Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

ALOFON - Metodyka i technologia polimodalnej alofonicznej transkrypcji mowy

2015/17/B/ST6/01874

Słowa kluczowe:

interfejsy multimodalne śledzenie wzroku stymulacja polisensoryczna EEG neurologia

Deskryptory:

 • ST6_9: Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych
 • ST7_9: Interfejs człowiek-komputer

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Czyżewski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 990 318 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-19

Zakończenie projektu: 2019-06-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Artykulograf. Za kwotę 243 960 PLN
 2. Zestaw parowanych mikrofonów.
 3. Urządzenie do wizyjnego przechwytywania ruchów mięśni i twarzy.
 4. Sieciowy magazyn danych.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Korpus mowy angielskiej do celów multimodalnego automatycznego rozpoznawania mowy
  Autorzy:
  Szykulski M., Bratoszewski P., Kotus J., Czyżewski A., Kostek B.,
  Czasopismo:
  Przegląd Telekomunikacyjny (rok: 2016, tom: 44782, strony: 1129-1132), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/59.2016.8-9.74 - link do publikacji
 2. An audio-visual corpus for multimodal automatic speech recognition, Journal of Intelligent Information Systems IF: 1,589
  Autorzy:
  Czyżewski, A., Kostek, B., Bratoszewski, P.
  Czasopismo:
  Journal of Intelligent Information Systems (rok: 2017, tom: 49, strony: 167-192), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10844-016-0438-z - link do publikacji
 3. Visual perception of vowels from static and dynamic cues IF: 1,819
  Autorzy:
  A. Rojczyk, T. Ciszewski, G. Szwoch, A. Czyżewski
  Czasopismo:
  The Journal of the Acoustical Society of America (rok: 2018, tom: 143, strony: 328-332), Wydawca: Acoustical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1121/1.5036958 - link do publikacji
 4. Bimodal classification of English allophones employing acoustic speech signal and facial motion capture IF: 1,819
  Autorzy:
  A. Czyżewski, S. Zaporowski, B. Kostek
  Czasopismo:
  The Journal of the Acoustical Society of America (rok: 2018, tom: 144, strony: 1801-1802), Wydawca: Acoustical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1121/1.5067951 - link do publikacji
 5. The role of individual/personal differences in efl pronunciation learning
  Autorzy:
  Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak
  Czasopismo:
  Journal of linguistic and intercultural education (rok: 2016, tom: Vol. 9 Issue 2, strony: 121-138), Wydawca: Alba luila 2016 Editura AETERNITAS
  Status:
  Opublikowana
 6. Poprawa obiektywnych wskaźników jakości mowy w warunkach hałasu
  Autorzy:
  K. Kąkol, B. Kostek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (rok: 2018, tom: 60, strony: 45-50), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32016/1.60.09 - link do publikacji
 7. Voiceless Stop Consonant Modelling and Synthesis Framework Based on MISO Dynamic System IF: 0,816
  Autorzy:
  Korvel G., Kostek B.
  Czasopismo:
  Archives of Acoustics (rok: 2017, tom: No. 3, vol. 42, strony: pp. 375 - 383, 2017), Wydawca: Institut of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aoa-2017-0039 - link do publikacji
 8. A comparative study of English viseme recognition methods and algorithms IF: 1,572
  Autorzy:
  Jachimski D., Czyżewski A., Ciszewski T.
  Czasopismo:
  Multimedia Tools and Applications (rok: 2017, tom: 77, strony: 16495-16532), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11042-017-5217-5. - link do publikacji
 9. Analysis of 2D Feature Spaces for Deep Learning-based Speech Recognition IF: 0,927
  Autorzy:
  G. Korvel, P. TREIGYS, G. TAMULEVIÈIUS, J. BERNATAVIÈIENĖ, B. Kostek
  Czasopismo:
  Journal of the Audio Engineering Society (rok: 2018, tom: 66, strony: 1072-1081), Wydawca: Journal of the Audio Engineering Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17743/jaes.2018.0066 - link do publikacji
 10. Database of speech and facial expressions recorded with optimized face motion capture settings IF: 1,589
  Autorzy:
  M. Kawaler, A. Czyżewski
  Czasopismo:
  Journal of Intelligent Information Systems (rok: 2019, tom: 1, strony: 1), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10844-019-00547-y - link do publikacji
 11. Rejestracja, parametryzacja i klasyfikacja alofonów z wykorzystaniem bimodalności
  Autorzy:
  Sz Zaporowski, S. Cygert, G. Szwoch, G. Korvel, A. Czyżewski
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (rok: 2018, tom: 1, strony: 135-138), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Status:
  Opublikowana
 1. Automatic Marking of Allophone Boundaries in Isolated English Spoken Words
  Autorzy:
  Janusz Rafałko, Andrzej Czyżewski
  Konferencja:
  International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management (rok: 2020, ), Wydawca: Springer, Cham
  Data:
  konferencja 16-18.10.2020
  Status:
  Opublikowana
 2. Machine Learning Applied to Aspirated and Non-Aspirated Allophone Classification—An Approach Based on Audio "Fingerprinting"
  Autorzy:
  M. Piotrowska, G. Korvel, A. Kurowski, B. Kostek, A. Czyżewski
  Konferencja:
  145 Audio Engineering Society Convention (rok: 2018, ), Wydawca: Audio Engineering Society
  Data:
  konferencja 17.10.2018- 20.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Adjusting automatically marked voiced English allophone borders
  Autorzy:
  J. Rafałko. A. Czyżewski
  Konferencja:
  Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA) 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 18-20.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Analysis of allophones based on audio signal recordings and parameterization
  Autorzy:
  Czyżewski A., Piotrowska M., Kostek B.
  Konferencja:
  173rd Meeting of the Acoustical Society of America (rok: 2017, ), Wydawca: Acoustical Society of America
  Data:
  konferencja 25-29.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Marking the Allophones Boundaries Based on the DTW Algorithm
  Autorzy:
  J. Rafałko
  Konferencja:
  SPA 2018 Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 19.9.2018- 21.9.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Methodology and technology for the polymodal allophonic speech transcription
  Autorzy:
  Ciszewski T., Czyżewski A., Kostek B.
  Konferencja:
  The Journal of the Acoustical Society of America (rok: 2016, ), Wydawca: Acoustical Society of America
  Data:
  konferencja 23-27 maj 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Audio-visual aspect of Lombard effect and comparison with recordings depicting emotional states.
  Autorzy:
  Sz Zaporowski, B. Kostek, J. Gołębiewska, J. Piltz
  Konferencja:
  SPA 2018 Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 19.9.2018- 21.9.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Comparative Study of Self-Organizing Maps vs. Subjective Evaluation of Quality of Allophone Pronunciation for Nonnative English Speakers
  Autorzy:
  Kostek B., Piotrowska M., Czyżewski A.
  Konferencja:
  143rd Audio Engineering Society Convention (rok: 2017, ), Wydawca: Audio Engineering Society
  Data:
  konferencja 18-21.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Determining Pronunciation Differences in English Allophones Utilizing Audio Signal Parameterization
  Autorzy:
  Kostek B., Piotrowska M., Ciszewski T., Czyżewski A.
  Konferencja:
  142nd Audio Engineering Society Convention (rok: 2017, ), Wydawca: Audio Engineering Society
  Data:
  konferencja 20.05-23.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Vocalic Segments Classification Assisted by Mouth Motion Capture
  Autorzy:
  S. Cygert, G. Szwoch, S. Zaporowski, A. Czyżewski
  Konferencja:
  2018 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 04.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 11. Building Knowledge for the Purpose of Lip Speech Identification
  Autorzy:
  Czyżewski A., Kostek B., Szykulski M., Ciszewski T.E.
  Konferencja:
  10th International Conference on Multimedia & Network Information Systems (rok: 2016, ), Wydawca: Springer US
  Data:
  konferencja 17.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Examining Feature Vector for Phoneme Recognition
  Autorzy:
  Korvel G., Kostek B.
  Konferencja:
  ISSPIT 2017, 17th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 18.12.2017 - 20.12.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Material for Automatic Phonetic Transcription of Speech Recorded in Various Conditions
  Autorzy:
  Kostek B., Plewa M., Czyżewski A.
  Konferencja:
  141 Audio Eng. Soc. Convention (rok: 2016, ), Wydawca: Audio Engineering Society
  Data:
  konferencja 29.9.2016 - 2.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Objectivization of phonological evaluation of speech elements by means of audio parametrization
  Autorzy:
  M. Piotrowska, G. Korvel, B. Kostek, A. Rojczyk, A. Czyżewski
  Konferencja:
  2018 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 04.07.2018-06.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 15. Selection of Features for Multimodal Vocalic Segments Classification
  Autorzy:
  Sz Zaporowski, A. Czyżewski
  Konferencja:
  11th International Conference on Multimedia & Network Information Systems (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 12.9.2018- 14.9.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Speech analytics based on machine learning
  Autorzy:
  G. Korvel, A. Kurowski, B. Kostek, A. Czyżewski
  Książka:
  Intelligent Systems Reference Library (rok: 2018, tom: 149, strony: 129-157), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana