics (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 5. MiRNA Expression Profile in the Airways is Altered during Pulmonary Exacerbation in Children with Cystic Fibrosis-A Preliminary Report IF: 3,3
  Autorzy:
  Zuzanna Stachowiak, Irena Wojsyk-Banaszak, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Beata Narożna, Wojciech Langwiński, Zdzisława Kycler, Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz, Aleksandra Szczepankiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Clinical Mediicne (rok: 2020, tom: 9(6), strony: 1887), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/jcm9061887 - link do publikacji
 1. Galectin 9 correlates with lung function decline during pulmonary exacerbation in cystic fibrosis pediatric patients.
  Autorzy:
  Szczepankiewicz A[leksandra], Wojsyk-Banaszak I[rena], Narożna B[eata], Sobkowiak P[aulina], Jończyk-Potoczna K[atarzyna], Langwiński W[ojciech], Bręborowicz A[nna]
  Konferencja:
  Conference in Pediatric Pulmonology (rok: 2018, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 21-24.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Altered expression of long non-coding RNA in sputum and blood during pulmonary exacerbation in cystic fibrosis
  Autorzy:
  Zuzanna Stachowiak, Beata Narożna, Wojciech Langwiński, Irena Wojsyk-Banaszak, Katarzyna Jończyk Potoczna, Anna Bręborowicz, Aleksandra Szczepankiewicz
  Konferencja:
  European Respiratory Society International Congress 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: European Respiratory Society
  Data:
  konferencja 05-08.09.2021
  Status:
  Opublikowana
 3. MiRNA expression profile is altered upon cystic fibrosis pulmonary exacerbation
  Autorzy:
  A. Szczepankiewicz, I. Wojsyk-Banaszak, K. Jończyk-Potoczna, B. Narożna, Z. Stachowiak, Z. Kycler, P. Sobkowiak, A. Bręborowicz
  Konferencja:
  European Respiratory Society International Congress (rok: 2019, ), Wydawca: European Respiratory Society
  Data:
  konferencja 43766
  Status:
  Opublikowana
 4. Viral Infection during Pulmonary Exacerbation Correlates with Less Severe Clinical Outcomes in Cystic Fibrosis Pediatric Patients
  Autorzy:
  Andrzejewska M., Wojsyk‐Banaszak I., Jończyk‐ Potoczna K., Stachowiak Z., Narożna B., Bręborowicz A., Szczepankiewicz A.
  Konferencja:
  20th International Congress of Pediatric Pulmonology (rok: 2021, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 24-27.06.2021
  Status:
  Opublikowana
 5. MicroRNA-26a expression in exhaled breath condensate correlates with pulmonary exacerbation in cystic fibrosis.
  Autorzy:
  Zuzanna Stachowiak, Irena Wojsyk-Banaszak, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Joanna Goździk-Spychalska, Kamila Sobczak, Beata Narożna, Anna Breborowicz, Aleksandra Szczepankiewicz
  Konferencja:
  ERS International Congress (rok: 2020, ), Wydawca: ERS
  Data:
  konferencja 6-9.09.2020
  Status:
  Opublikowana