Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Półprzewodnikowe strukturyzowane nanowarstwy diamentowe do systemów opto-elektro-sensorycznych

2011/03/D/ST7/03541

Słowa kluczowe:

diament nanokrystaliczny PA CVD plazma mikrofalowa domieszkowanie sensory światłowodowe światłowody planarne sensory biomedyczne monitoring środowiska

Deskryptory:

 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST7_11: Inżynieria biomedyczna

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Bogdanowicz 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 998 410 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-31

Zakończenie projektu: 2016-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (23)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy (DEIS) as a Tool for Analyzing Surface Oxidation Processes on Boron-Doped Diamond Electrodes IF: 2,588
  Autorzy:
  Ryl, J.; Bogdanowicz, R.; Slepski, P.; Sobaszek, M.; Darowicki, K.
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2014, tom: 161, strony: H359-H364), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.016406jes - link do publikacji
 2. Fabrication and characterization of boron-doped nanocrystalline diamond-coated MEMS probes IF: 1,444
  Autorzy:
  Robert Bogdanowicz, Michał Sobaszek, Mateusz Ficek, Daniel Kopiec, Magdalena Moczała, Karolina Orłowska, Mirosław Sawczak, Teodor Gotszalk
  Czasopismo:
  Applied Physics A (rok: 2016, tom: 122, strony: 270), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00339-016-9829-9 - link do publikacji
 3. Formation of Highly Conductive Boron-Doped Diamond on TiO2 Nanotubes Composite for Supercapacitor or Energy Storage Devices IF: 3,266
  Autorzy:
  M Sawczak, M Sobaszek, K Siuzdak, J Ryl, R Bogdanowicz, K Darowicki, M Gazda, A Cenian
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2015, tom: 162,1, strony: A2085-A2092), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0551510jes - link do publikacji
 4. Opto-Electrochemical Sensing Device Based on Long-Period Grating Coated with Boron-Doped Diamond Thin Film IF: 1,18
  Autorzy:
  R Bogdanowicz, M Sobaszek, M Ficek, M Gnyba, J Ryl, K Siuzdak, W J. Bock, M Śmietana
  Czasopismo:
  Journal of the Optical Society of Korea (rok: 2015, tom: 19,6, strony: 705-710), Wydawca: The Optical Society (OSA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3807/JOSK.2015.19.6.705 - link do publikacji
 5. Enhanced capacitance of composite TiO 2 nanotube/boron-doped diamond electrodes studied by impedance spectroscopy IF: 7,394
  Autorzy:
  K Siuzdak, R Bogdanowicz, M Sawczak, M Sobaszek
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2015, tom: 7,2, strony: 551-558), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4NR04417G - link do publikacji
 6. Fabrication and characterization of composite TiO2 nanotubes/boron-doped diamond electrodes towards enhanced supercapacitors IF: 1,76
  Autorzy:
  M Sobaszek, K Siuzdak, M Sawczak, J Ryl, R Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2016, tom: 601, strony: 35-40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2015.09.073 - link do publikacji
 7. Improved surface coverage of an optical fibre with nanocrystalline diamond by the application of dip-coating seeding IF: 1,919
  Autorzy:
  Robert Bogdanowicz, Michał Sobaszek, Jacek Ryl, Marcin Gnyba, Mateusz Ficek, Łukasz Gołuński, Wojtek J Bock, Mateusz Śmietana, Kazimierz Darowicki
  Czasopismo:
  Diamond and Related Materials (rok: 2015, tom: 55, strony: 52-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.diamond.2015.03.007 - link do publikacji
 8. Influence of the boron doping level on the electrochemical oxidation of the azo dyes at Si/BDD thin film electrodes IF: 1,709
  Autorzy:
  Robert Bogdanowicz, Aleksandra Fabiańska, Łukasz Gołuński, Michał Sobaszek, Marcin Gnyba, Jacek Ryl, Kazimierz Darowicki, T Ossowski, Stoffel D. Janssens, Ken Haenen, E.M. Siedlecka
  Czasopismo:
  DIAMOND AND RELATED MATERIALS (rok: 2013, tom: 39, strony: 82-88), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.diamond.2013.08.004 - link do publikacji
 9. Laser reflectance interferometry system with a 405 nm laser diode for in-situ measurement of CVD diamond thickness IF: 0,982
  Autorzy:
  Maciej Kraszewski, Robert Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Metrology and Measurement Systems (rok: 2013, tom: Vol. XX nr. 4, strony: 543-554), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METROLOGY & RES EQUIPMENT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/mms-2013-0046 - link do publikacji
 10. Characterization of Optical and Electrical Properties of Transparent Conductive Boron-Doped Diamond thin Films Grown on Fused Silica IF: 0,609
  Autorzy:
  Bogdanowicz, R.
  Czasopismo:
  Metrology and Measurement Systems (rok: 2014, tom: 21(4), strony: 685–698), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/mms-2014-0059 - link do publikacji
 11. Improved diamond‐like carbon coating deposition uniformity on cylindrical sample by its suspension in RF PECVD chamber IF: 1,62
  Autorzy:
  Mateusz Śmietana, Marcin Koba, Predrag Mikulic, Robert Bogdanowicz, Wojtek J Bock
  Czasopismo:
  physica status solidi (a) (rok: 2015, tom: 212,11, strony: 2496-2500), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssa.201532226 - link do publikacji
 12. Nanocrystalline CVD Diamond Coatings on Fused Silica Optical Fibres: Optical Properties Study IF: 0,53
  Autorzy:
  M Ficek, R Bogdanowicz, J Ryl
  Czasopismo:
  Acta Phys. Pol. Ser. A (rok: 2015, tom: 127, strony: 868-873), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.868 - link do publikacji
 13. Novel Functionalization of Boron-Doped Diamond by Microwave Pulsed-Plasma Polymerized Allylamine Film IF: 4,814
  Autorzy:
  Bogdanowicz, R.; Sawczak, M.; Niedziakowski, P.; Zieba, P.; Finke, B.; Ryl, J.; Karczewski, J.; Ossowski, T
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 8014-8025), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5003947 - link do publikacji
 14. Optical and Structural Properties of Polycrystalline CVD Diamond Films Grown on Fused Silica Optical Fibres Pre-Treated by High-Power Sonication Seeding IF: 1,545
  Autorzy:
  Bogdanowicz, R.; Smietana, M.; Gnyba, M.; Golunski, L.; Ryl, J.; Gardas, M.
  Czasopismo:
  Applied Physics A-Materials Science & Processing (rok: 2014, tom: 116, strony: 1927-1973), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00339-014-8355-x - link do publikacji
 15. Spatial characterization of H_2 : CH_4 dissociation level in microwave ECR plasma source by fibre-optic OES IF: 1,796
  Autorzy:
  Robert Bogdanowicz, Łukasz Gołuński, Michał Sobaszek
  Czasopismo:
  European Physical Journal-Special Topics (rok: 2013, tom: 222(9), strony: 2223-2232), Wydawca: SPRINGER HEIDELBERG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjst/e2013-01999-3 - link do publikacji
 16. Direct amination of boron‐doped diamond by plasma polymerized allylamine film IF: 1,525
  Autorzy:
  Bogdanowicz, R.; Sawczak, M.; Niedzialkowski, P.; Zieba, P.; Finke, B.; Ryl, J.; Ossowski, T.
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi (a) (rok: 2014, tom: 211, strony: 2319-2327), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssa.201431242 - link do publikacji
 17. In-situ optical diagnostics of boron-doped diamond films growth
  Autorzy:
  Maciej Kraszewski, Robert Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Photonics Letters of Poland (rok: 2013, tom: Vol 5 nr. 4, strony: 140-142), Wydawca: Photonics Society of Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.2013.4.07 - link do publikacji
 18. Melamine-modified Boron-doped Diamond towards Enhanced Detection of Adenine, Guanine and Caffeine IF: 2,471
  Autorzy:
  P. Niedziałkowski, R. Bogdanowicz, P. Zięba, J. Wysocka, J. Ryl, M. Sobaszek, T. Ossowski
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2016, tom: 28(1), strony: 211-221), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201500528 - link do publikacji
 19. Optical and electrical properties of ultrathin transparent nanocrystalline boron-doped diamond electrodes IF: 1,981
  Autorzy:
  M Sobaszek, R Bogdanowicz, K Siuzdak, A Cirocka, P Zięba, M Gnyba, M Naparty, P Płotka
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 42, strony: 24-34), Wydawca: North-Holland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2014.12.014 - link do publikacji
 20. Local Impedance Imaging of Boron-Doped Polycrystalline Diamond Thin Films IF: 3,515
  Autorzy:
  Zieliński, A.; Bogdanowicz, R.; Ryl, J.; Burczyk, L.; Darowicki, K.
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 105, strony: 131908), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4897346 - link do publikacji
 21. Nucleation and growth of CVD diamond on fused silica optical fibres with titanium dioxide interlayer IF: 1,469
  Autorzy:
  Robert Bogdanowicz, Mateusz Śmietana, Marcin Gnyba, Mateusz Ficek, Vítězslav Stranak, Łukasz Gołuński, Michał Sobaszek, Jacek Ryl
  Czasopismo:
  PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE (rok: 2013, tom: 10, strony: 1991-1997), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssa.201300096 - link do publikacji
 22. Optimization of Polycrystalline CVD Diamond Seeding with the Use of sp (3)/sp (2) Raman Band Ratio IF: 0,53
  Autorzy:
  L Golunski, M Sobaszek, M Gardas, M Gnyba, R Bogdanowicz, M Ficek, P Plotka
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2015, tom: 128, strony: 136-140), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.128.136 - link do publikacji
 23. Poly-l-lysine-modified boron-doped diamond electrodes for the amperometric detection of nucleic acid bases IF: 2,729
  Autorzy:
  P Niedziałkowski, T Ossowski, P Zięba, A Cirocka, P Rochowski, SJ Pogorzelski, J Ryl, M Sobaszek, R Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2015, tom: 756, strony: 84-93), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2015.08.006 - link do publikacji
 1. Nanocrystalline diamond microelectrode on fused silica optical fibers for electrochemical and optical sensing
  Autorzy:
  Robert Bogdanowicz, Michał Sobaszek, Mateusz Ficek, Marcin Gnyba, Jacek Ryl, Katarzyna Siuzdak, Mateusz Śmietana
  Konferencja:
  Fifth Asia Pacific Optical Sensors Conference (rok: 2015, ), Wydawca: International Society for Optics and Photonics
  Data:
  konferencja Maj 20, 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Optically transparent boron-doped nanocrystalline diamond films for spectroelectrochemical measurements on different substrates
  Autorzy:
  M. Sobaszek, K. Siuzdak, Ł. Skowroński, R. Bogdanowicz and J. Pluciński
  Konferencja:
  39th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Data:
  konferencja 20–23 September 2015, Gdansk, Poland
  Status:
  Opublikowana
 3. Low temperature growth of diamond films on optical fibers using Linear Antenna CVD system
  Autorzy:
  M. Ficek, S. Drijkoningen, J. Karczewski, R. Bogdanowicz and K. Haenen
  Konferencja:
  39th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Data:
  konferencja 20–23 September 2015, Gdansk, Poland
  Status:
  Opublikowana