Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 106 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola ścieżki sygnałowej Hippo w rozwoju drzewa dendrytycznego i synaptogenezie w ośrodkowym układzie nerwowym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: Katarzyna Rojek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Wpływ poziomu samooceny na preferencyjne przetwarzanie informacji dotyczących własnej osoby: badanie elektrofizjologiczn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 3. Czy powstawanie cichych synaps reguluje nawrót alkoholowy?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Radwańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Badanie mechanizmu regulacji ekspresji genu Ttyh1

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: Małgorzata Górniak-Walas

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Rola nowo odkrytych mutacji w genie helikazy RECQL4 w patobiologii ludzkiego glejaka.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Sylwia Król

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Neuronalne korelaty przetwarzania aktualnych i dotyczących przeszłości informacji związanych z własną osobą

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Ilona Kotlewska-Waś

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Udział szlaków sygnałowych zależnych od desaturazy stearoilo-CoA w dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tł...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Paweł Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Nabywanie umiejętności czytania oraz problematyczne czytanie w brajlu - różnice i podobieństwa do czytania wzrokowego....

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Jednoróg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Czy zakręt zębaty hipokampa kontroluje poszukiwanie alkoholu?

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Radwańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 10. Rola retromeru w kontrolowaniu odpowiedzi zapalnej makrofagów stymulowanych przez lipopolisacharyd

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Ciesielska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Egzogenna modulacja przetwarzania informacji wzrokowej w procesach detekcji, dyskryminacji oraz adaptacji w układzie ner...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Piotr Dzwiniel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Badanie mechanizmów wzmocnienia odpowiedzi na poziomie korowym i podkorowym po treningu wzrokowym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: Katarzyna Kordecka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej w glejakach poprzez blokowanie działania osteopontyny/Spp1 z użyciem peptydó...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Udział metaloproteazy MMP-9 w plastyczności synaptycznej: badania pojedynczych kolców dendrytycznych

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Leszek Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Regulacja mitochondrialnych kanałów potasowych przez naprężenia mechaniczne błony: rola w procesie fuzji i fizji mitocho...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Piotr Koprowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Małe zmiany - Wielki efekt: Rola współgry S-palmitylacji i S-nitrozylacji w mysim modelu depresji

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jakub Włodarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Lokalizacja sygnałów Ca2+ zaangażowanych w uwalnianie glioprzekaźników

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Piotr Michaluk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. AP-1: nowy czynnik w regulacji fenotypu sekrecyjnego związanego ze starzeniem komórek nowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: Anna Strzeszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Badanie roli Lipokaliny-2 w nieprawidłowych procesach plastyczności neuronalnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: Marta Szychowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Lokalizacja komórkowych korelatów pamięci

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Suska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Neuronalne mechanizmy pamięci asocjacyjnej oraz długoterminowej materiału werbalnego nacechowanego emocjonalnie - badani...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Riegel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Rola białka SH3BP2 w organizacji maszynerii postsynaptycznej na synapsach nerwowo-mięśniowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Tomasz Prószyński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Regulacja transkrypcji genów z rodziny Grainyhead-like w komórkach ludzkich, w kontekście ich roli w chorobach nowotworo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wilanowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Rola przejściowej aktywności proteazy zewnątrzkomórkowej w plastyczności synaptycznej in vivo

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ3

  Kierownik: Marta Magnowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 25. Ocena potencjału modulacji aktywności SLC22A5 w uwrażliwianiu komórek glejaka na hamowanie utleniania kwasów tłuszczowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: Barbara Juraszek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: Barbara Sobiak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Wpływ treningu ruchowego i elektrycznej stymulacji nerwu piszczelowego na organizację sieci perineuronalnych wokół alfa-...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: Kamil Grycz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Topologiczna analiza genów oraz domen chromatynowych z wykorzystaniem nowej wysokorozdzielczej metody wizualizacji oraz ...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ2

  Kierownik: Paweł Trzaskoma

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Selektywność zadaniowa czy wielopotencjalność? Badania plastyczności kory wzrokowej osób niewidomych z wykorzystaniem me...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Jacek Matuszewski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Rola korowych interneuronów somatostatynowych i ich modulacji cholinergicznej w plastyczności mózgu wywołanej deprywacją...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: Grzegorz Dobrzański

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Geneza formowania spine head protrusion (SHP) kolców dendrytycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Ewa Bączyńska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Organizacja neuronalnej sieci językowej u dzieci późno mówiących w zależności od występowania dysleksji rozwojowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Dynak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Wpływ zahamowania biogenezy rybosomów na różnicowanie oligodendrocytów i proces mielinizacji.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Anna Filipek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Emocjonalne podłoże kontekstu. Badanie roli ko-transmisji serotoninergiczno-glutaminianergicznej jako przełącznika skraj...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Adam Hamed

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Mechanizmy epigenetyczne determinujące upośledzoną odpowiedź komórek układu odpornościowego w złośliwych glejakach...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 36. Rola oddziaływania niekonwencjonalnej miozyny VI z kompleksem AKAP9-PKA: potencjalny nowy mechanizm regulacji funkcjonow...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Maria Rędowicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 37. Rola palmitoilacji kinazy diacyloglicerolowej epsilon, enzymu cyklu fosfatydyloinozytolowego, w regulacji prozapalnych s...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Katarzyna Kwiatkowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 38. MicroRNA we krwi jako biomarkery choroby Alzheimera: podpis molekularny dla spersonalizowanej terapii

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Urszula Wojda

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 39. Białaczkowe pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, zawierające białko BCR-ABL, jako nowy, immunosupresyjny czynnik kontrolujący f...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: Julian Swatler

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu: wskaźniki neuropsychologiczne, EEG i fMRI

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Elżbieta Szeląg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 41. Zmiany w strukturze aparatu Golgiego wywołane pobudzeniem neuronów.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Dzwonek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Desaturaza stearoilo-CoA 1 jako regulator biogenezy i magazynowania kropli lipidowych w indukowanej kwasami tłuszczowymi...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Justyna Janikiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 43. Neuronalne korelaty powstawania i wygaszania długotrwałej pamięci strachu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: Kacper Łukasiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Rola białka Amot w organizacji synaps nerwowo-mięśniowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Gawor

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Rola stłoczenia wzrokowego w dysleksji rozwojowej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Łuniewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 46. Zmiany epigenetyczne odpowiedzialne za strukturę chromatyny i ekspresję genów w replikacyjnym i przyspieszonym starzeniu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 47. Charakterystyka ekstraktów roślinnych zapobiegających przyłączaniu toksyny Shiga do receptorów Gb3.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: Magdalena Komiażyk-Mikulska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Obrazowanie fluorescencyjne procesu mineralizacji w przezroczystych narządach

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: Łukasz Bożycki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Sieć neuronalna generująca oscylacje wysokoczęstotliwościowe (HFO) w węchowych strukturach mózgu w szczurzym modelu schi...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Mark Hunt

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 50. CCDC96, nowe białko rzęskowe - lokalizacja i rola w powstawaniu i funkcjonowaniu rzęski

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Rafał Bazan

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk