Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Znaczenie stopnia monopolizacji dla zmienności cen w sektorach polskiej gospodarki w latach 1994-2013

2013/09/N/HS4/03699

Słowa kluczowe:

sztywność cen stopień monopolizacji John K. Galbraith sektor rynkowy sektor planujący

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Umiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 32 890 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-11

Zakończenie projektu: 2016-08-10

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Degree of monopoly and market power vs. price flexibility in Polish economy - empirical analysis based on COICOP classification IF: 2,128
  Autorzy:
  Paweł Umiński
  Czasopismo:
  Oeconomia Copernicana (rok: 2020, tom: 44866, strony: 44893), Wydawca: Institute of Economic Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24136/oc.2020.001 - link do publikacji
 2. Market structure and market power in selected sectors of the Polish economy based on COICOP classification
  Autorzy:
  Paweł Umiński
  Czasopismo:
  Recenzowane materiały konferencyjne , Wydawca: IBIMA
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Znaczenie monopolizacji w postkeynesowskich teoriach cenotwórstwa
  Autorzy:
  Paweł Umiński
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2017, tom: 1, strony: 211-222), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis.2017.79.1.15 - link do publikacji
 1. Degree of monopoly and market power vs. price rigidity in Polish economy – empirical analysis based on COICOP classification
  Autorzy:
  Paweł Umiński
  Konferencja:
  10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Economic Research
  Data:
  konferencja 27-28 czerwca
  Status:
  Opublikowana