Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 49 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przekształcanie relacji między państwem o obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Andrzej Rychard

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Międzygeneracyjna ruchliwość społeczna a zdrowie: analiza danych podłużnych na poziomie indywidualnym w przekroju między...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Alexi Gugushvili

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 3. Sprawiedliwość procedur a miejskie ubóstwo energetyczne

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Jan Frankowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Ku 'fenomenologii głębi' zindywidualizowanego ucieleśnienia

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jagna Brudzińska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 5. EthAn: Analiza Etosu

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Budzyńska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Ontologia przedmiotów postrzeżeniowych poza modalnością wzrokową

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Błażej Skrzypulec

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Teofilozofia afirmatywna wyłaniająca się z pism religijnych Kierkegaarda i jej dialog ze współczesną myślą chrześcijańsk...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Andrzej Słowikowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Znaczące zdarzenia życiowe i punkty zwrotne w biografiach najstarszych respondentów Polskiego Badania Panelowego POLPAN...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Danuta Życzyńska-Ciołek

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Kazimierz Słomczyński

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Jak dostać pracę w świecie sztuk wizualnych? Analiza porównawcza czynników merytokratycznych i relacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Gromada

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Europeizacja polityki ochrony przyrody w ujęciu teorii instytucji - Zarządzanie transnarodowymi populacjami wilka w Pols...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krzysztof Niedziałkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Przemiany stylu życia polskiej klasy średniej - dwadzieścia lat później. Mechanizmy międzypokoleniowej transmisji stylu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Bielińska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Reprezentacje traumy kulturowej w chińskich publicznych i prywatnych muzeach po 1978 roku: między propagandą, urynkowien...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS3

  Kierownik: Alicja Bachulska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Idea Apocalyptica seu Apocalypsis Stanislai Orichovii, czyli eschatologiczno-polityczny apokryf przypisywany Stanisławow...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS1

  Kierownik: Jakub Wolak

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 15. Semantyka z szarych komórek: Jak mechanizmy reprezentacyjne mózgu nadają własności semantyczne reprezentacjom struktural...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marcin Miłkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Przestrzeń miejska, bezpieczeństwo i opieka. Jakościowe studium trajektorii życiowych młodych kobiet w Argentynie.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Bednarczyk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Mechanizmy poznania geometrycznego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Mateusz Hohol

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Prawa w biologii ewolucyjnej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Chodasewicz

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu...

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Andrejuk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Przyciąganie się podobieństw i odpychanie się różnic jako mechanizmy formowania się relacji w sieciach społecznych: mode...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zbigniew Karpiński

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Idea Europy w kontekście kryzysu migracyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: Łukasz Moll

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 22. Genetyczna fenomenologia doświadczenia osobowego. Interdyscyplinarny potencjał transcendentalnej filozofii Edmunda Husse...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jagna Brudzińska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 23. Style odpowiedzi w danych samoopisowych: konsekwencje, sposoby zapobiegania, źródła.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Artur Pokropek

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 24. Ukrywanie się w Warszawie po "aryjskiej stronie:, 1940-1945

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Barbara Engelking

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Agenci zmiany? Społeczna partycypacja i aktywizm polityczny imigrantów z Rosji w krajach Unii Europejskiej, a transnarod...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Fomina

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 26. Ontologia konieczności: hermeneutyka kultury i polityki George'a Santayany

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Kremplewska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Głos polityczny a nierówności ekonomiczne w przekroju międzykrajowym i czasowym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Joshua Dubrow

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Kształtowanie pamięci zbiorowej w społecznościach postmigracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Małgorzata Łukianow-Tukalo

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 29. Semantyka substancjalna dla języka normatywnego (na przykładzie analizy znaczenia zdań z "powinien")

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Klimczyk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 30. Fenomen maranizmu. Żydowska 'tradycja ukryta' i nowoczesność

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Bielik-Michalska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Wpływ ideologii partii i charakterystyk parlamentarzystów na działania ustawodawcze w sprawie wojny, korupcji i nierówno...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Nika Palaguta

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 32. Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Rajtar

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Przemiany "polskiego jedzenia" w kosmopolitycznym pejzażu jedzeniowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Fabio Parasecoli

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Na pierwszej linii frontu: biurokracja pierwszego kontaktu a miejska presja ekologiczna

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Renata Putkowska-Smoter

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 35. Pamiętając o międzynarodowej solidarności: Przypadek trzęsienia ziemi w Skopje z 1963 r. i polskiej pomocy eksperckiej w...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS3

  Kierownik: Naum Trajanovski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 36. Kościół, Państwo i 'Rosja-Moja Historia": Opowieść o narodowej historii i legitymizacja reżimu Władimira Putina

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Ekaterina Klimenko

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 37. Między pomocą a zagrożeniem. "Ukrywanie się w Warszawie po "aryjskiej stronie':, 1940-1945 – faza II. Rozwój i kontynuac...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Barbara Engelking

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Artur Pokropek

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Fenomenologia państwa. Wprowadzenie krytyczno-historyczne

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Andrzej Gniazdowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Problem praktycznego agnostycyzmu w filozofii religii

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Sylwia Wilczewska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 41. "Emerytury groszowe" w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa a...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Danuta Życzyńska-Ciołek

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 42. Narodziny tomizmu. Edycja i studium Lectura Thomasina Wilhelma z Godino

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Mikołaj Olszewski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 43. Status, sprawiedliwość i legitymizacja nierówności: wpływ płci i statusu rodzicielskiego na ocenę sprawiedliwości zarobk...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kinga Wysieńska-Di Carlo

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 44. Mniejszości i media. Komunikatywne konstruowanie tożsamości religijnej w czasach głębokiej mediatyzacji.

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dorota Hall

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Ekonomiczne, polityczne i społeczne makro determinanty zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji w internec...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Turner

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 46. Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Henryk Domański

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Przemoc, ciągłość i zmiana. Społeczności lokalne na polskiej prowincji pod okupacją niemiecką i tuż po niej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Krzyżanowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 48. Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Barbara Engelking

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 49. Międzypokoleniowe transakcje: praca relacyjna i moralne ramy w transferach majątku od rodziców do ich dorosłych dzieci...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marta Olcoń-Kubicka

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk