Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w drugiej połowie XX wieku. Studium zmian.

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewelina Szpak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 2. "Elity polityczne i gospodarcze Besarabii w okresie międzywojennym"

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Jakub Ber

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 3. Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie "Mapy geograficzno-wojskowej i statystycznej Wielk...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: Tomasz Panecki

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 4. Stefan Kieniewicz (1907 - 1992) jako historyk. Studium autorytetu naukowego.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Wolniewicz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 5. Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587-1593.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Gochna

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 6. Przestrzeń miejska późnośredniowiecznej Florencji: wyobrażenia i percepcja

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Pomierny-Wąsińska

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 7. Rewolucjia 1905 roku w guberni grodzieńskiej. Oblicze ideowe i wymiar praktyczny

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aliaksandr Laneuski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 8. Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 9. Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Dariusz Jarosz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 10. Między historią a literaturą. Wizerunek kobiety w rosyjskiej prozie radzieckiej lat 20. i 30. XX w.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Natalia Pietkiewicz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 11. Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim od około drugiej połowy XIV wieku do koń...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Horeczy

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 12. Banicja i proskrypcja w miastach pruskich doby późnego średniowiecza

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Jeziorski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 13. Delimitacje polsko-litewskie w latach 1492-1565/1566. Preliminaria, organizacja pracy i techniki procedowania komisji gr...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Szulc

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 14. Instytucje i placówki opieki społecznej dla Żydów w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Bańkowska

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 15. Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w I poł. XIX w.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Epsztein

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 16. Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Edmund Kizik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 17. Sumaryzacja Metryki Koronnej 139

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Chłapowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 18. Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: Tomasz Związek

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 19. Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 20. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Dalewski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 21. Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu (X-XII w.)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Dalewski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 22. Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Danilczyk

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 23. Święto władzy. Ceremonie publiczne w wielkich miastach Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku. Studium z kształtowania się n...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Edmund Kizik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 24. Powiniwactwa mimo woli: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i po...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Kożuchowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 25. Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504-1534

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: Arkadiusz Borek

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 26. Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami w latach 1451-1456: studia i edycja źródłowa

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Paweł Kras

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 27. Sprawa "taterników": śledztwo w sprawie współpracowników paryskiej "Kultury" i ich proces (1968-1970). Aspekty polityczn...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartosz Kaliski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 28. Zamieszkiwanie kamienicy czynszowej Warszawy (1870-1914)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksander Łupienko

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 29. Sumaryzacja Metryki Koronnej 138

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Chłapowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 30. Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dariusz Dąbrowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 31. Idee rasowe, charakterologia narodowa i etnopsychologia w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście I wojny światowej

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maciej Górny

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 32. Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, na tle prądów europejsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Adrianna Sznapik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN